Sınama turnuvası 7
#1
[code] Engine Score Ig Ho Iv St Ry Na S-B
1: Igorrit 0.086v6 13.0/20 ···· 1=== =1== ==== 1=1= 1=1= 119,50
2: Houdini 1.02i 4cpu 11.0/20 0=== ···· ==11 ===1 ===0 =1== 107,50
3: IvanHoe 9.63 21 11.0/20 =0== ==00 ···· =01= 1110 1=11 98,50
4: Stockfish 1.8.0 10.5/20 ==== ===0 =10= ···· 111= =0== 101,25
5: Rybka 4.0 4cpu 7.5/20 0=0= ===1 0001 000= ···· 10=1 74,25
6: Naum 4.1 7.0/20 0=0= =0== 0=00 =1== 01=0 ···· 72,50

60 games played / Tournament finished
Name of the tournament: CET2783a
Site/ Country: CET_Antalya_TUR, Türkiye
Level: Blitz 1/1[/code]
IECC 2246, MAPEJK 2300, DESC 2213
Best regards, iyi günler, mfSG, HT
Cevapla
#2
[code]CET2783a CET_Antalya_TUR 2010

1 2 3 4 5 6
1 Igorrit 0.086v6 3294 +98 **** 1½½½ ½1½½ ½½½½ 1½1½ 1½1½ 13.0/20
2 Houdini 1.02i 4cpu 3372 -67 0½½½ **** ½½11 ½½½1 ½½½0 ½1½½ 11.0/20 0.00
3 IvanHoe 9.63 21 3272 +52 ½0½½ ½½00 **** ½01½ 1110 1½11 11.0/20 0.00
4 Stockfish 1.8.0 3300 0 ½½½½ ½½½0 ½10½ **** 111½ ½0½½ 10.5/20
5 Rybka 4.0 4cpu 3290 -93 0½0½ ½½½1 0001 000½ **** 10½1 7.5/20
6 Naum 4.1 3190 +8 0½0½ ½0½½ 0½00 ½1½½ 01½0 **** 7.0/20
[/code]
IECC 2246, MAPEJK 2300, DESC 2213
Best regards, iyi günler, mfSG, HT
Cevapla
#3
[code] Engine Score Ry St S-B
1: Rybka 4.0i 4cpu 2.0/3 ···· ==1? 2,00
2: Stockfish 1.8.0 1.0/3 ==0? ···· 2,00

3 games played / Tournament finished
Name of the tournament: CET2784a
Site/ Country: CET_Antalya_TUR, Türkiye
Level: Tournament 40/60[/code]
IECC 2246, MAPEJK 2300, DESC 2213
Best regards, iyi günler, mfSG, HT
Cevapla
#4
[code] Engine Score Ol Ph Br Br Gr Cr Ch S-B
1: OliThink 5.2.5 AL 8.0/12 ·· =0 00 11 =1 11 11 42,00
2: Philou 3.1.4 w 7.0/12 =1 ·· 10 11 =0 =0 1= 42,50
3: Bruja 1.91 w 6.5/12 11 01 ·· 10 10 1= 00 42,00
4: Brutus 8.5 w 6.5/12 00 00 01 ·· 11 =1 11 32,00
5: Greko 5.8.5 JA 5.0/12 =0 =1 01 00 ·· 01 10 30,00
6: Critter 0.39a w 5.0/12 00 =1 0= =0 10 ·· =1 28,00
7: Chronos 1.9.0 w 4.0/12 00 0= 11 00 01 =0 ·· 24,00

42 games played / Tournament finished
Name of the tournament: CET2785a
Site/ Country: CET_Antalya_TUR, Türkiye
Level: Blitz 1/1[/code]
IECC 2246, MAPEJK 2300, DESC 2213
Best regards, iyi günler, mfSG, HT
Cevapla
#5
[code]CET2785a CET_Antalya_TUR 2010

