Özgür Satranç Forum
Sınama turnuvaları 10 - Baskı Önizleme

+- Özgür Satranç Forum (http://forum.satranc.biz)
+-- Forum: Eğitim & Program & Yazılım (http://forum.satranc.biz/forumdisplay.php?fid=4)
+--- Forum: Satranç ve Bilgisayar (http://forum.satranc.biz/forumdisplay.php?fid=13)
+--- Konu Başlığı: Sınama turnuvaları 10 (/showthread.php?tid=1856)

Sayfalar: 1 2 3 4


Sınama turnuvaları 10 - Harun Taner - 17-08-2010

[code] Engine Score Pa
01: Pawny 0.2.0 18.0/30 ··
02: FireFly 2.4.1 w 1.5/2 =1
02: Plisk 0.2.6 1.5/2 =1
04: BSC 3.2 w 1.0/2 01
04: Rooster 1.2 w 1.0/2 01
04: KMT 1.2 w 1.0/2 10
04: Sunsetter C10.3 JA w 1.0/2 01
04: Magnum 1.01 w 1.0/2 01
04: Mediocre 0.340 w 1.0/2 01
04: Sissa 1.0.0 DC w 1.0/2 01
04: Gibbon 2.41a w 1.0/2 ==
12: Kurt 091027 JA 0.5/2 0=
12: Knockout 0.7.1 w 0.5/2 0=
14: Jars 1.75a w 0.0/2 00
14: Chesley r258 JA 0.0/2 00
14: Feuerstein 04.50b1 w TM 0.0/2 00

30 games played / Tournament finished
Name of the tournament: CET2873c
Site/ Country: CET_Antalya_TUR, Türkiye
Level: Blitz 1/1[/code]


- Harun Taner - 17-08-2010

[code]CET2873c CET_Antalya_TUR 2010

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6
1 Pawny 0.2.0 2050 +247 ** ½0 ½0 ½½ 10 10 10 01 10 10 10 1½ 1½ 11 11 11 18.0/30
2 Plisk 0.2.6 2355 -114 ½1 ** 1.5/2 27.00
3 FireFly 2.4.1 w 2085 +155 ½1 ** 1.5/2 27.00
4 Gibbon 2.41a w 2375 -325 ½½ ** 1.0/2 18.00
5 Mediocre 0.340 w 2345 -295 01 ** 1.0/2 18.00
6 Magnum 1.01 w 2340 -290 01 ** 1.0/2 18.00
7 Sunsetter C10.3 JA w 2330 -280 01 ** 1.0/2 18.00
8 KMT 1.2 w 2310 -260 10 ** 1.0/2 18.00
9 Rooster 1.2 w 2250 -200 01 ** 1.0/2 18.00
10 BSC 3.2 w 2210 -160 01 ** 1.0/2 18.00
11 Sissa 1.0.0 DC w 2055 -5 01 ** 1.0/2 18.00
12 Knockout 0.7.1 w 2290 -430 0½ ** 0.5/2 9.00
13 Kurt 091027 JA 2100 -240 0½ ** 0.5/2 9.00
14 Feuerstein 04.50b1 w TM 2165 -915 00 ** 0.0/2 0.00
15 Chesley r258 JA 2135 -885 00 ** 0.0/2 0.00
16 Jars 1.75a w 2060 -810 00 ** 0.0/2 0.00

[/code]


- Harun Taner - 17-08-2010

[code] Engine Score Fe Sl Al Su Sm Ch BS Mu Bi My S-B
01: Feuerstein 04.52 w TM 12.0/18 ·· 11 == 11 1= 11 0= 1= 01 0= 109,50
02: Slibo 0.49 JA w 11.5/18 00 ·· =1 10 01 11 10 01 11 11 94,25
03: Alex 1.9.1 w 10.5/18 == =0 ·· 01 01 01 11 00 11 11 87,75
04: Sunsetter C10 JA 10.0/18 00 01 10 ·· 11 =0 01 1= 10 11 82,50
05: Smirf ms175w w 9.0/18 0= 10 10 00 ·· 10 1= =1 1= 01 75,75
06: Chaturanga 2.3.5 w 9.0/18 00 00 10 =1 01 ·· 10 1= 11 10 73,00
07: BSC 3.4a w 7.5/18 1= 01 00 10 0= 01 ·· 01 0= 10 70,00
08: Mustang 4.69 w 7.0/18 0= 10 11 0= =0 0= 10 ·· 00 == 66,50
09: BikJump 2.0.1 w 7.0/18 10 00 00 01 0= 00 1= 11 ·· == 58,25
10: Myrddin 0.83 6.5/18 1= 00 00 00 10 01 01 == == ·· 57,50

