ZAM !
#1
[size=x-large][font=Verdana]GERÇEK ACIDIR, BAZILARI DA ACI SEVER AMA BELLİ ETMEZ![/font][/size]
[align=justify][size=large][font=Verdana] [/font][/size][/align]
[align=justify][size=large][font=Verdana]Şimdi hepimiz lisans ve vize ücretlerine yapılan zam ya da düzenlemeden şikayet ediyoruz değil mi?[/font][/size][/align]
[align=justify][size=large][font=Verdana] [/font][/size][/align]
[align=justify][size=large][font=Verdana]Evet aslında zam yapmak hiç hoş değil...[/font][/size][/align]
[align=justify][size=large][font=Verdana] [/font][/size][/align]
[align=justify][size=large][font=Verdana]Kimisi alkışlıyor, kimisinin de umurunda değil, "Ben zaten her ay 50 TL lik benzin alıyordum" havasında...[/font][/size][/align]
[align=justify][size=large][font=Verdana] [/font][/size][/align]
[align=justify][size=large][font=Verdana]Eleştirilere güleyim mi, yoksa onları ciddiye mi alayım?[/font][/size][/align]
[align=justify][size=large][font=Verdana] [/font][/size][/align]
[align=justify][size=large][font=Verdana]Bir kere demir kendi tavında dövülür![/font][/size][/align]
[align=justify][size=large][font=Verdana] [/font][/size][/align]
[align=justify][size=large][font=Verdana]O zaman küçük bir kıyaslama yapalım.[/font][/size][/align]
[align=justify][size=large][font=Verdana]Kıyaslamayı bir kaç federasyonun gelir kaynakları arasında yapacağım.[/font][/size][/align]
[align=justify][size=large][font=Verdana]İlk olarak en büyük gelir kaynaklarına sahip olan TFF ye bakalım.[/font][/size][/align]
[align=justify][size=large][font=Verdana] [/font][/size][/align]
[size=large][font=Verdana]ANA STATÜ-Madde 66[/font][/size]
[size=large][font=Verdana]Gelirler [/font][/size]
[size=large][font=Verdana] [/font][/size]
[size=large][font=Verdana]1. TFF gelirleri şunlardan oluşur:[/font][/size]
[size=large][font=Verdana]a)  (12.06.2009 tarihli Genel Kurul kararı ile değişik)[/font][/size]
[size=large][font=Verdana]Futbol müşterek ve sabit ihtimalli bahis oyunlarından kulüplere verilen isim hakkının % 15’i.[/font][/size]
[size=large][font=Verdana] [/font][/size]
[size=large][font=Verdana]b) Başvuru harçları ve para cezaları,[/font][/size]
[size=large][font=Verdana]c) Kulüplerin televizyon, radyo, internet ve her türlü teknik cihaz ve benzeri araçlarla yapılacak müsabaka yayınlarından ve her türlü basın ve yayın organları ile yapacakları sözleşmelerden elde ettikleri gelirlerin % 10'u. Ancak kulüplerin, oynadıkları özel müsabakalar ile hazırlık müsabakalarının yayınlarına ilişkin yapacakları sözleşmelerden elde ettikleri gelirlerin %1’i.[/font][/size]
[size=large][font=Verdana]d) Sponsorluk gelirleri, [/font][/size]
[size=large][font=Verdana]e)Millî ve temsili müsabaka gelirlerinden kesintilerden sonra kalan net meblağ ile bu müsabakaların televizyon, radyo, internet ve her türlü teknik cihaz ve benzeri araçlarla yayınlarından elde edilecek gelirler,[/font][/size]
[size=large][font=Verdana]f) Tescil, vize, aktarma, aidat ve benzeri gelirler,[/font][/size]
[size=large][font=Verdana]g) Malvarlığı gelirleri, malvarlığı değerlerinin devir, temlik, satış ve kiralanması gibi hususlardan elde edilen gelirler,[/font][/size]
[size=large][font=Verdana]h)Federasyon tarafından kurulacak veya ortak olunacak her türlü iktisadi teşebbüs ve şirketlerden elde edilecek gelirler,[/font][/size]
[size=large][font=Verdana]ı) Faiz gelirleri,[/font][/size]
[size=large][font=Verdana]i) Bağış ve yardımlar,[/font][/size]
[size=large][font=Verdana]j) Diğer gelirler.[/font][/size]