1 2 3 4 5 6 7
1 OliThink 5.2.5 AL 2521 +137 ** ½0 11 00 ½1 11 11 8.0/12
2 Philou 3.1.4 w 2530 +64 ½1 ** 11 10 ½0 ½0 1½ 7.0/12
3 Brutus 8.5 w 2560 0 00 00 ** 01 11 ½1 11 6.5/12 0.00
4 Bruja 1.91 w 2510 +58 11 01 10 ** 10 1½ 00 6.5/12 0.00
5 Greko 5.8.5 JA 2554 -80 ½0 ½1 00 01 ** 01 10 5.0/12 0.00
6 Critter 0.39a w 2541 -64 00 ½1 ½0 0½ 10 ** ½1 5.0/12 0.00
7 Chronos 1.9.0 w 2532 -116 00 0½ 00 11 01 ½0 ** 4.0/12
[/code]
IECC 2246, MAPEJK 2300, DESC 2213
Best regards, iyi günler, mfSG, HT
Cevapla
#6
[code] Engine Score Cy Bu To Ha Sl Fr Sh Ee S-B
1: Cyclone 4.0 2cpu w 14.0/17 ··· 1= 1== 11 11= 11 =1= 11 107,50
2: Bug2 1.6.2 w 12.5/17 0= ··· 11 11 10 =01 111 11= 88,75
3: Tornado 3.67 1cpu 10.0/18 0== 00 ··· 0= 1=0 101 11 111 66,25
4: Hamsters 0.7.2 dev1 fonzy w 8.0/17 00 00 1= ··· === 0=1 011 =1 55,00
5: Sloppy 0.2.3 JA 7.5/17 00= 01 0=1 === ··· 10 00 11 60,00
6: Francesca 0.14 w 7.5/18 00 =10 010 1=0 01 ··· =0 101 57,50
7: Shredder 09.1 1cpu w 6.5/17 =0= 000 00 100 11 =1 ··· 10 51,25
8: Eeyore 1.50 w 3.0/17 00 00= 000 =0 00 010 01 ··· 24,25

69 of 112 games played
Name of the tournament: CET2786a
Site/ Country: CET_Antalya_TUR, Türkiye
Level: Blitz 1/1[/code]
IECC 2246, MAPEJK 2300, DESC 2213
Best regards, iyi günler, mfSG, HT
Cevapla
#7
[code]CET2786a CET_Antalya_TUR 2010

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Cyclone 4.0 2cpu w 2750 +267 *** 1½ 1½½ 11 11½ 11 ½1½ 11 14.0/17
2 Bug2 1.6.2 w 2750 +177 0½ *** 11 11 10 ½01 111 11½ 12.5/17
3 Tornado 3.67 1cpu 2750 +38 0½½ 00 *** 0½ 1½0 101 11 111 10.0/18
4 Hamsters 0.7.2 dev1 fonzy w 2750 -20 00 00 1½ *** ½½½ 0½1 011 ½1 8.0/17
5 Sloppy 0.2.3 JA 2750 -41 00½ 01 0½1 ½½½ *** 10 00 11 7.5/17 60.00
6 Francesca 0.14 w 2750 -58 00 ½10 010 1½0 01 *** ½0 101 7.5/18 57.50
7 Shredder 09.1 1cpu w 2750 -83 ½0½ 000 00 100 11 ½1 *** 10 6.5/17
8 Eeyore 1.50 w 2750 -267 00 00½ 000 ½0 00 010 01 *** 3.0/17[/code]
IECC 2246, MAPEJK 2300, DESC 2213
Best regards, iyi günler, mfSG, HT
Cevapla
#8
[code] Engine Score Me
01: Mediocre 0.340 w 20.5/44 ··
02: Cheese 1.3 w 2.0/2 11
02: Sungorus 1.1.0 JA 2.0/2 11
02: Atak 6.5 w 2.0/2 11
02: Sunsetter C10.2 JA 2.0/2 11
02: Gaviota 0.74.41 DC 2.0/2 11
07: ECE 1.10 w 1.5/2 =1
07: Greko 5.9 w 1.5/2 1=
07: C One 2.0 JA w 1.5/2 1=
07: OliThink 5.1.6 w 1.5/2 =1
11: Gibbon 2.41a w 1.0/2 01
11: Glass 1.0 w 1.0/2 01
11: KMT 1.2.1 DC 1.0/2 10
11: Bearded 0629 w 1.0/2 01
11: Rooster 1.2 1.0/2 ==
11: Slibo 0.50 JA w 1.0/2 10
17: Popochin 3.2 w 0.5/2 =0
17: Gnu 5.0.7 JA w 0.5/2 =0
17: Ares 1.003 w 0.5/2 =0
20: Buzz 0.06 0.0/2 00
20: Mustang 4.97 w 0.0/2 00
20: BikJump 2.0 w 0.0/2 00
20: EXC 5.3b JA w 0.0/2 00

