Sınama turnuvaları 8
#41
[code] Engine Score EC At Po Me Fe Ar Al BS S-B
1: ECE 1.10 w 11.5/14 ·· =0 11 10 11 11 11 11 66,25
2: Atak 6.7 w 9.5/14 =1 ·· =0 01 11 01 =1 11 57,75
3: Popochin 3.2 w 9.0/14 00 =1 ·· 10 1= 1= 11 =1 51,50
4: Mediocre 0.340 w 8.5/14 01 10 01 ·· 01 01 =1 11 51,00
5: Feuerstein 04.60 w 6.5/14 00 00 0= 10 ·· 11 == 11 30,00
6: Ares 1.0 w 5.0/14 00 10 0= 10 00 ·· 01 =1 29,00
7: Alex 1.9.1 w 5.0/14 00 =0 00 =0 == 10 ·· 11 22,50
8: BSC 3.8 w 1.0/14 00 00 =0 00 00 =0 00 ·· 7,00

56 games played / Tournament finished
Name of the tournament: CET2836c
Site/ Country: CET_Antalya_TUR, Türkiye
Level: Blitz 1/1[/code]
IECC 2246, MAPEJK 2300, DESC 2213
Best regards, iyi günler, mfSG, HT
Cevapla
#42
[code]CET2836c CET_Antalya_TUR 2010

1 2 3 4 5 6 7 8
1 ECE 1.10 w 2515 +257 ** ½0 11 10 11 11 11 11 11.5/14
2 Atak 6.7 w 2510 +128 ½1 ** ½0 01 11 01 ½1 11 9.5/14
3 Popochin 3.2 w 2500 +112 00 ½1 ** 10 1½ 1½ 11 ½1 9.0/14
4 Mediocre 0.340 w 2510 +74 01 10 01 ** 01 01 ½1 11 8.5/14
5 Feuerstein 04.60 w 2515 -32 00 00 0½ 10 ** 11 ½½ 11 6.5/14
6 Ares 1.0 w 2500 -92 00 10 0½ 10 00 ** 01 ½1 5.0/14 29.00
7 Alex 1.9.1 w 2515 -109 00 ½0 00 ½0 ½½ 10 ** 11 5.0/14 22.50
8 BSC 3.8 w 2505 -441 00 00 ½0 00 00 ½0 00 ** 1.0/14[/code]
IECC 2246, MAPEJK 2300, DESC 2213
Best regards, iyi günler, mfSG, HT
Cevapla
#43
[code] Engine Score Ob Ja Ro My Br Fe Ts Pa S-B
1: Obender 3.2.8a w 13.5/14 ·· 1= 11 11 11 11 11 11 80,50
2: Jabba 1.0 w 9.0/14 0= ·· 0= == 11 10 11 11 46,75
3: Rooster 1.3 w 9.0/14 00 1= ·· 0= 10 11 11 11 44,50
4: Myrddin 0.83 8.0/14 00 == 1= ·· 01 1= 1= =1 44,25
5: Brainless 081212 w 6.0/14 00 00 01 10 ·· 11 == 10 33,00
6: Feuerstein 04.10 w 5.5/14 00 01 00 0= 00 ·· 11 11 23,00
7: Tscp 1.81d w 3.0/14 00 00 00 0= == 00 ·· =1 13,00
8: Pawny 0.1.7 w 2.0/14 00 00 00 =0 01 00 =0 ·· 11,50

56 games played / Tournament finished
Name of the tournament: CET2837c
Site/ Country: CET_Antalya_TUR, Türkiye
Level: Blitz 1/1[/code]
IECC 2246, MAPEJK 2300, DESC 2213
Best regards, iyi günler, mfSG, HT
Cevapla
#44
[code]CET2837c CET_Antalya_TUR 2010