90 games played / Tournament finished
Name of the tournament: CET2874c
Site/ Country: CET_Antalya_TUR, Türkiye
Level: Blitz 1/1[/code]


- Harun Taner - 17-08-2010

[code]CET2874c CET_Antalya_TUR 2010

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
1 Feuerstein 04.52 w TM 2245 +123 ** 11 ½½ 11 1½ 11 0½ 1½ 01 0½ 12.0/18
2 Slibo 0.49 JA w 2295 +46 00 ** ½1 10 01 11 10 01 11 11 11.5/18
3 Alex 1.9.1 w 2250 +56 ½½ ½0 ** 01 01 01 11 00 11 11 10.5/18
4 Sunsetter C10 JA 2260 +25 00 01 10 ** 11 ½0 01 1½ 10 11 10.0/18
5 Smirf ms175w w 2240 +8 0½ 10 10 00 ** 10 1½ ½1 1½ 01 9.0/18 75.75
6 Chaturanga 2.3.5 w 2270 -24 00 00 10 ½1 01 ** 10 1½ 11 10 9.0/18 73.00
7 BSC 3.4a w 2240 -49 1½ 01 00 10 0½ 01 ** 01 0½ 10 7.5/18
8 Mustang 4.69 w 2220 -47 0½ 10 11 0½ ½0 0½ 10 ** 00 ½½ 7.0/18 66.50
9 BikJump 2.0.1 w 2230 -58 10 00 00 01 0½ 00 1½ 11 ** ½½ 7.0/18 58.25
10 Myrddin 0.83 2230 -79 1½ 00 00 00 10 01 01 ½½ ½½ ** 6.5/18

[/code]


- Harun Taner - 17-08-2010

[code] Engine Score TJ KM Na Al Ro Kn Si Bi S-B
1: TJ 0.121U w 11.0/14 ·· 0= 1= 01 11 11 11 11 64,75
2: KMT 1.2.1 w 9.0/14 1= ·· 10 01 01 =1 =1 1= 59,25
3: Naga 5.0 w 8.5/14 0= 01 ·· =0 =0 11 11 11 48,50
4: Alex 2.0.3 w 7.5/14 10 10 =1 ·· 01 00 01 11 49,75
5: Rooster 1.3 6.5/14 00 10 =1 10 ·· 10 =1 =0 42,75
6: Knockout 0.7.1 w 6.5/14 00 =0 00 11 01 ·· == 11 36,50
7: Sissa 2.0.0 JA w 3.5/14 00 =0 00 10 =0 == ·· =0 23,50
8: BikJump 2.0 w 3.5/14 00 0= 00 00 =1 00 =1 ·· 19,50

56 games played / Tournament finished
Name of the tournament: CET2875c
Site/ Country: CET_Antalya_TUR, Türkiye
Level: Blitz 1/1[/code]


- Harun Taner - 17-08-2010

[code]CET2875c CET_Antalya_TUR 2010

1 2 3 4 5 6 7 8
1 TJ 0.121U w 2290 +229 ** 0½ 1½ 01 11 11 11 11 11.0/14
2 KMT 1.2.1 w 2305 +88 1½ ** 10 01 01 ½1 ½1 1½ 9.0/14
3 Naga 5.0 w 2285 +84 0½ 01 ** ½0 ½0 11 11 11 8.5/14
4 Alex 2.0.3 w 2300 +17 10 10 ½1 ** 01 00 01 11 7.5/14
5 Rooster 1.3 2290 -21 00 10 ½1 10 ** 10 ½1 ½0 6.5/14 42.75
6 Knockout 0.7.1 w 2290 -21 00 ½0 00 11 01 ** ½½ 11 6.5/14 36.50
7 Sissa 2.0.0 JA w 2295 -192 00 ½0 00 10 ½0 ½½ ** ½0 3.5/14 23.50
8 BikJump 2.0 w 2290 -187 00 0½ 00 00 ½1 00 ½1 ** 3.5/14 19.50