44 games played / Tournament finished
Name of the tournament: CET2757c
Site/ Country: CET_Antalya_TUR, Türkiye
Level: Blitz 1/1[/code]
IECC 2246, MAPEJK 2300, DESC 2213
Best regards, iyi günler, mfSG, HT
Cevapla
#9
[code]CET2757c CET_Antalya_TUR 2010

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3
1 Mediocre 0.340 w 2400 -23 ** 00 00 00 00 00 0½ ½0 ½0 0½ 01 01 10 10 10 ½½ ½1 ½1 ½1 11 11 11 11 20.5/44
2 Cheese 1.3 w 2455 +745 11 ** 2.0/2 41.00
3 Sungorus 1.1.0 JA 2447 +753 11 ** 2.0/2 41.00
4 Gaviota 0.74.41 DC 2431 +769 11 ** 2.0/2 41.00
5 Sunsetter C10.2 JA 2426 +774 11 ** 2.0/2 41.00
6 Atak 6.5 w 2347 +853 11 ** 2.0/2 41.00
7 Greko 5.9 w 2420 +170 1½ ** 1.5/2 30.75
8 ECE 1.10 w 2387 +203 ½1 ** 1.5/2 30.75
9 OliThink 5.1.6 w 2381 +209 ½1 ** 1.5/2 30.75
10 C One 2.0 JA w 2368 +222 1½ ** 1.5/2 30.75
11 KMT 1.2.1 DC 2453 -53 10 ** 1.0/2 20.50
12 Slibo 0.50 JA w 2409 -9 10 ** 1.0/2 20.50
13 Gibbon 2.41a w 2390 +10 01 ** 1.0/2 20.50
14 Glass 1.0 w 2377 +23 01 ** 1.0/2 20.50
15 Bearded 0629 w 2353 +47 01 ** 1.0/2 20.50
16 Rooster 1.2 2344 +56 ½½ ** 1.0/2 20.50
17 Ares 1.003 w 2460 -250 ½0 ** 0.5/2 10.25
18 Gnu 5.0.7 JA w 2403 -193 ½0 ** 0.5/2 10.25
19 Popochin 3.2 w 2380 -170 ½0 ** 0.5/2 10.25
20 Buzz 0.06 2438 -838 00 ** 0.0/2 0.00
21 Mustang 4.97 w 2398 -798 00 ** 0.0/2 0.00
22 EXC 5.3b JA w 2376 -776 00 ** 0.0/2 0.00
23 BikJump 2.0 w 2363 -763 00 ** 0.0/2 0.00[/code]
IECC 2246, MAPEJK 2300, DESC 2213
Best regards, iyi günler, mfSG, HT
Cevapla
#10
[code] Engine Score Ee
01: Eeyore 1.50 w 35.5/44 ··
02: Cheese 1.3 w 1.0/2 10
02: Sungorus 1.1.0 JA 1.0/2 01
02: Atak 6.5 w 1.0/2 10
02: Greko 5.9 w 1.0/2 10
02: Glass 1.0 w 1.0/2 10
07: Gnu 5.0.7 JA w 0.5/2 =0
07: Sunsetter C10.2 JA 0.5/2 0=
07: EXC 5.3b JA w 0.5/2 =0
07: Ares 1.003 w 0.5/2 =0
07: Buzz 0.06 0.5/2 0=
07: Gibbon 2.41a w 0.5/2 0=
07: OliThink 5.1.6 w 0.5/2 =0
14: Slibo 0.50 JA w 0.0/2 00
14: Gaviota 0.74.41 DC 0.0/2 00
14: ECE 1.10 w 0.0/2 00
14: Mustang 4.97 w 0.0/2 00
14: Popochin 3.2 w 0.0/2 00
14: BikJump 2.0 w 0.0/2 00
14: C One 2.0 JA w 0.0/2 00
14: Bearded 0629 w 0.0/2 00
14: Rooster 1.2 0.0/2 00
14: KMT 1.2.1 DC 0.0/2 00

