Sınama turnuvaları 9
#61
Red Queen 0.5 JA 2cpu br : 2200
IECC 2246, MAPEJK 2300, DESC 2213
Best regards, iyi günler, mfSG, HT
Cevapla
#62
[code] Engine Score Ma
01: Magnum 1.01 w 54.0/56 ··
02: Arabian Knight 0.88 w 1.0/2 ==
03: Chesley r268 JA w 0.5/2 0=
03: Rocinante 1.0.1 JA 1cpu 0.5/2 0=
05: Belzebub 0.67 w 0.0/2 00
05: Red Queen 0.5 JA 2cpu 0.0/2 00
05: Simon 1.3 JA 0.0/2 00
05: Heavy 0.11 w 0.0/2 00
05: Myrddin 0.81a2 w 0.0/2 00
05: Marginal 0.1 w 0.0/2 00
05: Damas 9 w 0.0/2 00
05: Gfc 0.8 r5 JA w 0.0/2 00
05: Standersen 1.3.1c r2 JA w 0.0/2 00
05: RataAeroespacial 0.0.3 w 0.0/2 00
05: Frittle 0.4 w 0.0/2 00
05: Ifrit j2.7 DC 0.0/2 00
05: Suff 0.3a w 0.0/2 00
05: Blikskottel 0.8 w 0.0/2 00
05: Apil 1.05r1b- w 0.0/2 00
05: Nanook 0.17 w 0.0/2 00
05: Butterfly 033 0.0/2 00
05: Talvmenni 0.1 w 0.0/2 00
05: Kace 0.80 w 0.0/2 00
05: Scp 1.0r JA w 0.0/2 00
05: Protej 0.5.4a w 0.0/2 00
05: Kurt 091027 DC 0.0/2 00
05: Beaches 2.29 w 0.0/2 00
05: Sungorus 1.0.1 JA 0.0/2 00
05: Cheoss 0.649 JA w 0.0/2 00

56 games played / Tournament finished
Name of the tournament: CET2863c
Site/ Country: CET_Antalya_TUR, Türkiye
Level: Blitz 1/1[/code]
IECC 2246, MAPEJK 2300, DESC 2213
Best regards, iyi günler, mfSG, HT
Cevapla
#63
[code]CET2863c CET_Antalya_TUR 2010

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Magnum 1.01 w 2200 +604 ** ½½ 1½ 1½ 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 54.0/56
2 Arabian Knight 0.88 w 2290 -90 ½½ ** 1.0/2
3 Rocinante 1.0.1 JA 1cpu 2280 -270 0½ ** 0.5/2 27.00
4 Chesley r268 JA w 2280 -270 0½ ** 0.5/2 27.00
5 Simon 1.3 JA 2295 -895 00 ** 0.0/2 0.00
6 Beaches 2.29 w 2295 -895 00 ** 0.0/2 0.00
7 Belzebub 0.67 w 2295 -895 00 ** 0.0/2 0.00
8 Sungorus 1.0.1 JA 2285 -885 00 ** 0.0/2 0.00
9 Kurt 091027 DC 2275 -875 00 ** 0.0/2 0.00
10 Heavy 0.11 w 2265 -865 00 ** 0.0/2 0.00
11 Scp 1.0r JA w 2260 -860 00 ** 0.0/2 0.00
12 Myrddin 0.81a2 w 2260 -860 00 ** 0.0/2 0.00
13 Damas 9 w 2250 -850 00 ** 0.0/2 0.00
14 Marginal 0.1 w 2245 -845 00 ** 0.0/2 0.00
15 Gfc 0.8 r5 JA w 2235 -835 00 ** 0.0/2 0.00
16 Protej 0.5.4a w 2235 -835 00 ** 0.0/2 0.00
17 Standersen 1.3.1c r2 JA w 2230 -830 00 ** 0.0/2 0.00
18 Frittle 0.4 w 2215 -815 00 ** 0.0/2 0.00
19 RataAeroespacial 0.0.3 w 2215 -815 00 ** 0.0/2 0.00
20 Cheoss 0.649 JA w 2210 -810 00 ** 0.0/2 0.00
21 Suff 0.3a w 2205 -805 00 ** 0.0/2 0.00
22 Ifrit j2.7 DC 2200 -800 00 ** 0.0/2 0.00
23 Blikskottel 0.8 w 2200 -800 00 ** 0.0/2 0.00
24 Red Queen 0.5 JA 2cpu 2200 -800 00 ** 0.0/2 0.00
25 Nanook 0.17 w 2190 -790 00 ** 0.0/2 0.00
26 Apil 1.05r1b- w 2170 -770 00 ** 0.0/2 0.00
27 Butterfly 033 2160 -760 00 ** 0.0/2 0.00
28 Talvmenni 0.1 w 2140 -740 00 ** 0.0/2 0.00
29 Kace 0.80 w 2120 -720 00 ** 0.0/2 0.00