[/code]


- Harun Taner - 17-08-2010

[code] Engine Score Ol Su Gn TJ Cy As Mu Na Gi KM Ob EC S-B
01: OliThink 5.1.6 w 18.5/22 ·· 11 11 11 11 10 11 11 1= == =1 1= 195,75
02: Sunsetter C10.2 JA w 13.0/22 00 ·· 11 0= 01 10 01 01 01 =1 11 11 126,50
03: Gnu 5.0.7 9b JA 13.0/22 00 00 ·· =1 =1 =0 01 10 11 11 =1 11 122,50
04: TJ 0.121R w 12.0/22 00 1= =0 ·· 11 10 1= 01 0= 11 00 11 121,50
05: Cyrano 0.1f w 11.5/22 00 10 =0 00 ·· 00 1= =1 11 01 11 11 107,25
06: Asterisk 0.6 w 11.0/22 01 01 =1 01 11 ·· 01 == 10 01 00 =0 127,75
07: Mustang 4.97 w 10.5/22 00 10 10 0= 0= 10 ·· == 1= 11 0= =1 104,00
08: Naga 5.1 w 10.0/22 00 10 01 10 =0 == == ·· 01 1= 11 00 101,75
09: Gibbon 2.42c w 9.5/22 0= 10 00 1= 00 01 0= 10 ·· 1= 11 =0 97,25
10: KMT 1.1 DC 8.0/22 == =0 00 00 10 10 00 0= 0= ·· =1 11 83,50
11: Obender WP 2115 w 7.5/22 =0 00 =0 11 00 11 1= 00 00 =0 ·· 0= 85,25
12: ECE 1.00 w 7.5/22 0= 00 00 00 00 =1 =0 11 =1 00 1= ·· 76,50

132 games played / Tournament finished
Name of the tournament: CET2876c
Site/ Country: CET_Antalya_TUR, Türkiye
Level: Blitz 1/1[/code]


- Harun Taner - 17-08-2010

[code]CET2876c CET_Antalya_TUR 2010

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2
1 OliThink 5.1.6 w 2350 +272 ** 11 11 11 11 10 11 11 1½ ½½ ½1 1½ 18.5/22
2 Sunsetter C10.2 JA w 2345 +52 00 ** 11 0½ 01 10 01 01 01 ½1 11 11 13.0/22 126.50
3 Gnu 5.0.7 9b JA 2335 +63 00 00 ** ½1 ½1 ½0 01 10 11 11 ½1 11 13.0/22 122.50
4 TJ 0.121R w 2345 +20 00 1½ ½0 ** 11 10 1½ 01 0½ 11 00 11 12.0/22
5 Cyrano 0.1f w 2335 +15 00 10 ½0 00 ** 00 1½ ½1 11 01 11 11 11.5/22
6 Asterisk 0.6 w 2325 +10 01 01 ½1 01 11 ** 01 ½½ 10 01 00 ½0 11.0/22
7 Mustang 4.97 w 2325 -4 00 10 10 0½ 0½ 10 ** ½½ 1½ 11 0½ ½1 10.5/22
8 Naga 5.1 w 2330 -26 00 10 01 10 ½0 ½½ ½½ ** 01 1½ 11 00 10.0/22
9 Gibbon 2.42c w 2340 -53 0½ 10 00 1½ 00 01 0½ 10 ** 1½ 11 ½0 9.5/22
10 KMT 1.1 DC 2325 -86 ½½ ½0 00 00 10 10 00 0½ 0½ ** ½1 11 8.0/22
11 Obender WP 2115 w 2325 -103 ½0 00 ½0 11 00 11 1½ 00 00 ½0 ** 0½ 7.5/22 85.25
12 ECE 1.00 w 2340 -119 0½ 00 00 00 00 ½1 ½0 11 ½1 00 1½ ** 7.5/22 76.50[/code]