44 games played / Tournament finished
Name of the tournament: CET2758c
Site/ Country: CET_Antalya_TUR, Türkiye
Level: Blitz 1/1[/code]
IECC 2246, MAPEJK 2300, DESC 2213
Best regards, iyi günler, mfSG, HT
Cevapla
#11
[code]CET2758c CET_Antalya_TUR 2010

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3
1 Eeyore 1.50 w 2400 +248 ** 01 10 01 01 01 ½1 1½ 1½ ½1 1½ ½1 ½1 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 35.5/44
2 Cheese 1.3 w 2455 -55 10 ** 1.0/2 35.50
3 Sungorus 1.1.0 JA 2447 -47 01 ** 1.0/2 35.50
4 Greko 5.9 w 2420 -20 10 ** 1.0/2 35.50
5 Glass 1.0 w 2377 +23 10 ** 1.0/2 35.50
6 Atak 6.5 w 2347 +53 10 ** 1.0/2 35.50
7 Ares 1.003 w 2460 -250 ½0 ** 0.5/2 17.75
8 Buzz 0.06 2438 -228 0½ ** 0.5/2 17.75
9 Sunsetter C10.2 JA 2426 -216 0½ ** 0.5/2 17.75
10 Gnu 5.0.7 JA w 2403 -193 ½0 ** 0.5/2 17.75
11 Gibbon 2.41a w 2390 -180 0½ ** 0.5/2 17.75
12 OliThink 5.1.6 w 2381 -171 ½0 ** 0.5/2 17.75
13 EXC 5.3b JA w 2376 -166 ½0 ** 0.5/2 17.75
14 KMT 1.2.1 DC 2453 -853 00 ** 0.0/2 0.00
15 Gaviota 0.74.41 DC 2431 -831 00 ** 0.0/2 0.00
16 Slibo 0.50 JA w 2409 -809 00 ** 0.0/2 0.00
17 Mustang 4.97 w 2398 -798 00 ** 0.0/2 0.00
18 ECE 1.10 w 2387 -787 00 ** 0.0/2 0.00
19 Popochin 3.2 w 2380 -780 00 ** 0.0/2 0.00
20 C One 2.0 JA w 2368 -768 00 ** 0.0/2 0.00
21 BikJump 2.0 w 2363 -763 00 ** 0.0/2 0.00
22 Bearded 0629 w 2353 -753 00 ** 0.0/2 0.00
23 Rooster 1.2 2344 -744 00 ** 0.0/2 0.00[/code]
IECC 2246, MAPEJK 2300, DESC 2213
Best regards, iyi günler, mfSG, HT
Cevapla
#12
[code] Engine Score Cu
01: Cuckoo 1.0.5 w 20.0/44 ··
02: Gibbon 2.41a w 2.0/2 11
02: Gaviota 0.74.41 DC 2.0/2 11
02: EXC 5.3b JA w 2.0/2 11
02: Greko 5.9 w 2.0/2 11
06: Slibo 0.50 JA w 1.5/2 =1
06: Atak 6.5 w 1.5/2 =1
06: Popochin 3.2 w 1.5/2 1=
06: C One 2.0 JA w 1.5/2 1=
10: KMT 1.2.1 DC 1.0/2 01
10: Sungorus 1.1.0 JA 1.0/2 10
10: Buzz 0.06 1.0/2 01
10: BikJump 2.0 w 1.0/2 10
10: Glass 1.0 w 1.0/2 10
10: Cheese 1.3 w 1.0/2 10
10: Rooster 1.2 1.0/2 10
10: OliThink 5.1.6 w 1.0/2 10
18: Mustang 4.97 w 0.5/2 =0
18: Bearded 0629 w 0.5/2 =0
18: Ares 1.003 w 0.5/2 =0
18: Gnu 5.0.7 JA w 0.5/2 =0
22: Sunsetter C10.2 JA 0.0/2 00
22: ECE 1.10 w 0.0/2 00

