Sınama turnuvası 5
#21
[code]CET2739c CET_Antalya_TUR 2010

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
1 Rattate 1.0 w 2370 +154 ** 11 11 ½½ 11 11 11 ½1 ½0 00 13.0/18
2 Chaturanga 2.4.0 w 2375 +103 00 ** 00 11 11 01 11 11 10 11 12.0/18
3 Cyrano 0.1f w 2350 +89 00 11 ** 01 01 01 10 11 11 01 11.0/18 90.00
4 Adam 3.2 w 2365 +72 ½½ 00 10 ** 01 11 11 01 01 11 11.0/18 88.00
5 Atak 6.2 w 2370 +27 00 00 10 10 ** 10 11 10 11 11 10.0/18
6 Alex 2.0.3 w 2365 -5 00 10 10 00 01 ** 10 10 11 11 9.0/18
7 Slibo 0.51 JA w 2340 -56 00 00 01 00 00 01 ** 10 11 11 7.0/18
8 Butcher 1.60n1 w 2355 -93 ½0 00 00 10 01 01 01 ** 10 01 6.5/18
9 Brainless 081212 w 2345 -125 ½1 01 00 10 00 00 00 01 ** 01 5.5/18
10 Rooster 1.2 w 2365 -171 11 00 10 00 00 00 00 10 10 ** 5.0/18[/code]
IECC 2246, MAPEJK 2300, DESC 2213
Best regards, iyi günler, mfSG, HT
Cevapla
#22
[code] Engine Score Ro Br Su Di KM Si Ne Ar KM Ch S-B
01: Romi P3k JA per 14.0/18 ·· 01 11 11 =1 11 =1 01 01 11 119,25
02: Brutus 5.4 12.0/18 10 ·· 00 10 01 10 11 11 11 11 91,50
03: Sungorus 1.2.0 JA w 11.5/18 00 11 ·· 11 == 10 01 01 =1 11 94,75
04: Dirty 0.99n w 10.0/18 00 01 00 ·· =0 11 1= 11 11 01 73,75
05: KMT 1.1 DC 9.5/18 =0 10 == =1 ·· 10 01 01 == =1 81,25
06: Sierzant 2.8 w 8.0/18 00 01 01 00 01 ·· 01 11 11 00 65,00
07: Neurosis 2.5 w 7.0/18 =0 00 10 0= 10 10 ·· == 01 10 59,00
08: Ares 1.0 w 7.0/18 10 00 10 00 10 00 == ·· 10 11 58,50
09: KMT 1.2.1 w 5.5/18 10 00 =0 00 == 00 10 01 ·· 01 48,75
10: Chesley r322 JA 5.5/18 00 00 00 10 =0 11 01 00 10 ·· 43,25

90 games played / Tournament finished
Name of the tournament: CET2740c
Site/ Country: CET_Antalya_TUR, Türkiye
Level: Blitz 1/1[/code]
IECC 2246, MAPEJK 2300, DESC 2213
Best regards, iyi günler, mfSG, HT
Cevapla
#23
[code]CET2740c CET_Antalya_TUR 2010