- Harun Taner - 17-08-2010

[code] Engine Score Gr Gr C If If If Ab S-B
1: Greko 7.2 JA 11.0/12 ·· == 11 11 11 11 11 51,50
2: Greko 7.2 JA w 10.5/12 == ·· 11 11 11 11 1= 50,50
3: C Mind 0.82 w 5.5/12 00 00 ·· 01 11 01 =1 20,50
4: Ifrit j3.6 JA 5.0/12 00 00 10 ·· == == 11 18,50
5: Ifrit j3.6 JA w 4.0/12 00 00 00 == ·· == 11 14,00
6: Ifrit j3.6 w 3.0/12 00 00 10 == == ·· 00 14,50
7: Ab 1.31 w 3.0/12 00 0= =0 00 00 11 ·· 14,00

42 games played / Tournament finished
Name of the tournament: CET2877c
Site/ Country: CET_Antalya_TUR, Türkiye
Level: Blitz 1/1[/code]


- Harun Taner - 17-08-2010

[code]CET2877c CET_Antalya_TUR 2010

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Greko 7.2 JA w 2600 +117 *** 11 1½ 11 11 11 1 10.5/11
2 Greko 7.2 JA 2600 +427 *** 11 11 11 11 11 10.0/10
3 C Mind 0.82 w 2235 +85 00 00 *** ½1 01 01 11 5.5/12
4 Ab 1.31 w 2300 -143 0½ 00 ½0 *** 00 11 00 1 4.0/13 0.00
5 Ifrit j3.6 JA 2200 +124 00 00 10 11 *** 1 4.0/9 0.00
6 Ifrit j3.6 w 2200 -54 00 00 10 00 *** 1 2.0/9 0.00
7 Ifrit j3.6 JA w 2200 +42 00 00 00 11 *** 2.0/8 0.00
8 Animats 1.1 r23 1800 -275 0 0 0 0 *** 0.0/4

[/code]


- Harun Taner - 17-08-2010

[code] Engine Score An Al Br Ro Ca Br Ki Da Gr Gr Cr Gl S-B
01: AnMon 5.66 w 16.5/22 ·· 1= 10 1= == 11 01 01 1= 11 11 11 165,50
02: Alfil 8.1 w 14.0/22 0= ·· =1 01 10 == 11 10 01 1= 11 1= 142,00
03: Bruja 1.91 13.5/22 01 =0 ·· 00 =1 11 1= 11 01 =1 01 1= 138,75
04: Rotor 0.4 w 13.0/22 0= 10 11 ·· 01 11 0= 10 10 10 =1 =1 136,50
05: Caligula 0.7 w 12.0/22 == 01 =0 10 ·· 1= 01 == =1 01 01 1= 125,75
06: Brutus 8.4 12.0/22 00 == 00 00 0= ·· 1= 11 11 11 10 11 108,25
07: Kiwi 0.6d JA w 11.5/22 10 00 0= 1= 10 0= ·· 1= 10 10 11 =1 115,50
08: Dana 3.9.7 w 10.5/22 10 01 00 01 == 00 0= ·· =1 10 11 1= 104,75
09: Greko 7.2 JA w 9.0/22 0= 10 10 01 =0 00 01 =0 ·· == =0 11 91,50
10: Greko 7.2 JA 8.0/22 00 0= =0 01 10 00 01 01 == ·· 10 10 81,75
11: Crimson 1.0 w 8.0/22 00 00 10 =0 10 01 00 00 =1 01 ·· 11 73,50
12: Glass 1.2 w 4.0/22 00 0= 0= =0 0= 00 =0 0= 00 01 00 ·· 45,25

132 games played / Tournament finished
Name of the tournament: CET2878c
Site/ Country: CET_Antalya_TUR, Türkiye
Level: Blitz 1/1[/code]


