MİLLİ EĞİTİM TURNUVALARI Hk. ÇOK ÖNEMLİ...
#1
Bugün İstanbul İl Temsilciliği olarak MEB İL lig heyeti başkanlığı ile yaptığımız toplantıda çok önmeli bir işleyişi öğrenmiş bulunmaktayız. Söyleki;

Tüm İllerdeki seçme yarışmaları kayıtları merkezi sisteme aktarıldı. İzlenecek yol şöyle;

1- Okullar İLSİS okul şifresini kullanarak Beden Eğitimi Modülüne girecek. Ön Başvuru yapılacak. Başvurular 23 Ekime kadar alınacak bu tarihten sonra sistem kendisini kapatıyor. ( Zamanın az olması ve sistemin yeni olması bizi endişelendiren kısımdır.)

2- Öğrencilerin lisansları çıkarılacak ilçelerden onaylanacak.

3- Para MEB hesabına yatırılacak.

4- Daha sonra İLSİS Turnuva Katılım Bölümünde okullar aktif sporcularını yazacak. Aynı zamanda her ilin lig heyetine faxlayacak.

Sporcuların mağduriyetinin önlenmesi için okullara müracat konusunda veli ve antrenörler olarak gerekli uyarıyı en kısa sürede yapmalıyız.

Konu ile ilgili MEB tarafından yayınlanan ve okullara yazılan yazı kısaltılmış olarak ektedir. Yazının tamamı sitesinde yer alacaktır.

T.C.
İSTANBUL VALİLİĞİ
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
ACELE VE GÜNLÜDÜR
SAYI : B.084.MEM.4.34.00.11-050/ ....../10/2007
KONU : 2007-2008 Öğretim Yılı İlköğretim
Okulları ve Liselerarası Mahalli Spor
Yarışmaları.

........... İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE

2007-2008 Öğretim Yılı Okullararası Spor Faaliyetleri; 13.05.1991 gün ve 2336 sayılı Tebliğler Dergisi’nde yayımlanan “Okul Spor Kulüpleri Yönetmeliği” doğrultusunda, her yıl olduğu gibi bu yıl da Müdürlüğümüz Okuliçi Beden Eğitimi Spor ve İzcilik Bölümü tarafından yürütülecektir.
İlişikte belirtilen açıklamalar doğrultusunda; 2007-2008 Öğretim Yılında İlçenizde bulunan İlköğretim Okulları ile Lise ve Dengi Mesleki Okullar arasında yapılacak spor yarışmalarına katılacak okullar, İşitme Engelli Okullar arasında yapılacak spor yarışmalarına katılacak okullar ve Yaygın Eğitim Kurumları tarafından, katılmak istedikleri branş ve kategorilere göre, ayrı işaretlenerek İlsis Beden Eğitimi Spor ve İzcilik Modülünden girilecek ve girdi çıktıları Okul Müdürü tarafından onaylanarak banka dekontları ile birlikte Bölümümüze yollanacaktır.
.
Okul Müdürlükleri tarafından, katılmak istedikleri her branş ve kategori için 50.-YTL. (Elli Yeni Türk Lirası) katılım bedeli, T.C. Ziraat Bankası Beyazıt Şubesi 34522879-5001 nolu hesabına yatırılacak ve dekontların birer nüshası, İlsis başvuru formu ve ek başvuru formu ile birlikte İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne elden götürülecek ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gelen başvuruları teslim tutanağını imzalatarak alacaklardır.
İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri bu süre içinde İlçe Lig Heyeti Sekreterini bu formları teslim almak ve tutanak çerçevesinde branş ve kategorilere göre tasnif yapılması konusunda bizzat görevlendireceklerdir.
Banka Dekontu, İlsis çıktısı, katılım formu ve ek başvuru formu, teslim tutanağı tasnif formunun birer nüshaları İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nde kalacak, birer nüshaları ise İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünüz tarafından en geç 23/10/2007 Salı günü mesai bitimine kadar, Okuliçi Beden Eğitimi Spor ve İzcilik Bölümü’ne (Kumkapı) bir kurye tarafından DİREKT ELDEN gönderilecektir.
2007 - 2008 Eğitim Öğretim Yılında yapılacak Okullararası Spor Müsabakalarına katılacak Okullara
öğrenci Lisans kartları ve Sağlık Tescil Fişleri ücretsiz olarak dağıtılacaktır.