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
1 Romi P3k JA per 2410 +210 ** 01 11 11 ½1 11 ½1 01 11 01 14.0/18
2 Brutus 5.4 2400 +124 10 ** 00 10 01 10 11 11 11 11 12.0/18
3 Sungorus 1.2.0 JA w 2405 +97 00 11 ** 11 ½½ 10 01 01 11 ½1 11.5/18
4 Dirty 0.99n w 2425 +14 00 01 00 ** ½0 11 1½ 11 01 11 10.0/18
5 KMT 1.1 DC 2410 +17 ½0 10 ½½ ½1 ** 10 01 01 ½1 8.5/16
6 Sierzant 2.8 w 2375 -7 00 01 01 00 01 ** 01 11 00 11 8.0/18
7 Neurosis 2.5 w 2425 -102 ½0 00 10 0½ 10 10 ** ½½ 10 01 7.0/18 57.00
8 Ares 1.0 w 2400 -74 10 00 10 00 10 00 ½½ ** 11 10 7.0/18 56.50
9 Chesley r322 JA 2410 -149 00 00 00 10 ½0 11 01 00 ** 10 5.5/18
10 KMT 1.2.1 w 2375 -131 10 00 ½0 00 00 10 01 01 ** 4.5/16[/code]
IECC 2246, MAPEJK 2300, DESC 2213
Best regards, iyi günler, mfSG, HT
Cevapla
#24
[code] Engine Score Gr Ch De Cr Br Ch Xp Gl Gi At S-B
01: Greko 6.2.5 w JA 14.0/18 ·· 11 1= 1= 10 =1 01 =1 11 11 116,75
02: Chaturanga 2.4.3 w 12.0/18 00 ·· 10 =0 11 10 11 1= 11 11 90,25
03: Delphil 2.6 2cpu w 10.5/18 0= 01 ·· 00 11 10 10 11 =1 =1 84,25
04: Crafty 22.5 RJ 1cpu w 10.0/18 0= =1 11 ·· 0= 10 01 =0 01 11 84,75
05: Brutus 6.1 9.0/18 01 00 00 1= ·· 11 0= 10 11 01 75,00
06: Cheese 1.3 w 8.5/18 =0 01 01 01 00 ·· 11 00 01 11 69,50
07: Xpdnt 080806 JA w 8.0/18 10 00 01 10 1= 00 ·· 1= 01 01 69,75
08: Glaurung 090123 ufo w DM 7.5/18 =0 0= 00 =1 01 11 0= ·· 00 1= 63,25
09: Gibbon 2.51a w 7.0/18 00 00 =0 10 00 10 10 11 ·· =1 52,00
10: Atak 6.7 w 3.5/18 00 00 =0 00 10 00 10 0= =0 ·· 29,50

90 games played / Tournament finished
Name of the tournament: CET2741c
Site/ Country: CET_Antalya_TUR, Türkiye
Level: Blitz 1/1[/code]
IECC 2246, MAPEJK 2300, DESC 2213
Best regards, iyi günler, mfSG, HT
Cevapla
#25
[code]CET2741c CET_Antalya_TUR 2010

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
1 Greko 6.2.5 w JA 2480 +203 ** 11 1½ 1½ 10 ½1 01 ½1 11 11 14.0/18
2 Chaturanga 2.4.3 w 2490 +95 00 ** 10 ½0 11 10 11 1½ 11 11 12.0/18
3 Delphil 2.6 2cpu w 2480 +44 0½ 01 ** 00 11 10 10 11 ½1 ½1 10.5/18
4 Crafty 22.5 RJ 1cpu w 2490 +13 0½ ½1 11 ** 0½ 10 01 ½0 01 11 10.0/18
5 Brutus 6.1 2470 -2 01 00 00 1½ ** 11 0½ 10 11 01 9.0/18
6 Cheese 1.3 w 2455 -5 ½0 01 01 01 00 ** 11 00 01 11 8.5/18
7 Xpdnt 080806 JA w 2425 +8 10 00 01 10 1½ 00 ** 1½ 01 01 8.0/18
8 Glaurung 090123 ufo w DM 2490 -83 ½0 0½ 00 ½1 01 11 0½ ** 00 1½ 7.5/18
9 Gibbon 2.51a w 2465 -75 00 00 ½0 10 00 10 10 11 ** ½1 7.0/18
10 Atak 6.7 w 2430 -205 00 00 ½0 00 10 00 10 0½ ½0 ** 3.5/18
[/code]
IECC 2246, MAPEJK 2300, DESC 2213
Best regards, iyi günler, mfSG, HT
Cevapla
#26
[code] Engine Score Ro Da Ol Ph Di Da Ro Ol De Da S-B
01: Rotor 0.4 w 12.5/18 ·· 01 01 01 10 1= 11 11 11 10 104,75
02: Dana 3.7.0 w 11.0/18 10 ·· 1= == == == 0= =1 1= 11 90,75
03: OliThink 5.2.5 AL 10.0/18 10 0= ·· 00 01 11 11 == 1= 01 85,75
04: Philou 3.1.0 w 10.0/18 10 == 11 ·· 10 0= 00 =1 1= =1 85,25
05: Diablo 0.5.1 DC w 10.0/18 01 == 10 01 ·· 00 01 1= 1= 11 81,75
06: Dana 3.9.7b w 9.5/18 0= == 00 1= 11 ·· == =0 =1 1= 80,25
07: Rodin 3.0 w 9.0/18 00 1= 00 11 10 == ·· 10 10 =1 76,25
08: OliThink 5.2.3 w 8.0/18 00 =0 == =0 0= =1 01 ·· 01 11 63,25
09: Delphil 2.6 1cpu w 5.5/18 00 0= 0= 0= 0= =0 01 10 ·· 01 46,75
10: Dancing Dragon 1cpu w 4.5/18 01 00 10 =0 00 0= =0 00 10 ·· 42,25