- Harun Taner - 17-08-2010

[code]CET2878c CET_Antalya_TUR 2010

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3
1 AnMon 5.66 w 2650 +171 ** 1½ 10 1½ ½½ 11 01 01 1½ 11 11 11 1 17.5/23
2 Alfil 8.1 w 2605 +128 0½ ** ½1 01 10 ½½ 11 10 01 1½ 11 1½ 1 15.0/23
3 Bruja 1.91 2640 +74 01 ½0 ** 00 ½1 11 1½ 11 01 ½1 01 1½ 1 14.5/23
4 Rotor 0.4 w 2630 +69 0½ 10 11 ** 01 11 0½ 10 10 10 ½1 ½1 1 14.0/23
5 Caligula 0.7 w 2605 +65 ½½ 01 ½0 10 ** 1½ 01 ½½ ½1 01 01 1½ 1 13.0/23 135.75
6 Brutus 8.4 2625 +43 00 ½½ 00 00 0½ ** 1½ 11 11 11 10 11 1 13.0/23 117.25
7 Kiwi 0.6d JA w 2645 +6 10 00 0½ 1½ 10 0½ ** 1½ 10 10 11 ½1 1 12.5/23
8 Dana 3.9.7 w 2640 -18 10 01 00 01 ½½ 00 0½ ** ½1 10 11 1½ 1 11.5/23
9 Greko 7.2 JA w 2600 -37 0½ 10 10 01 ½0 00 01 ½0 ** ½0 11 01 9.0/22 90.50
10 Greko 7.2 JA 2600 -37 00 0½ ½0 01 10 00 01 01 ** 10 10 11 9.0/22 80.75
11 Crimson 1.0 w 2645 -100 00 00 10 ½0 10 01 00 00 ½1 01 ** 11 1 9.0/23 79.00
12 Glass 1.2 w 2595 -230 00 0½ 0½ ½0 0½ 00 ½0 0½ 00 01 00 ** 4.0/22
13 Chiron 0.83b2 w 2615 -424 0 0 0 0 0 0 0 0 10 00 0 ** 1.0/13[/code]


- Harun Taner - 17-08-2010

[code] Engine Score Te Ob Su Ch EC Ad Si Gl Pl Am Ge Sl S-B
01: Terra 3.4- w 17.5/22 ·· 11 11 10 11 00 01 11 11 =1 11 11 181,75
02: Obender 3.2.4 JA 16.0/22 00 ·· 00 01 11 11 10 11 11 11 11 11 145,50
03: Sungorus 1.3.0 JA w 14.5/22 00 11 ·· 1= 11 10 10 10 11 == 01 11 148,75
04: Ch 2.4.0 w 12.5/22 01 10 0= ·· 11 10 11 01 =0 10 11 =0 132,50
05: ECE 1.10 w 11.0/22 00 00 00 00 ·· 01 11 11 01 1= 11 1= 94,25
06: Adam 3.2 w 10.5/22 11 00 01 01 10 ·· 11 01 =0 01 00 10 121,25
07: Simplex 0.9.3 w 10.0/22 10 01 01 00 00 00 ·· =1 10 =1 10 11 102,75
08: Glass 1.0 w 10.0/22 00 00 01 10 00 10 =0 ·· 11 11 == =1 92,50
09: Plisk 0.2.4 9.5/22 00 00 00 =1 10 =1 01 00 ·· 10 1= 11 85,50
10: Amundsen 0.70 w 7.5/22 =0 00 == 01 0= 10 =0 00 01 ·· 10 01 79,25
11: Gerbil 0.2 JA 7.0/22 00 00 10 00 00 11 01 == 0= 01 ·· =0 70,75
12: Slibo 0.50 JA w 6.0/22 00 00 00 =1 0= 01 00 =0 00 10 =1 ·· 57,75

132 games played / Tournament finished
Name of the tournament: CET2879c
Site/ Country: CET_Antalya_TUR, Türkiye
Level: Blitz 1/1[/code]