44 games played / Tournament finished
Name of the tournament: CET2759c
Site/ Country: CET_Antalya_TUR, Türkiye
Level: Blitz 1/1[/code]
IECC 2246, MAPEJK 2300, DESC 2213
Best regards, iyi günler, mfSG, HT
Cevapla
#13
[code]CET2759c CET_Antalya_TUR 2010

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3
1 Cuckoo 1.0.5 w 2400 -31 ** 00 00 00 00 ½0 0½ 0½ ½0 01 10 01 10 01 01 01 01 ½1 ½1 ½1 ½1 11 11 20.0/44
2 Gaviota 0.74.41 DC 2431 +769 11 ** 2.0/2 40.00
3 Greko 5.9 w 2420 +780 11 ** 2.0/2 40.00
4 Gibbon 2.41a w 2390 +810 11 ** 2.0/2 40.00
5 EXC 5.3b JA w 2376 +824 11 ** 2.0/2 40.00
6 Slibo 0.50 JA w 2409 +181 ½1 ** 1.5/2 30.00
7 Popochin 3.2 w 2380 +210 1½ ** 1.5/2 30.00
8 C One 2.0 JA w 2368 +222 1½ ** 1.5/2 30.00
9 Atak 6.5 w 2347 +243 ½1 ** 1.5/2 30.00
10 Cheese 1.3 w 2455 -55 10 ** 1.0/2 20.00
11 KMT 1.2.1 DC 2453 -53 01 ** 1.0/2 20.00
12 Sungorus 1.1.0 JA 2447 -47 10 ** 1.0/2 20.00
13 Buzz 0.06 2438 -38 01 ** 1.0/2 20.00
14 OliThink 5.1.6 w 2381 +19 10 ** 1.0/2 20.00
15 Glass 1.0 w 2377 +23 10 ** 1.0/2 20.00
16 BikJump 2.0 w 2363 +37 10 ** 1.0/2 20.00
17 Rooster 1.2 2344 +56 10 ** 1.0/2 20.00
18 Ares 1.003 w 2460 -250 ½0 ** 0.5/2 10.00
19 Gnu 5.0.7 JA w 2403 -193 ½0 ** 0.5/2 10.00
20 Mustang 4.97 w 2398 -188 ½0 ** 0.5/2 10.00
21 Bearded 0629 w 2353 -143 ½0 ** 0.5/2 10.00
22 Sunsetter C10.2 JA 2426 -826 00 ** 0.0/2 0.00
23 ECE 1.10 w 2387 -787 00 ** 0.0/2 0.00[/code]
IECC 2246, MAPEJK 2300, DESC 2213
Best regards, iyi günler, mfSG, HT
Cevapla
#14
[code] Engine Score Pa
01: Ares 1.003 w 1.0/1 1
01: Cheese 1.3 w 1.0/1 1
01: KMT 1.2.1 DC 1.0/1 1
01: Sungorus 1.1.0 JA 1.0/1 1
01: Atak 6.5 w 1.0/1 1
01: Gibbon 2.41a w 1.0/1 1
01: Gnu 5.0.7 JA w 1.0/1 1
01: Sunsetter C10.2 JA 1.0/1 1
01: Gaviota 0.74.41 DC 1.0/1 1
01: ECE 1.10 w 1.0/1 1
01: EXC 5.3b JA w 1.0/1 1
01: Slibo 0.50 JA w 1.0/1 1
01: Greko 5.9 w 1.0/1 1
01: Buzz 0.06 1.0/1 1
01: Mustang 4.97 w 1.0/1 1
01: Popochin 3.2 w 1.0/1 1
01: Glass 1.0 w 1.0/1 1
01: C One 2.0 JA w 1.0/1 1
01: Bearded 0629 w 1.0/1 1
01: Rooster 1.2 1.0/1 1
01: OliThink 5.1.6 w 1.0/1 1
22: BikJump 2.0 w 0.5/1 =
22: Pawny 0.2.0 0.5/22 ·