90 games played / Tournament finished
Name of the tournament: CET2742c
Site/ Country: CET_Antalya_TUR, Türkiye
Level: Blitz 1/1[/code]
IECC 2246, MAPEJK 2300, DESC 2213
Best regards, iyi günler, mfSG, HT
Cevapla
#27
[code]CET2742c CET_Antalya_TUR 2010

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
1 Rotor 0.4 w 2570 +113 ** 01 01 10 01 11 1½ 11 11 10 12.5/18
2 Philou 3.1.0 w 2510 +75 10 ** ½½ 10 11 00 0½ ½1 1½ ½1 10.0/18 80.25
3 Dana 3.7.0 w 2555 +69 10 ½½ ** ½½ 1½ 0½ ½1 1½ 11 10.0/16 78.25
4 Diablo 0.5.1 DC w 2515 +70 01 01 ½½ ** 10 01 00 1½ 1½ 11 10.0/18 78.25
5 OliThink 5.2.5 AL 2520 +71 10 00 0½ 01 ** 11 11 1½ 01 9.0/16 75.25
6 Rodin 3.0 w 2545 -1 00 11 1½ 10 00 ** ½½ 10 10 ½1 9.0/18 72.75
7 Dana 3.9.7b w 2590 -32 0½ 1½ 11 00 ½½ ** ½0 ½1 1½ 8.5/16
8 OliThink 5.2.3 w 2530 -25 00 ½0 ½0 0½ 01 ½1 ** 01 11 7.0/16
9 Delphil 2.6 1cpu w 2565 -166 00 0½ 0½ 0½ 0½ 01 ½0 10 ** 01 5.5/18
10 Dancing Dragon 1cpu w 2535 -181 01 ½0 00 00 10 ½0 0½ 00 10 ** 4.5/18[/code]
IECC 2246, MAPEJK 2300, DESC 2213
Best regards, iyi günler, mfSG, HT
Cevapla
#28
[code] Engine Score Co Br Sl N2 Gr Po He Pu Ne De S-B
01: Colossus 08a w 14.5/18 ·· 11 =0 =1 11 10 1= 11 11 11 118,75
02: Brutus 8.4 w 14.0/18 00 ·· =1 11 11 11 01 =1 11 11 106,50
03: Sloppy 0.2.2 JA 1cpu w 10.5/18 =1 =0 ·· 1= 10 =1 =1 =0 10 =1 90,25
04: N2 0.4 w 9.5/18 =0 00 0= ·· =1 01 11 10 11 01 72,25
05: Greko 6.4 w 8.5/18 00 00 01 =0 ·· 11 =0 11 1= 01 63,25
06: Porucznik 4 new w 8.0/18 01 00 =0 10 00 ·· 10 01 1= 11 61,00
07: Hermann 2.4 2cpu 7.5/18 0= 10 =0 00 =1 01 ·· 10 =0 =1 63,25
08: Pupsi2 0.07 w 7.5/18 00 =0 =1 01 00 10 01 ·· 0= 11 58,00
09: Nejmet 3.07 w 6.5/18 00 00 01 00 0= 0= =1 1= ·· =1 46,50
10: Delphil 1.9c w 3.5/18 00 00 =0 10 10 00 =0 00 =0 ·· 30,25