Bilgilerinizi ve söz konusu açıklamaların, Başvuru Formunun ve Bilgi Formu’nun, İlçenize bağlı her dereceli (Sağlık Meslek-Ziraat Meslek-Askeri Okullar dahil) okula ve Yaygın Eğitim Kurumlarına (imza karşılığında) gönderilmesini, özellikle her kademede bulunan Okul Müdürlükleriyle yapılacak toplantıda genelgenin okunarak, konunun bir kez daha gözden geçirilmesini, tereddütlerin ortadan kaldırılması hususunda gerekli titizliğin gösterilmesini, okulların bu tür faaliyetlere katılması için gerekenin yapılmasını önemle rica ederim.

Mesut ÖZKAYA Müdür a.
Müdür Yardımcısı
Ek-1 (6 Sayfa Açıklamalar)
Ek-2 (1 Adet Ek-1 Başvuru Formu)
Ek-3 (1 Adet Tahmini Faaliyet Programı)

DAĞITIM :
Gereği :
32 İlçe Milli Eğt.Müd.’ne


NOT : Verilecek cevapta tarih ve dosya numarasının yazılması rica olunur.

Ek-1
AÇIKLAMALAR :
1. 13.05.1991 tarih ve 2336 sayılı Tebliğler Dergisi’nde yayımlanan Okul Spor Kulüpleri Yönetmeliği’nin 38.maddesi (a) bendinin 1.fıkrası gereğince 2007-2008 Öğretim Yılı Başvuru Formu’nda belirlenen her branş ve kategori için okullar ve Yaygın Eğitim Kurumları, İl Lig Heyeti’ne 50.- YTL. (Elli Yeni Türk Lirası) ödeyeceklerdir.
2. Okullar Spor müsabakalarına başvurularını, İlsis Beden Eğitimi Spor ve İzcilik Modülünden belirlenen branşlar içinden seçtikleri her kategori için ayrı ayrı işaretleyecekler ve her işareti için ayrı ayrı 50.- YTL. (Elli Yeni Türk Lirası) katılım bedeli T.C. Ziraat Bankası Beyazıt Şubesi 34522879-5001 nolu hesabına yatırılacak, İlsis Beden Eğitimi Spor ve İzcilik Modülünden başvuru çıktıları ve ek başvuru formu ile banka dekontlarının birer nüshası ile birlikte İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne elden götürülecektir. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü gelen başvuruları teslim tutanağını imzalatarak alacaklar. İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri bu süre içinde İlçe Lig Heyeti Sekreterini bu formları teslim almak ve tutanak çerçevesinde branş ve kategorilere göre tasnif yapılması konusunda bizzat görevlendireceklerdir. Banka Dekontu, ilsis katılım başvuru formu ve ek başvuru formu, teslim tutanağı tasnif formunun birer nüshaları İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nde kalacak, birer nüshaları ise İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünüz tarafından en geç 23/10/2007 Salı günü mesai bitimine kadar Okuliçi Beden Eğitimi Spor ve İzcilik Bölümü’ne (Kumkapı) bir kurye tarafından DİREKT ELDEN gönderilecektir.
Tüm başvurular İlsis ortamında yapılacağından posta veya elden gelecek başvurular kabul edilmeyecektir. Okullar tahmini faaliyet programına göre hazırlık yapacak ve liğ heyetinin branşlara göre fikstür çekim tarihlerinden önce ilsis işlemlerini bitirmiş olacaklardır.

4. Lisans İşlemleri :
a) Okul Müdürlükleri tarafından 2007-2008 Öğretim Yılında yapılacak Okullararası
Spor Müsabakalarına katılacak öğrencilerin Lisans ve Tescil Formları, Sağlık Fişi İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinden ücretsiz olarak temin edilecektir.

b) Okullar arasında düzenlenen her türlü Resmi Yarışmalara öğrenci lisansı ile iştirak edilir. (Lisansların asılları fotokopi ile çoğaltılamaz.)

c) Öğrenci sporcu lisansları 4 (dört) öğretim yılı için geçerlidir. Lisansın çıkartıldığı ilk eğitim öğretim yılında vize yapılmaz, vize işlemi ikinci eğitim öğretim yılından itibaren her öğretim yılında yenilenir.