[size=large][font=Verdana] [/font][/size]
[size=large][font=Verdana]Futbol görselliği bilinen ve tartışılmaz bir oyun. Gelirleri ise hiç bir federasyon ile kıyaslanamaz bile...[/font][/size]
[size=large][font=Verdana]Peki alt yapıda kulüplerine ne kadar yardım yapmaktadır.[/font][/size]
[size=large][font=Verdana]Bunun oranını biliyor musunuz?[/font][/size]
[size=large][font=Verdana]Bütçesini biliyor olmak gerek bu oranı söyleyebilmek için.[/font][/size]
[size=large][font=Verdana]Bütçesini biliyor musunuz?[/font][/size]
[size=large][font=Verdana]Devletten aldığı yardımı ve bunun öz gelirlerine olan oranını biliyor olmalısınız o zaman...[/font][/size]
[size=large][font=Verdana]Bunu söyleyebilir misiniz?[/font][/size]
[size=large][font=Verdana]Futbolun sahaları var ve her kulüp bundan kazanırken federasyon da bundan pay almaktadır.[/font][/size]
[size=large][font=Verdana]Peki bu payın ne kadarı kulüplere geri döner söyler misiniz?[/font][/size]
[size=large][font=Verdana] [/font][/size]
[size=large][font=Verdana]TBF NA BAKALIM[/font][/size]
[size=large][font=Verdana]Basketbol da son derece görsel ve çok geniş kitlelere hitap eden bir spor dalıdır.[/font][/size]
[size=large][font=Verdana] [/font][/size]
[size=large][font=Verdana]İnceleyelim...[/font][/size]
[size=large][font=Verdana] [/font][/size]
[size=large][font=Verdana]MADDE 29 –[/font][/size]
[size=large][font=Verdana](1) Federasyonun gelirleri şunlardır:[/font][/size]
[size=large][font=Verdana]a) Genel Müdürlük bütçesinden alınacak pay.[/font][/size]
[size=large][font=Verdana]b) Genel Müdürlük bütçesinden altyapı ve eğitimine ilişkin projelerin desteklenmesi için aktarılacak kaynak.[/font][/size]
[size=large][font=Verdana]c) Kulüplerin televizyon ve radyodan yapılacak müsabaka yayınlarından ve her türlü basın ve yayın organları ile yapacakları sözleşmelerden elde ettikleri gelirlerin %10’u ile milli ve temsili müsabakaların televizyon, radyo ve internetten yayınlanmasından elde edilecek gelirler.[/font][/size]
[size=large][font=Verdana]ç) Kulüplerin yapacakları özel ve resmi uluslararası temasların yayını için verilecek yetki belgesi gelirleri.[/font][/size]
[size=large][font=Verdana]d) Kulüp tescil ücretleri ve kulüplerden alınacak liglere katılım bedelleri.[/font][/size]
[size=large][font=Verdana]e) Yerli ve yabancı sporcular ile yapılacak sözleşmelerden alınacak pay.[/font][/size]
[size=large][font=Verdana]f) Kulüplerin, oynadıkları müsabaka hâsılatlarından alınacak pay.[/font][/size]
[size=large][font=Verdana]g) Her türlü sponsorluk, reklam, hediyelik eşya satışları ve isim hakkı gelirleri.[/font][/size]
[size=large][font=Verdana]ğ) Lisans tescil, vize, aktarma, aidat, katılım payı ve benzeri gelirler.[/font][/size]
[size=large][font=Verdana]h) Her türlü milli müsabaka gelirleri.[/font][/size]
[size=large][font=Verdana]ı) Başvuru harçları ve alt yapı katkı payları.[/font][/size]
[size=large][font=Verdana]i) Adaylık başvuru ücretleri, itiraz bedelleri ve disiplin ceza gelirleri.[/font][/size]
[size=large][font=Verdana]j) Malvarlığı gelirleri, bu değerlerin kira, [/font][/size]
[size=large][font=Verdana]işletme, devir, temlik ve satışından elde edilen gelir.[/font][/size]
[size=large][font=Verdana]k) İlgili kurum ve kuruluşlardan sağlanacak gelirler, bağış ve yardımlar.[/font][/size]
[size=large][font=Verdana]l) Organize edilecek turnuvalar, kurslar, eğitim klinikleri, kamplar ve basketbol okullarından elde edilecek gelirler.[/font][/size]
[size=large][font=Verdana]m) Faiz gelirleri.[/font][/size]