90 games played / Tournament finished
Name of the tournament: CET2743c
Site/ Country: CET_Antalya_TUR, Türkiye
Level: Blitz 1/1[/code]
IECC 2246, MAPEJK 2300, DESC 2213
Best regards, iyi günler, mfSG, HT
Cevapla
#29
[code]CET2743c CET_Antalya_TUR 2010

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
1 Colossus 08a w 2600 +239 ** 11 ½0 ½1 11 10 1½ 11 11 11 14.5/18
2 Brutus 8.4 w 2600 +209 00 ** ½1 11 11 11 01 ½1 11 11 14.0/18
3 Sloppy 0.2.2 JA 1cpu w 2610 +39 ½1 ½0 ** 1½ 10 ½1 ½1 ½0 10 ½1 10.5/18
4 N2 0.4 w 2590 +22 ½0 00 0½ ** ½1 01 11 10 11 01 9.5/18
5 Greko 6.4 w 2580 -4 00 00 01 ½0 ** 11 ½0 11 1½ 01 8.5/18
6 Porucznik 4 new w 2590 -35 01 00 ½0 10 00 ** 10 01 1½ 11 8.0/18
7 Hermann 2.4 2cpu 2605 -71 0½ 10 ½0 00 ½1 01 ** 10 ½0 ½1 7.5/18 63.25
8 Pupsi2 0.07 w 2590 -55 00 ½0 ½1 01 00 10 01 ** 0½ 11 7.5/18 58.00
9 Nejmet 3.07 w 2590 -95 00 00 01 00 0½ 0½ ½1 1½ ** ½1 6.5/18
10 Delphil 1.9c w 2575 -226 00 00 ½0 10 10 00 ½0 00 ½0 ** 3.5/18[/code]
IECC 2246, MAPEJK 2300, DESC 2213
Best regards, iyi günler, mfSG, HT
Cevapla
#30
[code] Engine Score He Pr An Ha Ki Go Ya Gl Da Ro S-B
01: Hermann 2.5 2cpu 12.0/18 ·· 0= 1= 11 10 =0 11 10 11 1= 101,75
02: ProDeo 1.5 w 10.5/18 1= ·· 10 =0 01 1= == =0 11 1= 91,75
03: AnMon 5.75 w 10.0/18 0= 01 ·· 10 11 10 =1 10 == 01 87,50
04: Hamsters 0.6.0 w 10.0/18 00 =1 01 ·· 11 == 10 11 == =0 87,25
05: Kiwi 0.6d JA w 9.5/18 01 10 00 00 ·· 10 =1 01 11 11 78,00
06: Gothmog 1.0 w 9.0/18 =1 0= 01 == 01 ·· 0= 01 0= 11 80,00
07: Yace 0.99.79 w 8.0/18 00 == =0 01 =0 1= ·· 1= =1 =0 69,25
08: Glass 1.5 w 7.5/18 01 =1 01 00 10 10 0= ·· =0 10 70,00
09: Dana 4.2.4 w 7.5/18 00 00 == == 00 1= =0 =1 ·· 11 60,75
10: Romi P3k JA w 6.0/18 0= 0= 10 =1 00 00 =1 01 00 ·· 55,75

90 games played / Tournament finished
Name of the tournament: CET2744c
Site/ Country: CET_Antalya_TUR, Türkiye
Level: Blitz 1/1[/code]
IECC 2246, MAPEJK 2300, DESC 2213
Best regards, iyi günler, mfSG, HT
Cevapla
#31
[code]CET2744c CET_Antalya_TUR 2010