-Öğrenci Sporcu lisansları 30 Eylül 2006-01 Haziran 2007 tarihleri arasında tescil ve vize yapılır.
-Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini temsilen Bakanlıkça düzenlenen spor yarışmalara katılacak okul takımlarında yer alacak öğrenci de bu yönergede belirtilen esaslara uymak zorundadır.
-Yabancı Uyruklu Sporcular; Ülkemizde İlköğretim Okulları ile Ortaöğretim Okullarında eğitim-öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler, Türk uyruklu öğrenciler gibi okulunu temsilen yarışmalara katılabilmek için Lisans almak ve bu lisansını her yıl vize ettirmek zorundadır.
-Yabancı uyruklu öğrencilerle yurtdışından gelen T.C. uyruklu öğrencilerin; yarışmalarda kaydoldukları okulu temsil edebilmeleri için gerekli olan lisans tescil ve vize işlemlerinde, Spor Yarışmaları Yönergesinin 18. maddesinin (d) fıkrasından belirtilen esaslara uymaları ve bu durumlarını belgelendirmeleri gerekir.
-Okula kayıt tarihini belirten belge istenilecek, bu belgeler ile birlikte öğrencinin tescil fişi İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde kayıt altına alınacaktır.
-Okullar sporcu öğrencilerin lisans bilgilerini İlsis Beden Eğitimi Spor ve İzcilik Modülünden girerek, İlçe sorumlusu tarafından İlsis Modülünden onaylanacaktır.

d) Öğrenci Sporcuların Lisansları:
1. Bir adet lisans Kartı (Okullar bağlı bulundukları İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinden alacaklardır.)

2. İki adet Tescil Fişi-Sağlık Raporu (İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden alınacaktır.)


3.Fotoğraflı–onaylı Nüfus Cüzdanı’nın aslı, Fotoğraflı diploma ve Pasaport hazırlandığı takdirde Lisanslar İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından onaylanacaktır.

4. Veli izin belgesi (Okul Müdürlüğü’nün dosyasında bulundurulacaktır.)

5. Lisans Tescil Fişleri; Okul Spor Kolu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Sınıf Müdür Yardımcısı denetiminde, öğrencinin nüfus ve okul kayıtlarına uygun olarak doldurulur.
Lisans Kartları daktilo ile yazılacak, silinti ve kazıntı yapılmayacak, Öğrencinin okula kayıt tarihi gün, ay ve yıl olarak açık yazılacaktır.

6. Lisans onayları; lisanslarda kimliği belirtilen öğrencilerin okulun devamlı öğrencisi olduğunu gösterir, Okul Müdürlüğü’nün resmi yazısıyla yapılacak. Ayrıca; öğrencilerin diploma veya tastiknamesi (okula hangi belge ile kaydı yapılmışsa) de, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne lisansların onaylanması sırasında götürülecektir.

e) Nüfus Cüzdanı fotoğrafsız olan öğrencilerin lisansları kesinlikle İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından onaylanmayacaktır. (İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün 18.01.1983 tarih ve 16014 sayılı genelge emirleri gereğince, 15 yaşından küçüklerin nüfuz cüzdanlarına fotoğraf yapıştırılmasının mümkün olduğu hükme bağlanmıştır.)

Bu konuda Okul Müdürlükleri, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne lisansları ve Nüfus Cüzdanlarını kontrol etmeden (Fotoğrafsız olanları) kesinlikle göndermeyeceklerdir. Özellikle bu konuda özen göstereceklerdir. (Hiçbir şekilde mazeret kabul edilmeyecektir.)

Okul Müdürlüğü’nce düzenlenen Lisans ve Tescil Fişleri ile birlikte öğrenci sporcular, okul doktorunca veya İstanbul Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı sağlık ocaklarında kurumlarından isim listelerini içeren yazılı talep olması halinde ücretsiz muayene ettirilip, spor yarışmalarına katılmasında sağlık yönünden engel bulunmadığını belirlemek üzere, Tescil Fişleri doktor tarafından imzalanacaktır. Bu konu üzerinde hassasiyetle durulacaktır.

f) Vize işlemlerinde; iki adet Tescil Fişi-Sağlık Raporu yeniden düzenlenecek, eski Lisans Kartı ile birlikte İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne götürülerek gerekli vize işlemleri yaptırılacaktır. Tescil Fişi-Sağlık Raporu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nde saklanacak, vizesi yapılan lisans Okul Müdürlüğü’ne verilecektir.

g) Vizesi yapılan lisanslarda öğrencinin yeni sınıfı, spor dalı vb. değişiklikler varsa mutlaka belirtilecektir.

h) Kategorisi değişen öğrenci sporculara yeni kategorisine göre lisans düzenlenecektir.