[/code]
IECC 2246, MAPEJK 2300, DESC 2213
Best regards, iyi günler, mfSG, HT
Cevapla
#64
[code] Engine Score Ma He Sj Sc Al Fi Ra Re S-B
1: Magnum 1.01 w 11.0/14 ·· 10 10 11 1= =1 11 11 66,25
2: Heracles 0.6.16 w 8.5/14 01 ·· 10 =0 11 10 01 11 52,75
2: Sjakk 1.1.5 w 8.5/14 01 01 ·· 00 11 1= 11 01 52,75
4: Scidlet 3.6.1 b2 JA 8.5/14 00 =1 11 ·· 00 10 11 11 48,25
5: Alex 1.9.0 w 7.0/14 0= 00 00 11 ·· 1= 01 11 40,75
6: FireFly 2.5.2 6.5/14 =0 01 0= 01 0= ·· 10 11 38,75
7: RataAeroespacial 0.1.0 w 3.5/14 00 10 00 00 10 01 ·· 0= 23,25
8: Red Queen 0.5 JA 2cpu 2.5/14 00 00 10 00 00 00 1= ·· 13,75

56 games played / Tournament finished
Name of the tournament: CET2864c
Site/ Country: CET_Antalya_TUR, Türkiye
Level: Blitz 1/1[/code]
IECC 2246, MAPEJK 2300, DESC 2213
Best regards, iyi günler, mfSG, HT
Cevapla
#65
[code]CET2864c CET_Antalya_TUR 2010

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Magnum 1.01 w 2300 +257 ** 10 10 11 1½ ½1 11 11 11.0/14
2 Sjakk 1.1.5 w 2415 -24 01 ** 01 00 11 1½ 11 01 8.5/14 52.75
3 Heracles 0.6.16 w 2250 +164 01 10 ** ½0 11 10 01 11 8.5/14 52.75
4 Scidlet 3.6.1 b2 JA 2400 -7 00 11 ½1 ** 00 10 11 11 8.5/14 48.25
5 Alex 1.9.0 w 2420 -105 0½ 00 00 11 ** 1½ 01 11 7.0/14
6 FireFly 2.5.2 2235 +80 ½0 0½ 01 01 0½ ** 10 11 6.5/14
7 RataAeroespacial 0.1.0 w 2300 -159 00 00 10 00 10 01 ** 0½ 3.5/14
8 Red Queen 0.5 JA 2cpu 2300 -233 00 10 00 00 00 00 1½ ** 2.5/14[/code]
IECC 2246, MAPEJK 2300, DESC 2213
Best regards, iyi günler, mfSG, HT
Cevapla
#66
[code] Engine Score Ma
01: Magnum 1.01 w 8.0/20 ··
02: Piko 3.3 w 2.0/2 11
02: Cheese 1.3 w 2.0/2 11
02: Rattate 1.0 w 2.0/2 11
05: Garbo 2.02 w 1.5/2 1=
06: Gibbon 2.51a w 1.0/2 01
06: Sorgenkind 0.4 w 1.0/2 01
06: Naga 5.12 w 1.0/2 01
06: Sungorus 1.4.0 w 1.0/2 01
10: Flux 2.1 w 0.5/2 =0
11: Ares 1.004 w 0.0/2 00

20 games played / Tournament finished
Name of the tournament: CET2865c
Site/ Country: CET_Antalya_TUR, Türkiye
Level: Blitz 1/1[/code]
IECC 2246, MAPEJK 2300, DESC 2213
Best regards, iyi günler, mfSG, HT
Cevapla
#67
[code]CET2865c CET_Antalya_TUR 2010