- Harun Taner - 17-08-2010

[code]CET2879c CET_Antalya_TUR 2010

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2
1 Terra 3.4- w 2360 +239 ** 11 11 10 11 00 01 11 11 ½1 11 11 17.5/22
2 Obender 3.2.4 JA 2360 +174 00 ** 00 01 11 11 10 11 11 11 11 11 16.0/22
3 Sungorus 1.3.0 JA w 2365 +112 00 11 ** 1½ 11 10 10 10 11 ½½ 01 11 14.5/22
4 Ch 2.4.0 w 2360 +51 01 10 0½ ** 11 10 11 01 ½0 10 11 ½0 12.5/22
5 ECE 1.10 w 2370 -7 00 00 00 00 ** 01 11 11 01 1½ 11 1½ 11.0/22
6 Adam 3.2 w 2365 -17 11 00 01 01 10 ** 11 01 ½0 01 00 10 10.5/22
7 Simplex 0.9.3 w 2360 -28 10 01 01 00 00 00 ** ½1 10 ½1 10 11 10.0/22 102.75
8 Glass 1.0 w 2360 -28 00 00 01 10 00 10 ½0 ** 11 11 ½½ ½1 10.0/22 92.50
9 Plisk 0.2.4 2360 -44 00 00 00 ½1 10 ½1 01 00 ** 10 1½ 11 9.5/22
10 Amundsen 0.70 w 2370 -121 ½0 00 ½½ 01 0½ 10 ½0 00 01 ** 10 01 7.5/22
11 Gerbil 0.2 JA 2360 -128 00 00 10 00 00 11 01 ½½ 0½ 01 ** ½0 7.0/22
12 Slibo 0.50 JA w 2370 -177 00 00 00 ½1 0½ 01 00 ½0 00 10 ½1 ** 6.0/22[/code]


- Harun Taner - 17-08-2010

[code] Engine Score So Ne Me Po Su Pl Ra An Gi Sa Gn Bu S-B
01: Sorgenkind 0.3 w 15.0/22 ·· 10 10 1= 1= 10 11 0= 11 11 =1 01 158,50
02: Neurosis 2.4 w 13.5/22 01 ·· 11 10 11 10 01 11 10 00 10 1= 147,25
03: Merlin 2.3.1 w 13.0/22 01 00 ·· 10 10 1= 11 01 11 0= 11 10 135,75
04: Popochin 3.2 w 13.0/22 0= 01 01 ·· 10 0= 10 11 11 =1 10 1= 132,50
05: Sungorus 1.2.0 JA w 12.0/22 0= 00 01 01 ·· 01 01 1= 00 11 11 11 118,25
06: Plisk 0.2.5 11.5/22 01 01 0= 1= 10 ·· 01 0= =0 11 10 1= 123,25
07: Rattate 1.0 w 11.0/22 00 10 00 01 10 10 ·· == 11 01 10 11 109,00
08: Anechka 0.08 w 9.5/22 1= 00 10 00 0= 1= == ·· 01 01 10 01 103,25
09: Gibbon 2.41a w 9.5/22 00 01 00 00 11 =1 00 10 ·· 01 10 11 94,75
10: Sage 3.51d w 9.0/22 00 11 1= =0 00 00 10 10 10 ·· 10 01 98,00
11: Gnu 5.0.7 JA 8.5/22 =0 01 00 01 00 01 01 01 01 01 ·· 01 91,00
12: Buzz 0.06 6.5/22 10 0= 01 0= 00 0= 00 10 00 10 10 ·· 74,00

132 games played / Tournament finished
Name of the tournament: CET2880c
Site/ Country: CET_Antalya_TUR, Türkiye
Level: Blitz 1/1[/code]


- Harun Taner - 17-08-2010

[code]CET2880c CET_Antalya_TUR 2010

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2
1 Sorgenkind 0.3 w 2385 +128 ** 10 10 1½ 1½ 10 11 0½ 11 11 ½1 01 15.0/22
2 Neurosis 2.4 w 2375 +87 01 ** 11 10 11 10 01 11 10 00 10 1½ 13.5/22
3 Merlin 2.3.1 w 2375 +70 01 00 ** 10 10 1½ 11 01 11 0½ 11 10 13.0/22 135.75
4 Popochin 3.2 w 2370 +76 0½ 01 01 ** 10 0½ 10 11 11 ½1 10 1½ 13.0/22 132.50
5 Sungorus 1.2.0 JA w 2380 +33 0½ 00 01 01 ** 01 01 1½ 00 11 11 11 12.0/22
6 Plisk 0.2.5 2385 +11 01 01 0½ 1½ 10 ** 01 0½ ½0 11 10 1½ 11.5/22
7 Rattate 1.0 w 2390 -9 00 10 00 01 10 10 ** ½½ 11 01 10 11 11.0/22
8 Anechka 0.08 w 2385 -51 1½ 00 10 00 0½ 1½ ½½ ** 01 01 10 01 9.5/22 103.25
9 Gibbon 2.41a w 2375 -40 00 01 00 00 11 ½1 00 10 ** 01 10 11 9.5/22 94.75
10 Sage 3.51d w 2395 -78 00 11 1½ ½0 00 00 10 10 10 ** 10 01 9.0/22
11 Gnu 5.0.7 JA 2375 -73 ½0 01 00 01 00 01 01 01 01 01 ** 01 8.5/22
12 Buzz 0.06 2385 -155 10 0½ 01 0½ 00 0½ 00 10 00 10 10 ** 6.5/22[/code]