22 games played / Tournament finished
Name of the tournament: CET2760c
Site/ Country: CET_Antalya_TUR, Türkiye
Level: Blitz 1/1[/code]
IECC 2246, MAPEJK 2300, DESC 2213
Best regards, iyi günler, mfSG, HT
Cevapla
#15
[code] Engine Score Pa
01: Pawny 0.2.0 13.5/22 ··
02: Heavy 0.13 w 2.0/2 11
02: BikJump 1.8 2.0/2 11
04: Feuerstein 02.0 w 1.0/2 10
04: Smirf ms175e w 1.0/2 10
04: Roce 0.0380 w 1.0/2 10
07: Sungorus 1.0.0 JA w 0.5/2 =0
07: Glass 0.1b w 0.5/2 =0
07: Chenard 100104 w 0.5/2 =0
10: Alex 1.8.6a w 0.0/2 00
10: Protej 0.5.5 cct w 0.0/2 00
10: KMT 0.3.1a w 0.0/2 00

22 games played / Tournament finished
Name of the tournament: CET2761c
Site/ Country: CET_Antalya_TUR, Türkiye
Level: Blitz 1/1[/code]
IECC 2246, MAPEJK 2300, DESC 2213
Best regards, iyi günler, mfSG, HT
Cevapla
#16
[code] Engine Score Su
01: Sungorus 1.4.0 31.0/44 ··
02: Sunsetter C10.2 JA 1.5/2 =1
02: Popochin 3.2 w 1.5/2 =1
04: KMT 1.2.1 DC 1.0/2 10
04: Atak 6.5 w 1.0/2 ==
04: Ares 1.003 w 1.0/2 01
04: EXC 5.3b JA w 1.0/2 ==
04: Greko 5.9 w 1.0/2 10
04: Cheese 1.3 w 1.0/2 01
04: Glass 1.0 w 1.0/2 10
04: Bearded 0629 w 1.0/2 01
12: Gaviota 0.74.41 DC 0.5/2 =0
12: Slibo 0.50 JA w 0.5/2 0=
12: C One 2.0 JA w 0.5/2 0=
12: BikJump 2.0 w 0.5/2 =0
16: Mustang 4.97 w 0.0/2 00
16: Gnu 5.0.7 JA w 0.0/2 00
16: ECE 1.10 w 0.0/2 00
16: Gibbon 2.41a w 0.0/2 00
16: Buzz 0.06 0.0/2 00
16: Rooster 1.2 0.0/2 00
16: OliThink 5.1.6 w 0.0/2 00
16: Mediocre 0.340 w 0.0/2 00

44 games played / Tournament finished
Name of the tournament: CET2762c
Site/ Country: CET_Antalya_TUR, Türkiye
Level: Blitz 1/1[/code]
IECC 2246, MAPEJK 2300, DESC 2213
Best regards, iyi günler, mfSG, HT
Cevapla
#17
[code]CET2762c CET_Antalya_TUR 2010