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
1 Magnum 1.01 w 2400 +100 ** 00 00 00 0½ 10 10 10 10 ½1 11 8.0/20
2 Piko 3.3 w 2600 +600 11 ** 2.0/2 16.00
3 Cheese 1.3 w 2595 +605 11 ** 2.0/2 16.00
4 Rattate 1.0 w 2570 +630 11 ** 2.0/2 16.00
5 Garbo 2.02 w 2585 +5 1½ ** 1.5/2
6 Gibbon 2.51a w 2570 -170 01 ** 1.0/2 8.00
7 Sorgenkind 0.4 w 2555 -155 01 ** 1.0/2 8.00
8 Naga 5.12 w 2555 -155 01 ** 1.0/2 8.00
9 Sungorus 1.4.0 w 2550 -150 01 ** 1.0/2 8.00
10 Flux 2.1 w 2570 -360 ½0 ** 0.5/2
11 Ares 1.004 w 2560 -960 00 ** 0.0/2
[/code]
IECC 2246, MAPEJK 2300, DESC 2213
Best regards, iyi günler, mfSG, HT
Cevapla
#68
Magnum 1.01 w br : 2550
IECC 2246, MAPEJK 2300, DESC 2213
Best regards, iyi günler, mfSG, HT
Cevapla
#69
[code] Engine Score Al Al At Ab Al Ad A A AL Al S-B
01: Alf 1.09 w 15.5/18 ·· 1= 1= 11 11 11 1= 11 1= 1= 129,00
02: Alex 1.8.6 w 11.0/18 0= ·· 10 1= =1 10 01 11 =1 01 90,50
03: Atlan 4.1 w 10.0/18 0= 01 ·· == 01 11 == 11 0= == 85,25
04: Ab 1.30 w 9.5/18 00 0= == ·· =1 =0 1= =1 1= 1= 72,50
05: Aldebaran 0.7.0 w 9.0/18 00 =0 10 =0 ·· 1= =1 10 1= 1= 69,25
06: Adamant 1.7 w 9.0/18 00 01 00 =1 0= ·· 10 11 01 11 68,75
07: A Knight 1.05 w 7.0/18 0= 10 == 0= =0 01 ·· 00 == =1 62,00
08: A Tactico 2.73b w 7.0/18 00 00 00 =0 01 00 11 ·· 11 =1 48,75
09: AL 1.5b w 6.0/18 0= =0 1= 0= 0= 10 == 00 ·· =0 56,50
10: Ali 4.21 w 6.0/18 0= 10 == 0= 0= 00 =0 =0 =1 ·· 54,00

90 games played / Tournament finished
Name of the tournament: CET2866c
Site/ Country: CET_Antalya_TUR, Türkiye
Level: Blitz 1/1[/code]
IECC 2246, MAPEJK 2300, DESC 2213
Best regards, iyi günler, mfSG, HT
Cevapla
#70
[code]CET2866c CET_Antalya_TUR 2010