[size=large][font=Verdana]n) Diğer gelirler.[/font][/size]
[size=large][font=Verdana] [/font][/size]
[size=large][font=Verdana]GELELİM TÜRKİYE SATRANÇ FEDERASYONU' NA ...[/font][/size]
[align=justify][size=large][font=Verdana]Federasyonun gelirleri[/font][/size][/align]
[align=justify][size=large][font=Verdana]MADDE 33 –[/font][/size][size=large][font=Verdana] (1) Federasyon'un gelirleri şunlardır;[/font][/size][/align]
[align=justify][size=large][font=Verdana]a) Genel Müdürlük bütçesinden ayrılacak pay,[/font][/size][/align]
[align=justify][size=large][font=Verdana]b) Genel Müdürlük bütçesinden altyapı ve eğitime ilişkin projelerin desteklenmesi için aktarılacak kaynak,[/font][/size][/align]
[align=justify][size=large][font=Verdana]c) Katılım payı,[/font][/size][/align]
[align=justify][size=large][font=Verdana]ç) Tescil ve vize ücretleri ile transferlerden alınacak pay,[/font][/size][/align]
[align=justify][size=large][font=Verdana]d) Sponsorluk gelirleri,[/font][/size][/align]
[align=justify][size=large][font=Verdana]e) Reklam, yayın ve basılı evrak gelirleri,[/font][/size][/align]
[align=justify][size=large][font=Verdana]f) Ceza ve itiraz gelirleri,[/font][/size][/align]
[align=justify][size=large][font=Verdana]g) Yardım ve bağışlar,[/font][/size][/align]
[align=justify][size=large][font=Verdana]ğ) Kira ve işletme gelirleri,[/font][/size][/align]
[align=justify][size=large][font=Verdana]h) Federasyon başkan adaylığı başvuru ücretleri,[/font][/size][/align]
[align=justify][size=large][font=Verdana]ı) Diğer gelirler.[/font][/size][/align]
[align=justify][size=large][font=Verdana](2) Genel Müdürlük bütçesinden ayrılacak toplam tutar ile gerektiğinde alt yapı ve eğitime ilişkin projelerinin desteklenmesi amacıyla tahsis edilecek kaynak, Genel Müdürlüğün yıllık harcama programı dikkate alınarak, Federasyon hesabına aktarılır.[/font][/size][/align]
[align=justify][size=large][font=Verdana] [/font][/size][/align]
[align=justify][size=large][font=Verdana] [/font][/size][/align]
[align=justify][size=large][font=Verdana]Şimdi konuşabiliriz artık![/font][/size][/align]
[align=justify][size=large][font=Verdana] [/font][/size][/align]
[align=justify][size=large][font=Verdana]Ben sosyal devlet anlayışına sahip biri olarak SPORUN TEMELDE DEVLET POLİTİKASI olmasından yana bir insanım. Bu anlayışım gençlik yıllarımdan beri vardır.[/font][/size][/align]
[align=justify][size=large][font=Verdana]Devlet, tüm vatandaşlarına sağlıklı bir zemin ve zaman düzenlemesi yapmalıdır. Satranç ülkemizde SAHASI OLMAYAN tek spordur. Bunun sebebi de bu güne kadar uygulanmış (?!) devlet politikalarıdır. Siz bir turnuvanın düzenlenmesi için; salon kiralanmasını, personel giderlerini,malzeme ulaşımını, hakem ücretlendirilmesini ve diğer tüm gözükmeyen giderleri düşündüğünüzde ve bunu diğer spor dallarıyla kıyasladığınızda bu giderler için bir çok telafi kanalı bulabilirsiniz: GSGM ödeneği, maç hasılatı, canlı yayın ve reklam gelirleri,kulüplerin topladığı bağışlar gibi...[/font][/size][/align]
[align=justify][size=large][font=Verdana]Türkiye Futbol Federasyonunun gelir kalemlerinden sadece; a,b,c,d,e maddelerine bakın...[/font][/size][/align]
[align=justify][size=large][font=Verdana] [/font][/size][/align]
[align=justify][size=large][font=Verdana]Ne demek istediğimi anlayacaksınız.[/font][/size][/align]
[align=justify][size=large][font=Verdana] [/font][/size][/align]
[align=justify][size=large][font=Verdana]Saygı ve selamlarımla[/font][/size][/align]
- MATRANÇ -
Ara
Cevapla
#2
Anlayamadım.
Ara
Cevapla
#3