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3
1 Sungorus 1.4.0 2400 +149 ** ½0 ½0 10 10 01 01 01 ½½ 10 ½½ ½1 1½ 1½ ½1 11 11 11 11 11 11 11 11 31.0/44
2 Sunsetter C10.2 JA 2426 +164 ½1 ** 1.5/2 46.50
3 Popochin 3.2 w 2380 +210 ½1 ** 1.5/2 46.50
4 Ares 1.003 w 2460 -60 01 ** 1.0/2 31.00
5 Cheese 1.3 w 2455 -55 01 ** 1.0/2 31.00
6 KMT 1.2.1 DC 2453 -53 10 ** 1.0/2 31.00
7 Greko 5.9 w 2420 -20 10 ** 1.0/2 31.00
8 Glass 1.0 w 2377 +23 10 ** 1.0/2 31.00
9 EXC 5.3b JA w 2376 +24 ½½ ** 1.0/2 31.00
10 Bearded 0629 w 2353 +47 01 ** 1.0/2 31.00
11 Atak 6.5 w 2347 +53 ½½ ** 1.0/2 31.00
12 Gaviota 0.74.41 DC 2431 -221 ½0 ** 0.5/2 15.50
13 Slibo 0.50 JA w 2409 -199 0½ ** 0.5/2 15.50
14 C One 2.0 JA w 2368 -158 0½ ** 0.5/2 15.50
15 BikJump 2.0 w 2363 -153 ½0 ** 0.5/2 15.50
16 Buzz 0.06 2438 -838 00 ** 0.0/2 0.00
17 Gnu 5.0.7 JA w 2403 -803 00 ** 0.0/2 0.00
18 Mediocre 0.340 w 2400 -800 00 ** 0.0/2 0.00
19 Mustang 4.97 w 2398 -798 00 ** 0.0/2 0.00
20 Gibbon 2.41a w 2390 -790 00 ** 0.0/2 0.00
21 ECE 1.10 w 2387 -787 00 ** 0.0/2 0.00
22 OliThink 5.1.6 w 2381 -781 00 ** 0.0/2 0.00
23 Rooster 1.2 2344 -744 00 ** 0.0/2 0.00[/code]
IECC 2246, MAPEJK 2300, DESC 2213
Best regards, iyi günler, mfSG, HT
Cevapla
#18
[code] Engine Score Ca
01: Carballo 0.5 w 8.0/44 ··
02: Sungorus 1.4.0 2.0/2 11
02: Ares 1.003 w 2.0/2 11
02: Cheese 1.3 w 2.0/2 11
02: Atak 6.5 w 2.0/2 11
02: Gibbon 2.41a w 2.0/2 11
02: Gaviota 0.74.41 DC 2.0/2 11
02: Greko 5.9 w 2.0/2 11
02: Mustang 4.97 w 2.0/2 11
02: Popochin 3.2 w 2.0/2 11
02: Glass 1.0 w 2.0/2 11
02: C One 2.0 JA w 2.0/2 11
02: Rooster 1.2 2.0/2 11
02: OliThink 5.1.6 w 2.0/2 11
02: Mediocre 0.340 w 2.0/2 11
16: KMT 1.2.1 DC 1.5/2 1=
16: Buzz 0.06 1.5/2 1=
16: EXC 5.3b JA w 1.5/2 1=
19: ECE 1.10 w 1.0/2 01
19: Sunsetter C10.2 JA 1.0/2 10
19: Bearded 0629 w 1.0/2 01
22: Gnu 5.0.7 JA w 0.5/2 0=
23: BikJump 2.0 w 0.0/2 00

44 games played / Tournament finished
Name of the tournament: CET2763c
Site/ Country: CET_Antalya_TUR, Türkiye
Level: Blitz 1/1[/code]
IECC 2246, MAPEJK 2300, DESC 2213
Best regards, iyi günler, mfSG, HT
Cevapla
#19
[code]CET2763c CET_Antalya_TUR 2010