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Obender 3.2.8a w 2455 +568 ** 1½ 11 11 11 11 11 11 13.5/14
2 Jabba 1.0 w 2455 +98 0½ ** 0½ ½½ 11 10 11 11 9.0/14 46.75
3 Rooster 1.3 w 2455 +98 00 1½ ** 0½ 10 11 11 11 9.0/14 44.50
4 Myrddin 0.83 2450 +52 00 ½½ 1½ ** 01 1½ 1½ ½1 8.0/14
5 Brainless 081212 w 2450 -47 00 00 01 10 ** 11 ½½ 10 6.0/14
6 Feuerstein 04.10 w 2450 -73 00 01 00 0½ 00 ** 11 11 5.5/14
7 Tscp 1.81d w 2450 -223 00 00 00 0½ ½½ 00 ** ½1 3.0/14
8 Pawny 0.1.7 w 2450 -309 00 00 00 ½0 01 00 ½0 ** 2.0/14[/code]
IECC 2246, MAPEJK 2300, DESC 2213
Best regards, iyi günler, mfSG, HT
Cevapla
#45
[code] Engine Score Sm Fa Pr Al ZC Fi Mo BS S-B
1: Smirf ms172b w 11.5/14 ·· 11 10 01 11 1= 11 11 72,25
2: FairyMax 4.8O w 8.0/14 00 ·· 10 01 =1 10 11 1= 47,75
3: Protej 0.5.7 w 7.5/14 01 01 ·· 10 10 11 10 =0 51,50
4: Alex 1.8.7 w 6.5/14 10 10 01 ·· 10 1= 01 00 47,25
5: ZCT 0.3.2500 JA 1cpu w 6.5/14 00 =0 01 01 ·· 01 01 11 39,00
6: FireFly 2.5.6 2cpu w 5.5/14 0= 01 00 0= 10 ·· 0= 11 36,25
7: Monik 2.21 DC w 5.5/14 00 00 01 10 10 1= ·· 01 33,75
8: BSC 3.7+f w 5.0/14 00 0= =1 11 00 00 10 ·· 33,75

56 games played / Tournament finished
Name of the tournament: CET2838c
Site/ Country: CET_Antalya_TUR, Türkiye
Level: Blitz 1/1[/code]
IECC 2246, MAPEJK 2300, DESC 2213
Best regards, iyi günler, mfSG, HT
Cevapla
#46
[code]CET2838c CET_Antalya_TUR 2010

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Smirf ms172b w 2400 +263 ** 11 10 01 11 1½ 11 11 11.5/14
2 FairyMax 4.8O w 2395 +54 00 ** 10 01 ½1 10 11 1½ 8.0/14
3 Protej 0.5.7 w 2400 +23 01 01 ** 10 10 11 10 ½0 7.5/14
4 Alex 1.8.7 w 2400 -26 10 10 01 ** 10 1½ 01 00 6.5/14 47.25
5 ZCT 0.3.2500 JA 1cpu w 2400 -26 00 ½0 01 01 ** 01 01 11 6.5/14 39.00
6 FireFly 2.5.6 2cpu w 2400 -77 0½ 01 00 0½ 10 ** 0½ 11 5.5/14 36.25
7 Monik 2.21 DC w 2400 -77 00 00 01 10 10 1½ ** 01 5.5/14 33.75
8 BSC 3.7+f w 2395 -97 00 0½ ½1 11 00 00 10 ** 5.0/14[/code]
IECC 2246, MAPEJK 2300, DESC 2213
Best regards, iyi günler, mfSG, HT
Cevapla
#47
[code] Engine Score Sc Bi SO Mo Pl Cp Sm Si S-B
1: Schola 1.0.0 DC 10.5/14 ·· =1 00 11 11 1= 11 =1 66,75
2: BikJump 2.0.1 w 8.5/14 =0 ·· =1 10 =0 10 11 11 50,75
3: SOS 5.1 w 8.0/14 11 =0 ·· 01 =0 01 10 11 52,75
4: Monik 2.23 JA 8.0/14 00 01 10 ·· 10 11 01 11 45,50
5: Plisk 0.2.4 w 7.0/14 00 =1 =1 01 ·· =0 10 =1 44,75
6: Cpw 070808 w 6.0/14 0= 01 10 00 =1 ·· 10 10 40,25
7: Smirf ms176b w 6.0/14 00 00 01 10 01 01 ·· 11 33,00
8: Simplex 200701 w 2.0/14 =0 00 00 00 =0 01 00 ·· 14,75