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
1 Alf 1.09 w 2465 +207 ** 1½ 1½ 11 11 11 1½ 11 1½ 1½ 15.5/18
2 Alex 1.8.6 w 2370 +74 0½ ** 10 1½ ½1 10 01 11 ½1 01 11.0/18
3 Atlan 4.1 w 2380 +23 0½ 01 ** ½½ 01 11 ½½ 11 0½ ½½ 10.0/18
4 Ab 1.30 w 2300 +93 00 0½ ½½ ** ½1 ½0 1½ ½1 1½ 1½ 9.5/18
5 Aldebaran 0.7.0 w 2365 +1 00 ½0 10 ½0 ** 1½ ½1 10 1½ 1½ 9.0/18 69.25
6 Adamant 1.7 w 2355 +12 00 01 00 ½1 0½ ** 10 11 01 11 9.0/18 68.75
7 A Knight 1.05 w 2365 -76 0½ 10 ½½ 0½ ½0 01 ** 00 ½½ ½1 7.0/18 62.00
8 A Tactico 2.73b w 2380 -93 00 00 00 ½0 01 00 11 ** 11 ½1 7.0/18 48.75
9 AL 1.5b w 2380 -135 0½ ½0 1½ 0½ 0½ 10 ½½ 00 ** ½0 6.0/18 56.50
10 Ali 4.21 w 2305 -52 0½ 10 ½½ 0½ 0½ 00 ½0 ½0 ½1 ** 6.0/18 54.00[/code]
IECC 2246, MAPEJK 2300, DESC 2213
Best regards, iyi günler, mfSG, HT
Cevapla
#71
[code] Engine Score AvAlAmAnAnAiArAyAmAsAdAlAmAtAtAxAlAb S-B
01: Averno 0.81 w 14.0/17 · 1 = 0 0 = 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 103,00
02: Alfil 8.0 b4 w 13.0/17 0 · 0 1 1 = 0 1 1 1 = 1 1 1 1 1 1 1 92,50
03: Amateur 2.82 w 12.0/17 = 1 · 1 0 = 1 1 0 = 1 1 1 1 = 1 0 1 98,25
04: Ant 06f w 12.0/17 1 0 0 · 1 1 = 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 = 90,75
05: Anechka 0.08 w 12.0/17 1 0 1 0 · = 0 1 0 1 1 = 1 1 1 1 1 1 85,75
06: Aice 0.99.2 w 12.0/17 = = = 0 = · 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 84,50
07: Ares 1.004 w 11.5/17 0 1 0 = 1 0 · 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 85,50
08: Ayito 0.2.994 w 11.0/17 0 0 0 1 0 1 0 · 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 72,00
09: Amy 0.8 JA 9.0/17 0 0 1 0 1 0 1 0 · = 0 1 1 1 0 = 1 1 64,00
10: Asterisk 0.6 w 8.0/17 0 0 = 0 0 1 0 0 = · 0 1 1 0 1 1 1 1 48,00
11: Adam 3.2 w 8.0/17 0 = 0 0 0 0 0 0 1 1 · = 0 1 1 1 1 1 44,25
12: Alderon 1.0 w 7.5/17 0 0 0 1 = 0 0 1 0 0 = · 1 1 0 1 1 = 50,50
13: Amundsen 0.80 JA w 6.0/17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 · 1 1 1 1 1 25,00
14: Atlas 2.20 w 5.0/17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 · 1 1 1 1 20,00
15: Atak 6.7 w 4.5/17 0 0 = 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 · 0 1 1 27,00
16: Ax 0.8 w 3.0/17 0 0 0 0 0 0 1 0 = 0 0 0 0 0 1 · = 0 21,75
17: Alarm 0.93.1 w 2.5/17 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 = · 1 15,50
18: Abrok 5.0 w 2.0/17 0 0 0 = 0 0 0 0 0 0 0 = 0 0 0 1 0 · 12,75

153 games played / Tournament finished
Name of the tournament: CET2867c
Site/ Country: CET_Antalya_TUR, Türkiye
Level: Blitz 1/1[/code]
IECC 2246, MAPEJK 2300, DESC 2213
Best regards, iyi günler, mfSG, HT
Cevapla
#72
[code]CET2867c CET_Antalya_TUR 2010