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
1 Hermann 2.5 2cpu 2605 +152 ** 0½ 1½ 11 10 ½0 11 10 11 1½ 12.0/18
2 ProDeo 1.5 w 2660 +29 1½ ** 10 ½0 01 1½ ½½ ½0 11 1½ 10.5/18
3 AnMon 5.75 w 2630 +43 0½ 01 ** 10 11 10 ½1 10 ½½ 01 10.0/18 87.50
4 Hamsters 0.6.0 w 2650 +20 00 ½1 01 ** 11 ½½ 10 11 ½½ ½0 10.0/18 87.25
5 Kiwi 0.6d JA w 2645 +7 01 10 00 00 ** 10 ½1 01 11 11 9.5/18
6 Gothmog 1.0 w 2625 +10 ½1 0½ 01 ½½ 01 ** 0½ 01 0½ 11 9.0/18
7 Yace 0.99.79 w 2630 -34 00 ½½ ½0 01 ½0 1½ ** 1½ ½1 ½0 8.0/18
8 Glass 1.5 w 2650 -76 01 ½1 01 00 10 10 0½ ** ½0 10 7.5/18 70.00
9 Dana 4.2.4 w 2635 -59 00 00 ½½ ½½ 00 1½ ½0 ½1 ** 11 7.5/18 60.75
10 Romi P3k JA w 2610 -93 0½ 0½ 10 ½1 00 00 ½1 01 00 ** 6.0/18[/code]
IECC 2246, MAPEJK 2300, DESC 2213
Best regards, iyi günler, mfSG, HT
Cevapla
#32
[code] Engine Score EC Na Ph Al Fi Fe Gh BS Gl Ma S-B
01: ECE 1.00 w 15.5/18 ·· =0 01 11 11 11 11 11 11 11 117,25
02: Naga 5.1 w 13.5/18 =1 ·· 11 11 01 01 01 10 11 11 110,25
03: Philou 1.1.0 w 11.5/18 10 00 ·· 00 =0 11 11 11 11 11 77,25
04: Alex 1.9.1 w 11.5/18 00 00 11 ·· 01 10 =1 11 11 11 76,25
05: FireFly 2.5.4 1cpu w 9.5/18 00 10 =1 10 ·· 10 01 10 10 11 71,75
06: Feuerstein 04.10 w 9.0/18 00 10 00 01 01 ·· 01 10 11 11 57,00
07: Ghost 2.0 w 8.5/18 00 10 00 =0 10 10 ·· 01 11 11 51,75
08: BSC 3.2 w 8.0/18 00 01 00 00 01 01 10 ·· 11 11 46,50
09: Glass 0.1c w 2.0/18 00 00 00 00 01 00 00 00 ·· 01 10,50
10: Magnum 2.00 w 1.0/18 00 00 00 00 00 00 00 00 10 ·· 2,00

90 games played / Tournament finished
Name of the tournament: CET2745c
Site/ Country: CET_Antalya_TUR, Türkiye
Level: Blitz 1/1[/code]
IECC 2246, MAPEJK 2300, DESC 2213
Best regards, iyi günler, mfSG, HT
Cevapla
#33
[code]CET2745c CET_Antalya_TUR 2010

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
1 ECE 1.00 w 2296 +285 ** ½0 01 11 11 11 11 11 11 11 15.5/18
2 Naga 5.1 w 2331 +120 ½1 ** 11 11 01 01 01 10 11 11 13.5/18
3 Philou 1.1.0 w 2201 +173 10 00 ** 00 ½0 11 11 11 11 11 11.5/18 77.25
4 Alex 1.9.1 w 2265 +102 00 00 11 ** 01 10 ½1 11 11 11 11.5/18 76.25
5 FireFly 2.5.4 1cpu w 2247 +42 00 10 ½1 10 ** 10 01 10 10 11 9.5/18
6 Feuerstein 04.10 w 2255 +14 00 10 00 01 01 ** 01 10 11 11 9.0/18
7 Ghost 2.0 w 2260 -10 00 10 00 ½0 10 10 ** 01 11 11 8.5/18
8 BSC 3.2 w 2300 -74 00 01 00 00 01 01 10 ** 11 11 8.0/18
9 Glass 0.1c w 2264 -356 00 00 00 00 01 00 00 00 ** 01 2.0/18
10 Magnum 2.00 w 2260 -483 00 00 00 00 00 00 00 00 10 ** 1.0/18

[/code]
IECC 2246, MAPEJK 2300, DESC 2213
Best regards, iyi günler, mfSG, HT
Cevapla
Konuyu Okuyanlar: 1 Ziyaretçi