O zaman şöyle...

[size=large]TSF nun gelirlerini neden bir başka federasyonla kıyasladım?[/size]

[size=large]Çünkü devasa gelirleri olan federasyonlardan TFF ve TBF büyük olanaklara sahipler. Gelir kalemlerinin büyük bölümü naklen yayınlara ve yayıncı kuruluşların ödemelerine, reklam gelirlerine ve federasyonların KULÜPLERDEN ALDIĞI %10-%15 GELİRLERE dayanmaktadır. Lisans ve vize ücretleri de bir gelir kaynağıdır elbette ama devede kulak gibi kalmaktadır.[/size]

[size=large]TSF nun gelirlerine baktığınız zaman bu tabloyu göremezsiniz.[/size]

[size=large]Malatya'da canlı yayının neden yapılmadığını soruyorsunuz. Neredeyse her turnuvada belli masa sayısındaki oyun ayağımıza kadar geliyor. Fakat o canlı yayınların meşakkatini ve maliyetini biliyor musunuz? İllere taşınmasını...[/size]
[size=large]Sahamız yok, canlı yayın için önce sahanın oyun alanının kurulması gerekli. Elektronik sistem onun üzerine inşa ediliyor. Her turnuvada bu sistem yeniden sökülüp kurulmaktadır. Futbol, basketbol ve diğerlerinde bu durum öyle değil. Saha ve sistem hazır. Sadece yayınlayıp devasa kazanıyorlar.[/size]
[size=large]Oysa TSF KULÜPLERDEN BİR KURUŞ PARA KAZANMAMAKTADIR ![/size]
[size=large]Tam tersi, sponsorunu eğitim kulüplerine  'az' da olsa maddi yardıma yönlendirmektedir.[/size]
[size=large]Bu önemli bir ayrıntı değil midir?[/size]

[size=large]Bunu  görmeyen, dillendirmeyen, gündeme getirmeyen, konuşmayan insanlara özellikle soruyorum![/size]
[size=large] [/size]
[size=large]Bu sadece bir örnektir.[/size]

[size=large]Şimdi sınırlı sayıda gelir kalemine sahip;  geliri sporcu lisans-vizeleri, açtığı kurslar ve yılda 2-3 defa düzenlediği YAŞ GRUPLARI TÜRKİYE ŞAMPİYONASI olan bir federasyon eğer devletten de eski yardımını alamazsa ne yapacak?[/size]

[size=large]Bana bu sistem içinde cevap veriniz![/size]

[size=large] HER OLAY KENDİ ATMOSFERİNDE GELİŞİR![/size]

[size=large]İdeal olanı söylemeyin![/size]
[size=large]İdeal sistemin devlet politikasında yeri yok! Hiç bir zaman da olmadı. Aksini söyleyen varsa bunu kanıtlasın o zaman! Başından savmış satrancı...[/size]
[size=large]Ne bir saha yaptığı var ne bir tesis...[/size]
[size=large]Ne bir programı-politikası var ne bir maddi desteği...[/size]

[size=large]Sistemi eleştiren bir tek dişe dokunur yazı okumadım medyada. Herkes kişiyi ve olayı konuşuyor.[/size]

[size=large]Ne kolay![/size]
[size=large]Bravo![/size]
- MATRANÇ -
Ara
Cevapla
#4
iyi de bu yazdıklarınız neden 100% zam olduğunu açıklamıyor. seneye, bir sonraki sene de 100% zam yapılsa yazdıklarınız aynen yazsanız sizin mantığınıza göre hiçbir zaman haklı olamayacağız. çünkü TSF'nin diğer federasyonlardan daha az geliri var , o zaman 100% zam yapabilir gibi bir mantık var yazınızda.
Ara
Cevapla
#5
Anlayamadım.

Komşuda aynı konu yazılıp çiziliyorken tıpkısının aynısı konuya başka bir sayfada devam edilmesini anlayamadım.

Neden başka bir sayfa ?

Hazır bir sayfa varken ve üstelik o sayfada yorumlar yapılmaya başlanmışken ilave bir sayfaya neden ihtiyaç duyuldu ?