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Averno 0.81 w 2540 +248 * 1 ½ 0 0 ½ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14.0/17
2 Alfil 8.0 b4 w 2585 +138 0 * 0 1 1 ½ 0 1 1 1 ½ 1 1 1 1 1 1 1 13.0/17
3 Amateur 2.82 w 2570 +101 ½ 1 * 1 0 ½ 1 1 0 ½ 1 1 1 1 ½ 1 0 1 12.0/17 98.25
4 Ant 06f w 2480 +196 1 0 0 * 1 1 ½ 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 ½ 12.0/17 90.75
5 Anechka 0.08 w 2520 +154 1 0 1 0 * ½ 0 1 0 1 1 ½ 1 1 1 1 1 1 12.0/17 85.75
6 Aice 0.99.2 w 2560 +112 ½ ½ ½ 0 ½ * 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 12.0/17 84.50
7 Ares 1.004 w 2560 +88 0 1 0 ½ 1 0 * 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 11.5/17
8 Ayito 0.2.994 w 2525 +102 0 0 0 1 0 1 0 * 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 11.0/17
9 Amy 0.8 JA 2465 +81 0 0 1 0 1 0 1 0 * ½ 0 1 1 1 0 ½ 1 1 9.0/17
10 Asterisk 0.6 w 2500 +3 0 0 ½ 0 0 1 0 0 ½ * 0 1 1 0 1 1 1 1 8.0/17 48.00
11 Adam 3.2 w 2530 -28 0 ½ 0 0 0 0 0 0 1 1 * ½ 0 1 1 1 1 1 8.0/17 44.25
12 Alderon 1.0 w 2595 -118 0 0 0 1 ½ 0 0 1 0 0 ½ * 1 1 0 1 1 ½ 7.5/17
13 Amundsen 0.80 JA w 2535 -118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 * 1 1 1 1 1 6.0/17
14 Atlas 2.20 w 2480 -107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 * 1 1 1 1 5.0/17
15 Atak 6.7 w 2535 -191 0 0 ½ 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 * 0 1 1 4.5/17
16 Ax 0.8 w 2430 -169 0 0 0 0 0 0 1 0 ½ 0 0 0 0 0 1 * ½ 0 3.0/17
17 Alarm 0.93.1 w 2475 -255 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ½ * 1 2.5/17
18 Abrok 5.0 w 2515 -342 0 0 0 ½ 0 0 0 0 0 0 0 ½ 0 0 0 1 0 * 2.0/17[/code]
IECC 2246, MAPEJK 2300, DESC 2213
Best regards, iyi günler, mfSG, HT
Cevapla
#73
[code] Engine Score C Cl Ch Ch Ro Pl Fr Mo S-B
1: C One 2.2 Obender DM w 10.0/14 ·· 1= 11 01 01 =1 11 == 66,00
2: Clarabit 1.0.0 10.0/14 0= ·· 10 11 11 10 1= 11 61,00
3: Chesley r322 JA 8.0/14 00 01 ·· =1 00 1= 11 11 45,25
4: Chaturanga 2.3.3 w 7.5/14 10 00 =0 ·· 10 10 11 11 42,00
5: Rooster 1.0 w 7.0/14 10 00 11 01 ·· 10 =0 =1 46,75
6: Plisk 0.2.1 2cpu 6.0/14 =0 01 0= 01 01 ·· == 10 41,00
7: Frank Walter 1.08 JA w 4.0/14 00 0= 00 00 =1 == ·· 01 25,00
8: Morphy 3.22 w 3.5/14 == 00 00 00 =0 01 10 ·· 23,50

56 games played / Tournament finished
Name of the tournament: CET2868c
Site/ Country: CET_Antalya_TUR, Türkiye
Level: Blitz 1/1[/code]
IECC 2246, MAPEJK 2300, DESC 2213
Best regards, iyi günler, mfSG, HT
Cevapla
#74
[code]CET2868c CET_Antalya_TUR 2010

1 2 3 4 5 6 7 8
1 C One 2.2 Obender DM w 2475 +145 ** 1½ 11 01 01 ½1 11 ½½ 10.0/14 66.00
2 Clarabit 1.0.0 2460 +162 0½ ** 10 11 11 10 1½ 11 10.0/14 61.00
3 Chesley r322 JA 2470 +42 00 01 ** ½1 00 1½ 11 11 8.0/14
4 Chaturanga 2.3.3 w 2470 +17 10 00 ½0 ** 10 10 11 11 7.5/14
5 Rooster 1.0 w 2465 -2 10 00 11 01 ** 10 ½0 ½1 7.0/14
6 Plisk 0.2.1 2cpu 2455 -40 ½0 01 0½ 01 01 ** ½½ 10 6.0/14
7 Frank Walter 1.08 JA w 2450 -144 00 0½ 00 00 ½1 ½½ ** 01 4.0/14
8 Morphy 3.22 w 2460 -187 ½½ 00 00 00 ½0 01 10 ** 3.5/14[/code]
IECC 2246, MAPEJK 2300, DESC 2213
Best regards, iyi günler, mfSG, HT
Cevapla
#75
[code] Engine Score Gr Su Da Ca Gr Gr Br Co S-B
1: Greko 6.2.5 w JA 8.5/14 ·· == =0 11 == == == 11 56,25
2: Sungorus 1.2.0 JA 8.0/14 == ·· 11 01 10 10 01 01 55,50
3: Dana 3.7.0 w 7.5/14 =1 00 ·· 01 10 11 01 01 51,25
4: Caligula 0.3b w 7.5/14 00 10 10 ·· 11 01 01 =1 49,50
5: Greko 6.1 JA 7.0/14 == 01 01 00 ·· == 01 11 46,50
6: Greko 5.7.1 JA 6.5/14 == 01 00 10 == ·· == =1 44,50
7: Brutus 6.1 JA w 6.0/14 == 10 10 10 10 == ·· 00 45,00
8: Counter 0.9 w 5.0/14 00 10 10 =0 00 =0 11 ·· 34,50