56 games played / Tournament finished
Name of the tournament: CET2822a
Site/ Country: CET_Antalya_TUR, Türkiye
Level: Blitz 1/1[/code]
IECC 2246, MAPEJK 2300, DESC 2213
Best regards, iyi günler, mfSG, HT
Cevapla
#48
[code]CET2822a CET_Antalya_TUR 2010

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Schola 1.0.0 DC 2455 +186 ** ½1 00 11 11 1½ 11 ½1 10.5/14
2 BikJump 2.0.1 w 2465 +59 ½0 ** ½1 10 ½0 10 11 11 8.5/14
3 SOS 5.1 w 2445 +57 11 ½0 ** 01 ½0 01 10 11 8.0/14 52.75
4 Monik 2.23 JA 2445 +57 00 01 10 ** 10 11 01 11 8.0/14 45.50
5 Plisk 0.2.4 w 2455 -4 00 ½1 ½1 01 ** ½0 10 ½1 7.0/14
6 Cpw 070808 w 2460 -59 0½ 01 10 00 ½1 ** 10 10 6.0/14 40.25
7 Smirf ms176b w 2440 -37 00 00 01 10 01 01 ** 11 6.0/14 33.00
8 Simplex 200701 w 2445 -304 ½0 00 00 00 ½0 01 00 ** 2.0/14[/code]
IECC 2246, MAPEJK 2300, DESC 2213
Best regards, iyi günler, mfSG, HT
Cevapla
#49
[code] Engine Score Fe Kn Sj Ro Fi Sc GC BS S-B
1: Feuerstein 04.60 w TM 11.5/14 ·· =1 10 1= 11 =1 11 11 69,50
2: Knockout 0.7.0 w 10.5/14 =0 ·· 11 =0 11 =1 11 11 60,00
3: Sjakk 1.1.5 w 8.0/14 01 00 ·· == 10 =1 1= 11 44,50
4: Roce 0.0390 w 7.5/14 0= =1 == ·· 0= == =1 =1 47,25
5: FireFly 2.5.6 1cpu 7.5/14 00 00 01 1= ·· 11 10 11 38,25
6: Schola 1.0.2 DC 5.0/14 =0 =0 =0 == 00 ·· 11 0= 30,00
7: GC4 020 w 3.0/14 00 00 0= =0 01 00 ·· 10 18,25
8: BSC 3.7 w 3.0/14 00 00 00 =0 00 1= 01 ·· 14,25

56 games played / Tournament finished
Name of the tournament: CET2823a
Site/ Country: CET_Antalya_TUR, Türkiye
Level: Blitz 1/1[/code]
IECC 2246, MAPEJK 2300, DESC 2213
Best regards, iyi günler, mfSG, HT
Cevapla
#50
[code]CET2823a CET_Antalya_TUR 2010

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Feuerstein 04.60 w TM 2430 +250 ** ½1 10 1½ 11 ½1 11 11 11.5/14
2 Knockout 0.7.0 w 2425 +182 ½0 ** 11 ½0 11 ½1 11 11 10.5/14
3 Sjakk 1.1.5 w 2405 +64 01 00 ** ½½ 10 ½1 1½ 11 8.0/14
4 Roce 0.0390 w 2430 +10 0½ ½1 ½½ ** 0½ ½½ ½1 ½1 7.5/14 47.25
5 FireFly 2.5.6 1cpu 2420 +22 00 00 01 1½ ** 11 10 11 7.5/14 38.25
6 Schola 1.0.2 DC 2400 -82 ½0 ½0 ½0 ½½ 00 ** 11 0½ 5.0/14
7 GC4 020 w 2415 -222 00 00 0½ ½0 01 00 ** 10 3.0/14 18.25
8 BSC 3.7 w 2415 -222 00 00 00 ½0 00 1½ 01 ** 3.0/14 14.25[/code]
IECC 2246, MAPEJK 2300, DESC 2213
Best regards, iyi günler, mfSG, HT
Cevapla
#51
[code] Engine Score Si Ch Zz Pu Ro Ch Su Pa S-B
1: Sissa 1.0.0 JA w new 11.5/14 ·· 11 11 01 =1 10 11 11 74,25
2: Chesley r300 JA 10.5/14 00 ·· == 11 11 11 =1 11 58,50
3: Zzzzzz 3.5.1 JA w 7.0/14 00 == ·· 1= 10 1= 11 00 44,25
4: Pulsar 2009-9a w 6.5/14 10 00 0= ·· == 10 == 11 39,50
5: Roce 0.0380 w 6.5/14 =0 00 01 == ·· =1 0= 11 37,25
6: Chenard 100104 5.0/14 01 00 0= 01 =0 ·· 10 01 33,75
7: Sungorus 1.0.0 JA w 5.0/14 00 =0 00 == 1= 01 ·· == 30,50
8: Pawny 0.1.6 4.0/14 00 00 11 00 00 10 == ·· 24,00