Bir türlü anlayamadım.
Ara
Cevapla
#6
Türkiye satranç Federasyonu mazeret olarak diğer tribün sporlarını mazeret göstermemeli gösteremez.Bilet kesecek seyir defteri oluşturacak dahada ötesinde kendi handikapları ile savaşacak gücünüzün olduğunu düşünmüyorum.Sonuçta kardeşi kardeşe düşüren bir zihniyet var. Kar marjı için. Veli olarak yazıyorum şakın bunu kullanmaya kalkmayın.iyi olan şeyler bu kısır döngü içinde Yok oluyor. Bunu kimse düzeltemez . Düzeltmeye çalışmak çaba harcamak makul olanı.satranç turnuvalarından vaz  geçtim. Bireysel olarak satranç oynamaktanda.oğlumuda oynatmayacağım. Çocuk artık diyor ki anne çirkin insanları görmeye başladım satrançtan anlamayan acayip kadınlar ve adamlar türedi sen gibi değil. Güzel şeylerden beni vaz geçiren spor yöneticilerinin satranç sporuna uygun olmadığını acilen uzaklaştırılmaları gerektiğini düşünüyorum. Tek bir desteğim bir şansım olacak dize beni liglerden uzaklaştırmaya kalkar ağırlık vergi yükleri altına sokarsanız asıl enimle o zaman uğraşmaya atacaksınız.
Ara
Cevapla
#7

Mustafa Bey,
Zamdan yana değilim. Bunu en başından beri söylüyorum.
Benim alayışımda sosyal devlet, bireylerine spor yaptırmak için zaman(program) ve zemin(planlama) yapar. Ondan lisans ücreti falan almaz. Bu modeli uygulamış ülkeler var. Durumları ortadadır.
Alt yapısını hazırlar. Ama bu durum ülkemizde yok maalesef. Devlet satranca hiç bir yatırım yapmadı. Sahası bile yok! Üstüne üstlük başından savarak ÖZERK (?!)  olmasına zemin hazırladı.

Ama siz içinde bulunduğunuz şartlara göre tavır takınmak durumundasınız. Lisans-vize ücretleri en temel gelir kaynağıdır. Diğer federasyonlar gibi görsellikten yana canlı yayriın gelirlerine de sahip değilsiniz.

En son 2008-2009 da 20 TL OLARAK GÜNCELLENMİŞ. Geçen süre içinde 9 yıl hiç artmamış sonra makul bir artış yapılmış. Bu makulluk ölçütü de enflasyon baz alınarak olmuş. 9 yıl öncesinin 20 TL si bugünün 40.03 TL sine denk geliyor zaten.

Federasyonun bütçesinde çalışanlarına maaş ödeme gibi bir zorunluluğu da var unutmayın!Sponsorunuz sizinle hayat boyu sözleşme de yapmıyor. Diğer giderleri başka yazılarımda da yazdım. Ha, yapılmaması gereken masraflar var. Buna katılırım.
Ayrıca çözüm önerilerim de var, bu sayfalarda okudunuz mu bilmiyorum.

Selamlar.
- MATRANÇ -
Ara
Cevapla
#8
Ara
Cevapla
#9
Satranç Federasyonunun wep sayfasında en son ki zam tablosu 2013/2014 yılına ait bulabildiğim en erken yıl. Öyle 10/9 yıl geriye gitmiyor.
Ara
Cevapla
#10
TSF yi açın...
KAYNAKLAR bölümünü tıklayınız...
Sonra belgeler...
Sonra da Tüm Belgeleri tıklayınız...
Harç ve bedeller kısmını da tıklayınız lütfen
Karşınıza gelecek tarihlerden tıklama yaparak istediğiniz sezonu seçiniz.
Teşekkür ederim.
- MATRANÇ -
Ara
Cevapla
#11
Aşkın bey dediğiniz yol izlendiğinde en son 2013-2014 yılı harç ve bedelleri geliyor. 2017-2018 yok.

2017 harç bedellerinin linki

"www.tsf.org.tr/guncel-haberler/11935-2017-2018-harc-bedel-ve-paylar-cizelgesi17"
Ara
Cevapla
#12
Ben o linki 2008-2009 u arayanlara verdim.
- MATRANÇ -
Ara
Cevapla
#13
2008/2009 yılı vize harç bedellerini kim niye arasın ki? 2013/2014 yılı en yakın göstergesi varken. Canlı yayın bir federasyon için zor olmamalı. Takımları taşımak yere bantlamak için 2 koli bandı bulmak. Sonuçta kadrolu çalışanlarıma maaş ödüyorum. Sponsorumda var. Belediyeler bankalar 75 tl ye varan katılım bedelleri. Kusurabakmayın ama herkes her openda beş yıldızlı otelde konaklarsa eşini dostunu davet ederse işte o çok pahalı olur
Ara
Cevapla
#14

Sn. ÇALIŞKAN,
Şu yazı sizin değil mi?