- Harun Taner - 17-08-2010

[code] Engine Score Ol Ty BB Xp Ma Br KM So Su Si Gk C S-B
01: OliThink 5.1.7 w 16.0/22 ·· 01 11 10 11 10 =1 01 11 =1 =1 1= 167,00
02: Tytan 9.32 13.5/22 10 ·· 0= 0= 11 10 11 == 0= 11 11 10 139,50
03: BB 1.3a w 13.5/22 00 1= ·· 01 10 11 00 11 11 01 11 01 135,75
04: Xpdnt 080904 JA w 13.0/22 01 1= 10 ·· =1 0= 01 11 00 0= 11 11 138,25
05: Matilde 08 13.0/22 00 00 01 =0 ·· 11 11 0= 11 11 1= 1= 123,50
06: Brutus 5.4 12.0/22 01 01 00 1= 00 ·· 0= =1 11 01 11 =1 118,25
07: KMT 1.2 DC 11.5/22 =0 00 11 10 00 1= ·· =0 11 11 0= 1= 115,50
08: Sorgenkind 0.2 w 10.5/22 10 == 00 00 1= =0 =1 ·· 01 =1 =0 11 107,75
09: Sunsetter C10.2 JA 8.5/22 00 1= 00 11 00 00 00 10 ·· 01 11 10 84,25
10: Sinobyl 1.50 w 7.0/22 =0 00 10 1= 00 10 00 =0 10 ·· 0= 01 76,75
11: Gk 0.90 JA w 7.0/22 =0 00 00 00 0= 00 1= =1 00 1= ·· 1= 67,75
12: C One 3.0 w 6.5/22 0= 01 10 00 0= =0 0= 00 01 10 0= ·· 72,25

132 games played / Tournament finished
Name of the tournament: CET2881c
Site/ Country: CET_Antalya_TUR, Türkiye
Level: Blitz 1/1[/code]


- Harun Taner - 17-08-2010

[code]CET2881c CET_Antalya_TUR 2010

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2
1 OliThink 5.1.7 w 2405 +167 ** 01 11 10 11 10 ½1 01 11 ½1 ½1 1½ 16.0/22
2 Tytan 9.32 2395 +88 10 ** 0½ 0½ 11 10 11 ½½ 0½ 11 11 10 13.5/22 139.50
3 BB 1.3a w 2400 +83 00 1½ ** 01 10 11 00 11 11 01 11 01 13.5/22 135.75
4 Xpdnt 080904 JA w 2410 +55 01 1½ 10 ** ½1 0½ 01 11 00 0½ 11 11 13.0/22 138.25
5 Matilde 08 2405 +61 00 00 01 ½0 ** 11 11 0½ 11 11 1½ 1½ 13.0/22 123.50
6 Brutus 5.4 2400 +34 01 01 00 1½ 00 ** 0½ ½1 11 01 11 ½1 12.0/22
7 KMT 1.2 DC 2405 +13 ½0 00 11 10 00 1½ ** ½0 11 11 0½ 1½ 11.5/22
8 Sorgenkind 0.2 w 2400 -13 10 ½½ 00 00 1½ ½0 ½1 ** 01 ½1 ½0 11 10.5/22
9 Sunsetter C10.2 JA 2390 -66 00 1½ 00 11 00 00 00 10 ** 01 11 10 8.5/22
10 Sinobyl 1.50 w 2415 -146 ½0 00 10 1½ 00 10 00 ½0 10 ** 0½ 01 7.0/22 76.75
11 Gk 0.90 JA w 2400 -129 ½0 00 00 00 0½ 00 1½ ½1 00 1½ ** 1½ 7.0/22 67.75
12 C One 3.0 w 2405 -153 0½ 01 10 00 0½ ½0 0½ 00 01 10 0½ ** 6.5/22[/code]