5. Yaş Tashihi :
Hangi tarihte yapılırsa yapılsın mahkeme kararı ile yaşını küçültenler tashih yapılmadan önceki yaşı ile yaşını büyültenler yeni tashih olunan yaşı ile lisans çıkartabilirler. Bu konuda yapılacak yanlışlıklardan Okul Müdürü sorumludur. (Yarışma Talimatı Mad:9)

6. 2007-2008 Öğretim Yılı Yaş Kategorileri ve Terfiler:
ATLETİZM-BASKETBOL-SATRANÇ
a) Küçükler Kategorisi : İlköğretim Okullarında öğrenim gören (Kız-Erkek) 1997-1998-1999-2000-2001 doğumlu öğrenciler.
b) Yıldızlar Kategorisi : İlköğretim Okullarında öğrenim gören (Kız-Erkek) 1994-1995 -1996doğumlu öğrenciler.
c) Gençler Kategorisi : Ortaöğretim Okullarında öğrenim gören (Kız-Erkek) 1990-1991-1992-1993 doğumlu öğrenciler.


8. İTİRAZLAR; 2007-2008 Öğretim Yılı İlköğretim Kurumları, Ortaöğretim Kurumları Spor Yarışmaları Programı’nın GENEL AÇIKLAMALAR belirtilen kurallara göre yapılacaktır. (İtiraz bedeli 75.-YTL.)

9. DİĞER HÜKÜMLER :
Bakanlığımız Okuliçi Beden Eğitimi Spor ve İzcilik Dairesi Başkanlığı tarafından 31.07.2006 tarih ve 307 sayılı Onayı ile 2007-2008 Eğitim-Öğretim yılında İlköğretim Kurumları, Orta Öğretim Kurumları Spor Yarışmaları Yönergesi, Ödül-Disiplin Yönergesi, Lisans Yönergesi yeni haliyle uygulamaktır.

a)Bakanlık 28/9/2007 tarih ve 4425 sayılı genelgesi doğrultusunda 2007-2008 eğitim Öğretim döneminden itibaren, Okullar mahalli yarışmalar başlamadan lisans girişlerini İlsis modülünden yapacaklar. Spor faaliyetleri ile ilgili olarak modül dışında herhangi bir iş ve işlem yapılmayacaktır.
2007-2008 Eğitim Öğretim yılında okullar İlsis kurum şifresi ile Beden Eğitimi Modülünden katılım ön bildiriminden hangi branşlara katılınacaksa başvurularını yapıp onaylayacaklar bu sayfadan çıktı alınıp okul müdürü onaylı olarak banka dekontu ile ilçeye gönderilecektir. Okullar katılacakları branşlarda hazırlamış oldukları lisanları ilsis üzerindeki lisans giriş ekranından girecekler ve bu lisansları ilçede ilsis onayı alacaklardır.
Bundan sonra kesin katılım için okullar İlsis üzerinde müsabaka işlemleri bölümünden faaliyet başvurusu ikonundan öğrencilerin onayından sonra okullar kesin başvuru yapmış olup müsabakaya katılabilirler.
Tahmini faaliyet programına göre okullar hazırlıklarını yapacaklar ve İl liğ heyetinin branşlara göre Tahmini faaliyet programında belirtilen fikstür çekimi tarihlerinden önce ilsis üzerinden tüm işlemleri bitmiş olan ve onaylı okullar fikstür çekimine alınacaklardır.
Ayrıca; Herhangi bir aksaklığa meydan vermemek amacıyla İlsis modülünde bulunan kullanım kılavuzunun incelenerek gerekli işlemlerin yapılması.

ğrencilerin başlarından ayrılmayacaktır.Sporcu öğrencilerimizin spora yakışır,centilmence spor müsabakalarına katılmaları sağlanacak,herhangi bir olaya sebebiyet verilmesi önlenecektir.Spor müsabakalarına seyirci alınmayacaktır.

o)İlçe milli Eğitim müdürlükleri ve Müsabakalara Katılan Okullar tarafından programın incelenerek,görülen aksaklıkların ve eksikliklerin Müdürlüğümüz Okuliçi Beden Eğitimi Spor ve İzcilik Bölümüne zamanı geçmeden bildirmeleri gerekmektedir.

p)Müsabakaların yapıldığı Tesis ve Salona geliş esnasında olabilecek trafik kazaları durumunda Okuliçi Beden Eğitimi Spor ve İzcilik Bölümüne (Kumkapı) bilgi verilerek, Trafik olay yeri kaza raporu mutlaka alınarak dilekçe ile ulaştırılacaktır.
Cevapla
#2
Milli Eğitim turnuvasına kayıt yaptıramadığı için katılamayanlar buraya yazmalarını rica ediyoruz. Çok önemli !!
Cevapla
Konuyu Okuyanlar: 1 Ziyaretçi