"...Satranç Federasyonunun wep sayfasında en son ki zam tablosu 2013/2014 yılına ait bulabildiğim en erken yıl. Öyle 10/9 yıl geriye gitmiyor. "

Gidiyor efendim. 2007-2008 e kadar da var.

Ben de size bulabileceğiniz daha erken yılların harç ve bedeller linkini verdim.
Yardım olsun diye...

Yaklaşımınız böyle mi olmalıydı?
Teşekkür beklemiyordum sizden.

Ama bu yaklaşımınız hoş değil.
- MATRANÇ -
Ara
Cevapla
#15
[size=large]2008 giderleri toplamı ise 4 milyon 709 bin 209 TL’dir[/size]
[size=large]2017 giderleri tasarı toplamı [/size][size=large]15.720.000,00 TL….[/size]
[size=large][/size]
[size=large][url=http://sgm.gsb.gov.tr/Public/images/SGM/Federasyon/750052017_butce_tasarisi.pdf][/url][/size]
[size=large]Biz neyi konuşuyoruz anlamadım şimdi!![/size]

[size=large]Giderler 9-10 yıl için 4 milyon 709 bin 209 TL dan … 15.720.000,00 TL YE uzanmış.[/size]
[size=large]Neredeyse 4 katı![/size]
[size=large]Lisans 2008 de 20 TL.[/size]
[size=large]2017 de 40 TL. !![/size]

[size=large]E o zaman bu rakamlara göre valla TSF iyi dayanmış.[/size]

[size=large]Gelir kalemi oranlarına göre 9-10 yıl içinde LİSANSA VE VİZELERE 2 kat artırma yapmış.[/size]

[size=large] Hani diyor ya zat-ı muhterem: Ver mehteri ver![/size]
[size=large]YOK, BEN ÖYLE HER DEVRİN BUKALEMUNU DEĞİLİM![/size]

[size=large]Sadece derim ki: “ Hadi sevgili arkadaşım şimdi sen ver hesabını!”[/size]
- MATRANÇ -
Ara
Cevapla
#16

Bütçe denk Aşkın Bey bunu gözden kaçırıp, hep zammın az kaldığını belirtiyorsunuz. bu mantık ile 80 TL olsa normal giderler 4 katına artmıs ama lisans bedeli artmamış.   100%'e şükretmeliyiz size göre.                                                                                                Bir de 40.30 tl de 30 kurus borcumuz vardı ya, bence o daha fazla. Arada bizden almadıkları vize farklarını da ödememiz gerekli, hani hep 20 TL de kalmıs ya. ilk sene için 5 tl ikinci sene... 3... sene diye vermeliydik. bunu da bence belirtebilirsiniz bir yazınızda.
Saygılarımla.
Ara
Cevapla
#17
Benim o yazım;

10 yıllık enflasyona göre artışın yüzdesini soranlara yazılmış bir yazıdır.

Benim bir kere daha açıklamam gerekiyor.

Bu sistem değişmedikçe bu tip zamları, artışları daha çok tartışacağız.

Ben zammı desteklemedim hiç!
Bu sistemde "ya bu deve ya bu diyar" hesabı...

Devlet vatandaşlarına spor yapmaları için zaman zemin ve program yapar.
Bunu uygular!

Vatandaşlarını söğüşlemez !
- MATRANÇ -
Ara
Cevapla
#18
Devlet nedir, kimdir ?
 
Devletin birçok tanımı olabilir.
Bu tanımlardan birisi Türk Dil Kurumu'nun tanımıdır : Toprak bütünlüğüne bağlı olarak siyasal bakımdan örgütlenmiş millet veya milletler topluluğunun oluşturduğu tüzel varlık
 
Bu tanıma göre, yerine ve zamana göre ben devletim.
Milleti oluşturan elemanlardan biri olduğuma göre en azından ben devletin paydaşıyım.
Devleti başka zamanlarda, başka zeminlerde aramaya gerek yok. Ben buradayım ve ben devletim.
 