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3
1 Carballo 0.5 w 2400 -263 ** 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0½ 0½ 0½ 01 10 10 1½ 11 8.0/44
2 Ares 1.003 w 2460 +740 11 ** 2.0/2 16.00
3 Cheese 1.3 w 2455 +745 11 ** 2.0/2 16.00
4 Gaviota 0.74.41 DC 2431 +769 11 ** 2.0/2 16.00
5 Greko 5.9 w 2420 +780 11 ** 2.0/2 16.00
6 Sungorus 1.4.0 2400 +800 11 ** 2.0/2 16.00
7 Mediocre 0.340 w 2400 +800 11 ** 2.0/2 16.00
8 Mustang 4.97 w 2398 +802 11 ** 2.0/2 16.00
9 Gibbon 2.41a w 2390 +810 11 ** 2.0/2 16.00
10 OliThink 5.1.6 w 2381 +819 11 ** 2.0/2 16.00
11 Popochin 3.2 w 2380 +820 11 ** 2.0/2 16.00
12 Glass 1.0 w 2377 +823 11 ** 2.0/2 16.00
13 C One 2.0 JA w 2368 +832 11 ** 2.0/2 16.00
14 Atak 6.5 w 2347 +853 11 ** 2.0/2 16.00
15 Rooster 1.2 2344 +856 11 ** 2.0/2 16.00
16 KMT 1.2.1 DC 2453 +137 1½ ** 1.5/2 12.00
17 Buzz 0.06 2438 +152 1½ ** 1.5/2 12.00
18 EXC 5.3b JA w 2376 +214 1½ ** 1.5/2 12.00
19 Sunsetter C10.2 JA 2426 -26 10 ** 1.0/2 8.00
20 ECE 1.10 w 2387 +13 01 ** 1.0/2 8.00
21 Bearded 0629 w 2353 +47 01 ** 1.0/2 8.00
22 Gnu 5.0.7 JA w 2403 -193 0½ ** 0.5/2
23 BikJump 2.0 w 2363 -763 00 ** 0.0/2[/code]
IECC 2246, MAPEJK 2300, DESC 2213
Best regards, iyi günler, mfSG, HT
Cevapla
#20
[code] Engine Score Sl
01: Sloppy 0.2.3 JA 23.5/44 ··
02: Protector 1.3.4 2cpu w 2.0/2 11
02: Fruit 2.3 EM64T 2.0/2 11
02: Scorpio 2.5 JA 2cpu w 2.0/2 11
02: Bison 9.8 w 2.0/2 11
06: Cyrano 0.6b17 JA 1.5/2 1=
06: TogaII DL 2.0 2cpu DC 1.5/2 =1
08: Bug2 1.6.4 w 1.0/2 01
08: Shredder 09.1 w 1.0/2 10
08: Amyan 1.72 w 1.0/2 01
08: Frenzee 0705 2cpu 1.0/2 01
08: Colossus 08b w 1.0/2 01
08: SmarThink 0.17a w 1.0/2 10
08: Typhoon 1.0.0 r358 JA 2cpu w 1.0/2 01
08: AnMon 5.60 w 1.0/2 01
16: Chronos 1.9.5 w 0.5/2 0=
16: Cyclone 4.0 w 2cpu 0.5/2 0=
16: Booot 4.15.0 w 0.5/2 =0
19: Rotor 0.4 JA w 0.0/2 00
19: The Baron 2.2.3 0.0/2 00
19: Brutus 8.5 JA 0.0/2 00
19: Critter 0.40 w 0.0/2 00
19: Arasan 11.6 1cpu 0.0/2 00

44 games played / Tournament finished
Name of the tournament: CET2764c
Site/ Country: CET_Antalya_TUR, Türkiye
Level: Blitz 1/1[/code]
IECC 2246, MAPEJK 2300, DESC 2213
Best regards, iyi günler, mfSG, HT
Cevapla
Konuyu Okuyanlar: 1 Ziyaretçi