- Harun Taner - 17-08-2010

[code] Engine Score Sc Sa Bu Di So Ro Fl Xp Be Ga KM Bi S-B
01: Scidlet 3.6.1 b1 JA w 14.5/22 ·· =1 01 01 1= 10 =1 01 01 11 11 10 154,25
02: Sage 3.53 w 13.0/22 =0 ·· 01 =0 =0 01 11 11 01 0= 11 11 133,75
03: Buzz 0.08 12.0/22 10 10 ·· 11 =1 =1 0= 00 1= 01 00 11 129,25
04: Dirty 0.99z18 w 12.0/22 10 =1 00 ·· 10 =0 =0 11 =1 11 01 01 129,00
05: Sorgenkind 0.4 w 11.5/22 0= =1 =0 01 ·· 00 0= 10 10 11 11 1= 119,75
06: Rodin 2.1h w 11.0/22 01 10 =0 =1 11 ·· == 10 0= 00 1= 01 122,75
07: Flux 2.1 w 11.0/22 =0 00 1= =1 1= == ·· 10 01 10 01 01 118,50
08: Xpdnt 080806 JA w 11.0/22 10 00 11 00 01 01 01 ·· 11 10 01 10 118,00
09: Beowulf 2.4 JA 10.0/22 10 10 0= =0 01 1= 10 00 ·· 01 01 1= 108,00
10: Gaviota 0.74.41 DC 9.5/22 00 1= 10 00 00 11 01 01 10 ·· 01 01 102,00
11: KMT 1.2.1 DC 9.5/22 00 00 11 10 00 0= 10 10 10 10 ·· 11 97,00
12: Bison 8.2.4r 7.0/22 01 00 00 10 0= 10 10 01 0= 10 00 ·· 79,75

132 games played / Tournament finished
Name of the tournament: CET2882c
Site/ Country: CET_Antalya_TUR, Türkiye
Level: Blitz 1/1[/code]


- Harun Taner - 17-08-2010

[code]CET2882c CET_Antalya_TUR 2010

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2
1 Scidlet 3.6.1 b1 JA w 2420 +114 ** ½1 01 01 1½ 10 ½1 01 01 11 11 10 14.5/22
2 Sage 3.53 w 2420 +64 ½0 ** 01 ½0 ½0 01 11 11 01 0½ 11 11 13.0/22
3 Buzz 0.08 2415 +37 10 10 ** 11 ½1 ½1 0½ 00 1½ 01 00 11 12.0/22 129.25
4 Dirty 0.99z18 w 2425 +26 10 ½1 00 ** 10 ½0 ½0 11 ½1 11 01 01 12.0/22 129.00
5 Sorgenkind 0.4 w 2425 +10 0½ ½1 ½0 01 ** 00 0½ 10 10 11 11 1½ 11.5/22
6 Rodin 2.1h w 2415 +5 01 10 ½0 ½1 11 ** ½½ 10 0½ 00 1½ 01 11.0/22 122.75
7 Flux 2.1 w 2425 -5 ½0 00 1½ ½1 1½ ½½ ** 10 01 10 01 01 11.0/22 118.50
8 Xpdnt 080806 JA w 2415 +5 10 00 11 00 01 01 01 ** 11 10 01 10 11.0/22 118.00
9 Beowulf 2.4 JA 2425 -36 10 10 0½ ½0 01 1½ 10 00 ** 01 01 1½ 10.0/22
10 Gaviota 0.74.41 DC 2420 -47 00 1½ 10 00 00 11 01 01 10 ** 01 01 9.5/22 102.00
11 KMT 1.2.1 DC 2420 -47 00 00 11 10 00 0½ 10 10 10 10 ** 11 9.5/22 97.00
12 Bison 8.2.4r 2420 -131 01 00 00 10 0½ 10 10 01 0½ 10 00 ** 7.0/22[/code]