TDK nun veya ile devam eden diğer tanımı : Devlet milletler topluluğunun oluşturduğu tüzel varlıktır.
TDK iki tanımı ve ile bağlamamış veya ile bağlamış. Bazen biri geçerli, bazen diğeri geçerli, bazen her ikisi de geçerli.
 
Devlet tüzel varlık olduğunda ben hizmet veren varlığım. Ben devlet olduğumda hizmet alan varlığım.
Basit bir örnek : Markette ihtiyaçlarım için alışveriş yaparken ben devletim. Benim vergimi hemen alan market kasiyeri alışveriş fişini verirken devlettir. Emlak vergimi verirken belediye emlak memuru ve kasiyeri devlettir. Belediyeden hizmet beklerken ben devletim.
 
Yukarıdaki yazılarda yorumcuların devlet derken hangi devletin kastedildiği belli değildir. Ama netice olarak ben, sen, o olan devlet diğer devleti eleştirmekle aslında kendimizi eleştiriyoruz.  Çünkü her iki devlet iç içedir.
 
Devleti eleştirirken aynı zamanda kişi kendisini eleştirmektedir. Takdir edilecek bir düşünce ve davranış şeklidir. Zamanımızda çok az kişi öz eleştiri yapmaktadır. Öz eleştiri kendi kendini eleştirmektir, yanlışlarını görmektir. Devleti eleştiren kişi aynı zamanda öz eleştiri yapmaktadır.
 
Devleti başka yerde aramayınız. Devlet benim, sizsiniz, odur.
 
Küçücük bir not : Tüzel ile ben karıştığımızda, karıştırıldığımızda, ayrıştırıldığımızda o yerde ve o zamanda kaos başlar. Kaosu ortadan kaldırıp tekrar düzeni sağlayacak olan yine benim. Amma velakin kaosun ne olduğunu bilmem lazım. Beynim uyuştuysa kaosu maosu tanıyamam. İşte o zaman tüzel gelir ben yok olurum.
Ara
Cevapla
#19
2018-2019 sezonu bedelleri hayırlı olsun.
Ara
Cevapla
#20

Sn.Demir,
Açık söylemek gerekirse ironi yaptığınızı düşünüyorum.

Ben zammı savunmadım ve karşısındayım. Bu benim sosyal devlet anlayışıma da uymaz.
Sırf bu konuda bu zeminde onlarca yazım dururken...
Hatta bu sayfada da yazmış ve açıkça karşı olduğumu belirtmişken...

Benim sosyal devlet anlayışımda spor politikası gereği devlet, vatandaşlarına spor yapmaları için alt yapısal düzenleme yapar. Bu durum satrançta var mıdır? Asla olmadı.

Alakasız bulabileceğinizi düşündüğüm bu  konuyu şunun için yazdım. 
Bu ülkede satranç hiçbir zaman devletten yardım görmedi. Ne alt yapıda ne de bütçe olarak...
"Ne haliniz varsa görün!" demişler. Rant keşfettikleri futbol gibi branşlara da çöreklenmişler, yayın haklarını yabancılara bile satmışlar. Parsayı da gani gani toplamış götürmüşler.

Ben daha önce yapılan zamların yapılış gerekçesini açıkladım. Neye göre yapıldığını resmi kıstaslara dayanarak sundum. Keyfi olup olmadığı ortaya çıksın diye. Ölçütüm de enflasyon hesaplama tablosu idi.
Bunu ortaya koydum.

Bu sistemde ve bu şartlarda lisanslar elbette ücretli olacaktır. Çünkü karşılığında bir hizmet var.
50 TL. lisans ücreti bu ülkede benim için de fazla bir meblağdır. Hatta çok fazla!
Şimdi tutup da artık yeni bir enflasyon kıyaslaması da yapacak değilim. Çünkü artık enflasyonun gerçek değerlerinden anlatıldığını sanmıyorum.
Eğer kıyaslama gerekiyorsa bazı federasyonların lisans ve vize ücretleri bizimkinden kat be kat fazladır. Bana ne diyebilir miyiz?
Onlar da bu ülkenin sporcuları değil mi?
O ücretlere de karşı çıkacak mıyız? Elbette karşı çıkarım. Çünkü benim spor anlayışım bu ve bunu ortaya koydum.

Benim spor anlayışımda lisans bedeli bile yoktur.

SAYGILARIMLA.
- MATRANÇ -
Ara
Cevapla
Konuyu Okuyanlar: 1 Ziyaretçi