56 games played / Tournament finished
Name of the tournament: CET2869c
Site/ Country: CET_Antalya_TUR, Türkiye
Level: Blitz 1/1[/code]
IECC 2246, MAPEJK 2300, DESC 2213
Best regards, iyi günler, mfSG, HT
Cevapla
#76
[code]CET2869c CET_Antalya_TUR 2010

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Sungorus 1.2.0 JA 2650 +55 ** 01 11 ½½ 01 01 10 10 8.0/14
2 Caligula 0.3b w 2640 +42 10 ** 10 00 01 ½1 11 01 7.5/14 43.50
3 Dana 3.7.0 w 2660 +19 00 01 ** ½1 01 01 10 11 7.5/14 42.25
4 Greko 6.2.5 w JA 2675 +86 ½½ 11 ½0 ** ½½ 11 6.5/10
5 Brutus 6.1 JA w 2665 -61 10 10 10 ½½ ** 00 10 ½½ 6.0/14
6 Counter 0.9 w 2655 -102 10 ½0 10 00 11 ** 00 ½0 5.0/14 33.50
7 Greko 6.1 JA 2650 +4 01 00 01 01 11 ** 5.0/10 31.50
8 Greko 5.7.1 JA 2645 -25 01 10 00 ½½ ½1 ** 4.5/10[/code]
IECC 2246, MAPEJK 2300, DESC 2213
Best regards, iyi günler, mfSG, HT
Cevapla
#77
[code] Engine Score ToGoSiGrAlKaNeMoJaMaBi S-B
01: Toledo Nano 1001 w 9.0/10 · 1 = 1 1 1 1 = 1 1 1 41,00
02: Golem 0.1 r14p w 8.0/10 0 · = 1 1 1 = 1 1 1 1 32,75
03: Sissa 0.06.3 w 6.0/10 = = · 0 = 1 = = = 1 1 25,75
04: Gray Matter 15.21 JA w 6.0/10 0 0 1 · = 0 1 1 1 = 1 22,75
05: Alice 070801 w 5.5/10 0 0 = = · 0 = 1 1 1 1 19,25
06: Kace 0.81 w JA2 5.0/10 0 0 0 1 1 · 0 1 0 1 1 19,00
07: Neophyte 0.1 w 4.5/10 0 = = 0 = 1 · 0 = = 1 18,50
08: Mooboo 0.04 w 4.0/10 = 0 = 0 0 0 1 · 1 0 1 16,00
09: Jak 1.00 3.5/10 0 0 = 0 0 1 = 0 · = 1 12,25
10: Mainsworthy S96f w 3.0/10 0 0 0 = 0 0 = 1 = · = 11,25
11: BigBook 3.1 w 0.5/10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 = · 1,50

55 games played / Tournament finished
Name of the tournament: CET2870c
Site/ Country: CET_Antalya_TUR, Türkiye
Level: Blitz 1/1[/code]
IECC 2246, MAPEJK 2300, DESC 2213
Best regards, iyi günler, mfSG, HT
Cevapla
#78
[code]CET2870c CET_Antalya_TUR 2010

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
1 Toledo Nano 1001 w 2065 +378 * 1 ½ 1 1 1 1 ½ 1 1 1 9.0/10
2 Golem 0.1 r14p w 2075 +226 0 * ½ 1 1 1 ½ 1 1 1 1 8.0/10
3 Sissa 0.06.3 w 2040 +94 ½ ½ * 0 ½ 1 ½ ½ ½ 1 1 6.0/10 25.75
4 Gray Matter 15.21 JA w 2100 +28 0 0 1 * ½ 0 1 1 1 ½ 1 6.0/10 22.75
5 Alice 070801 w 2055 +42 0 0 ½ ½ * 0 ½ 1 1 1 1 5.5/10
6 Kace 0.81 w JA2 2005 +62 0 0 0 1 1 * 0 1 0 1 1 5.0/10
7 Neophyte 0.1 w 2000 +33 0 ½ ½ 0 ½ 1 * 0 ½ ½ 1 4.5/10
8 Mooboo 0.04 w 2130 -145 ½ 0 ½ 0 0 0 1 * 1 0 1 4.0/10
9 Jak 1.00 2060 -105 0 0 ½ 0 0 1 ½ 0 * ½ 1 3.5/10
10 Mainsworthy S96f w 2035 -117 0 0 0 ½ 0 0 ½ 1 ½ * ½ 3.0/10
11 BigBook 3.1 w 2115 -570 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ½ * 0.5/10