56 games played / Tournament finished
Name of the tournament: CET2824a
Site/ Country: CET_Antalya_TUR, Türkiye
Level: Blitz 1/1[/code]
IECC 2246, MAPEJK 2300, DESC 2213
Best regards, iyi günler, mfSG, HT
Cevapla
#52
[code]CET2824a CET_Antalya_TUR 2010

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Sissa 1.0.0 JA w new 2330 +265 ** 11 11 01 ½1 10 11 11 11.5/14
2 Chesley r300 JA 2330 +191 00 ** ½½ 11 11 11 ½1 11 10.5/14
3 Zzzzzz 3.5.1 JA w 2335 -5 00 ½½ ** 1½ 10 1½ 11 00 7.0/14
4 Pulsar 2009-9a w 2330 -24 10 00 0½ ** ½½ 10 ½½ 11 6.5/14 39.50
5 Roce 0.0380 w 2335 -29 ½0 00 01 ½½ ** ½1 0½ 11 6.5/14 37.25
6 Chenard 100104 2330 -101 01 00 0½ 01 ½0 ** 10 01 5.0/14 33.75
7 Sungorus 1.0.0 JA w 2330 -101 00 ½0 00 ½½ 1½ 01 ** ½½ 5.0/14 30.50
8 Pawny 0.1.6 2325 -152 00 00 11 00 00 10 ½½ ** 4.0/14[/code]
IECC 2246, MAPEJK 2300, DESC 2213
Best regards, iyi günler, mfSG, HT
Cevapla
#53
[code] Engine Score Pr Be Pa Pa Be Sc Da Be S-B
1: Protej 0.5.5 w 11.0/14 ·· 11 10 0= 11 11 11 =1 69,25
2: Belzebub 0.67 w 8.5/14 00 ·· 01 11 =1 =0 11 1= 51,75
3: Pawny 0.1.6 w JA 8.0/14 01 10 ·· == 00 11 01 11 49,50
4: Pawny 0.1.0 7.5/14 1= 00 == ·· 11 01 10 == 52,50
5: Beaches 2.26 w 7.0/14 00 =0 11 00 ·· 11 =1 == 42,50
6: Scp 1.0r JA w 5.5/14 00 =1 00 10 00 ·· 01 11 31,75
7: Damas 9 w 5.5/14 00 00 10 01 =0 10 ·· 11 30,50
8: Beaches 1.10 w 3.0/14 =0 0= 00 == == 00 00 ·· 24,25

56 games played / Tournament finished
Name of the tournament: CET2825a
Site/ Country: CET_Antalya_TUR, Türkiye
Level: Blitz 1/1[/code]
IECC 2246, MAPEJK 2300, DESC 2213
Best regards, iyi günler, mfSG, HT
Cevapla
#54
[code]CET2825a CET_Antalya_TUR 2010

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Protej 0.5.5 w 2260 +173 ** 11 10 0½ 11 11 11 ½1 11.0/14
2 Belzebub 0.67 w 2237 +49 00 ** 01 11 ½1 ½0 11 1½ 8.5/14
3 Pawny 0.1.6 w JA 2241 +25 01 10 ** 00 11 01 11 7.0/12
4 Pawny 0.1.0 2222 +15 1½ 00 ** 11 01 10 ½½ 6.5/12
5 Beaches 2.26 w 2209 +16 00 ½0 11 00 ** 11 ½1 6.0/12
6 Scp 1.0r JA w 2200 -59 00 ½1 00 10 00 ** 01 11 5.5/14 28.75
7 Damas 9 w 2194 -52 00 00 10 01 ½0 10 ** 11 5.5/14 26.00
8 Beaches 1.10 w 2149 -202 ½0 0½ 00 ½½ 00 00 ** 2.0/12

[/code]
IECC 2246, MAPEJK 2300, DESC 2213
Best regards, iyi günler, mfSG, HT
Cevapla
#55
[code] Engine Score Fi Br Ar Su Si Ex Gi Re S-B
1: FireFly 2.5.2 13.0/14 ·· =1 11 1= 11 11 11 11 77,75
2: Brainless 080505 w 9.5/14 =0 ·· =1 =0 =1 11 =1 11 54,00
3: ArabianKnight 0.93 w 8.0/14 00 =0 ·· 1= 0= 11 1= 11 40,25
4: Sungorus 1.0.1 JA 7.0/14 0= =1 0= ·· == == =1 01 44,75
5: Sissa 0.12.0 w JA 7.0/14 00 =0 1= == ·· 00 11 11 35,75
6: Excelsior 3.21 w 5.5/14 00 00 00 == 11 ·· 10 =1 28,50
7: Gibbon 1.05h w 3.0/14 00 =0 0= =0 00 01 ·· 0= 19,25
8: Red Queen 0.5 1cpu w 3.0/14 00 00 00 10 00 =0 1= ·· 14,25

56 games played / Tournament finished
Name of the tournament: CET2826a
Site/ Country: CET_Antalya_TUR, Türkiye
Level: Blitz 1/1[/code]
IECC 2246, MAPEJK 2300, DESC 2213
Best regards, iyi günler, mfSG, HT
Cevapla
#56
[code]CET2826a CET_Antalya_TUR 2010

1 2 3 4 5 6 7 8
1 FireFly 2.5.2 2285 +440 ** ½1 11 1½ 11 11 11 11 13.0/14
2 Brainless 080505 w 2280 +130 ½0 ** ½1 ½0 ½1 11 ½1 11 9.5/14
3 ArabianKnight 0.93 w 2280 +50 00 ½0 ** 1½ 0½ 11 1½ 11 8.0/14
4 Sungorus 1.0.1 JA 2285 -5 0½ ½1 0½ ** ½½ ½½ ½1 01 7.0/14 44.75
5 Sissa 0.12.0 w JA 2275 +6 00 ½0 1½ ½½ ** 00 11 11 7.0/14 35.75
6 Excelsior 3.21 w 2275 -69 00 00 00 ½½ 11 ** 10 ½1 5.5/14
7 Gibbon 1.05h w 2285 -230 00 ½0 0½ ½0 00 01 ** 0½ 3.0/14 19.25
8 Red Queen 0.5 1cpu w 2280 -224 00 00 00 10 00 ½0 1½ ** 3.0/14 14.25

[/code]
IECC 2246, MAPEJK 2300, DESC 2213
Best regards, iyi günler, mfSG, HT
Cevapla
#57
[code] Engine Score Na If Re Bu Bu Fi S-B
1: Nanook 0.17 w 8.0/10 ·· 01 11 =1 1= 11 34,00
2: Ifrit 090205- 5.5/10 10 ·· =1 =1 == =0 28,75
3: Red Queen 0.4 1cpu w 5.5/10 00 =0 ·· 10 11 11 19,75
4: Butterfly 033 5.0/10 =0 =0 01 ·· == 11 20,25
5: Butterfly 032 w 4.0/10 0= == 00 == ·· 1= 17,50
6: Fimbulwinter 5.2 JA w 2.0/10 00 =1 00 00 0= ·· 10,25