[/code]
IECC 2246, MAPEJK 2300, DESC 2213
Best regards, iyi günler, mfSG, HT
Cevapla
#79
[code] Engine Score Ar
01: Arasan 12.0 4cpu 28.0/54 ···
02: Bison 9.11 w 3.0/3 111
03: Bug2 1.7 2.5/3 11=
04: Alaric 0707 w 2.0/3 011
04: Ktulu 9.0 w 2.0/3 101
04: Pharaon 3.6.3b 4cpu w 2.0/3 011
04: Onno 1.2.2 2cpu w 2.0/3 110
08: Scorpio 2.6 JA 1cpu w 1.5/3 1=0
08: Critter 0.60 1cpu w 1.5/3 0=1
08: Protector 1.3.5 2cpu JA w 1.5/3 10=
08: Booot 4.15.1 w 1.5/3 01=
12: Amyan 1.72 w 1.0/3 100
12: AnMon 5.60 w 1.0/3 ==0
12: Crafty 23.3 4cpu PS 1.0/3 ==0
12: Cyrano 0.6b17 JA 1.0/3 100
12: Daydreamer 1.7.5 JA 1.0/3 =0=
17: Deuterium 090126492 w 0.5/3 =00
17: Junior 11.2 4cpu 0.5/3 =00
17: Komodo 1.1 w 0.5/3 =00

54 games played / Tournament finished
Name of the tournament: CET2845a
Site/ Country: CET_Antalya_TUR, Türkiye
Level: Blitz 1/1[/code]
IECC 2246, MAPEJK 2300, DESC 2213
Best regards, iyi günler, mfSG, HT
Cevapla
#80
[code]CET2845a CET_Antalya_TUR 2010

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Arasan 12.0 4cpu 2800 +29 *** 000 00½ 010 001 100 100 01½ 0½1 1½0 10½ ½½1 ½1½ 011 011 ½½1 ½11 ½11 ½11 28.0/54
2 Bison 9.11 w 2786 +814 111 *** 3.0/3
3 Bug2 1.7 2825 +254 11½ *** 2.5/3
4 Ktulu 9.0 w 2865 +55 101 *** 2.0/3 56.00
5 Onno 1.2.2 2cpu w 2860 +60 110 *** 2.0/3 56.00
6 Alaric 0707 w 2775 +145 011 *** 2.0/3 56.00
7 Pharaon 3.6.3b 4cpu w 2700 +220 011 *** 2.0/3 56.00
8 Protector 1.3.5 2cpu JA w 3000 -200 10½ *** 1.5/3 42.00
9 Scorpio 2.6 JA 1cpu w 2860 -60 1½0 *** 1.5/3 42.00
10 Critter 0.60 1cpu w 2830 -30 0½1 *** 1.5/3 42.00
11 Booot 4.15.1 w 2810 -10 01½ *** 1.5/3 42.00
12 Crafty 23.3 4cpu PS 3000 -320 ½½0 *** 1.0/3 28.00
13 Daydreamer 1.7.5 JA 2795 -115 ½0½ *** 1.0/3 28.00
14 Amyan 1.72 w 2755 -75 100 *** 1.0/3 28.00
15 Cyrano 0.6b17 JA 2750 -70 100 *** 1.0/3 28.00
16 AnMon 5.60 w 2710 -30 ½½0 *** 1.0/3 28.00
17 Junior 11.2 4cpu 2830 -309 ½00 *** 0.5/3 14.00
18 Komodo 1.1 w 2830 -309 ½00 *** 0.5/3 14.00
19 Deuterium 090126492 w 2725 -204 ½00 *** 0.5/3 14.00[/code]
IECC 2246, MAPEJK 2300, DESC 2213
Best regards, iyi günler, mfSG, HT
Cevapla
Konuyu Okuyanlar: 1 Ziyaretçi