30 games played / Tournament finished
Name of the tournament: CET2827a
Site/ Country: CET_Antalya_TUR, Türkiye
Level: Blitz 1/1[/code]
IECC 2246, MAPEJK 2300, DESC 2213
Best regards, iyi günler, mfSG, HT
Cevapla
#58
[code]CET2827a CET_Antalya_TUR 2010

1 2 3 4 5 6
1 Nanook 0.17 w 2155 +220 ** 01 11 ½1 1½ 11 8.0/10
2 Ifrit 090205- 2160 +8 10 ** ½1 ½1 ½½ ½0 5.5/10 26.25
3 Red Queen 0.4 1cpu w 2135 +38 00 ½0 ** 10 11 11 5.5/10 16.75
4 Butterfly 033 2155 -22 ½0 ½0 01 ** 11 4.0/8
5 Butterfly 032 w 2145 -101 0½ ½½ 00 ** 1½ 3.0/8
6 Fimbulwinter 5.2 JA w 2080 -170 00 ½1 00 00 0½ ** 2.0/10

[/code]
IECC 2246, MAPEJK 2300, DESC 2213
Best regards, iyi günler, mfSG, HT
Cevapla
#59
[code] Engine Score Iv
01: IvanHoe 9.52 26 36.0/52 ····
02: Igorrit 0.086v9 2.0/4 ====
02: FireBird 1.3.1i 4cpu 2.0/4 ====
02: Stockfish 1.7.1 JA 2.0/4 ==01
02: RobboLito 0.085e4 2.0/4 ====
06: Rybka 4.0i 4cpu 1.5/4 ==0=
06: Critter 0.80 4cpu 1.5/4 ===0
08: Naum 4.1 1.0/4 0==0
08: Gull 11 1.0/4 0=0=
08: Hiarcs 13.1 4cpu w 1.0/4 ==00
08: Spark 0.4 b 1.0/4 =00=
12: Shredder 12 4cpu 0.5/4 0=00
12: Zappa MX 3 0.5/4 00=0
14: Hannibal 1.0a w 0.0/4 0000

52 games played / Tournament finished
Name of the tournament: CET2829a
Site/ Country: CET_Antalya_TUR, Türkiye
Level: Blitz 2/2[/code]
IECC 2246, MAPEJK 2300, DESC 2213
Best regards, iyi günler, mfSG, HT
Cevapla
#60
[code]CET2829a CET_Antalya_TUR 2010

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 IvanHoe 9.52 26 3150 +98 **** ½½½½ ½½½½ ½½10 ½½½½ ½½1½ ½½½1 1½½1 1½1½ ½½11 ½11½ 11½1 1½11 1111 36.0/52
2 Igorrit 0.086v9 3328 -178 ½½½½ **** 2.0/4 72.00
3 FireBird 1.3.1i 4cpu 3300 -150 ½½½½ **** 2.0/4 72.00
4 Stockfish 1.7.1 JA 3150 0 ½½01 **** 2.0/4 72.00
5 RobboLito 0.085e4 3100 +50 ½½½½ **** 2.0/4 72.00
6 Rybka 4.0i 4cpu 3300 -238 ½½0½ **** 1.5/4 54.00
7 Critter 0.80 4cpu 3100 -38 ½½½0 **** 1.5/4 54.00
8 Naum 4.1 3050 -90 0½½0 **** 1.0/4 36.00
9 Gull 11 3040 -80 0½0½ **** 1.0/4 36.00
10 Hiarcs 13.1 4cpu w 3030 -70 ½½00 **** 1.0/4 36.00
11 Spark 0.4 b 3000 -40 ½00½ **** 1.0/4 36.00
12 Zappa MX 3 3000 -188 00½0 **** 0.5/4 18.00
13 Shredder 12 4cpu 3000 -188 0½00 **** 0.5/4 18.00
14 Hannibal 1.0a w 3000 -650 0000 **** 0.0/4[/code]
IECC 2246, MAPEJK 2300, DESC 2213
Best regards, iyi günler, mfSG, HT
Cevapla
Konuyu Okuyanlar: 1 Ziyaretçi