Sınama turnuvaları 8
#21
[code] Engine Score Iv Br Br Na An BB Ol Pu S-B
1: IvanHoe 9.63 03 11.0/14 ·· 01 == 11 =1 11 1= 11 64,50
2: Bruja 1.91 10.0/14 10 ·· 01 == 11 11 11 01 62,50
3: Brutus 7.2B 10.0/14 == 10 ·· 11 0= 11 =1 11 58,50
4: Nano 3.4 w 7.5/14 00 == 00 ·· == =1 11 11 35,25
5: AnMon 5.75 w 7.0/14 =0 00 1= == ·· == 01 11 39,50
6: BB 1.3b 1cpu 5.5/14 00 00 00 =0 == ·· 11 11 20,75
7: OliThink 5.1.3 w 4.0/14 0= 00 =0 00 10 00 ·· 11 19,50
8: Pupsi2 0.08 w 1.0/14 00 10 00 00 00 00 00 ·· 10,00

56 games played / Tournament finished
Name of the tournament: CET2817a
Site/ Country: CET_Antalya_TUR, Türkiye
Level: Blitz 1/1[/code]
IECC 2246, MAPEJK 2300, DESC 2213
Best regards, iyi günler, mfSG, HT
Cevapla
#22
[code]CET2817a CET_Antalya_TUR 2010

1 2 3 4 5 6 7 8
1 IvanHoe 9.63 03 2670 +227 ** 01 ½½ 11 ½1 11 1½ 11 11.0/14
2 Bruja 1.91 2675 +155 10 ** 01 ½½ 11 11 11 01 10.0/14 62.50
3 Brutus 7.2B 2665 +167 ½½ 10 ** 11 0½ 11 ½1 11 10.0/14 58.50
4 Nano 3.4 w 2670 +27 00 ½½ 00 ** ½½ ½1 11 11 7.5/14
5 AnMon 5.75 w 2670 +2 ½0 00 1½ ½½ ** ½½ 01 11 7.0/14
6 BB 1.3b 1cpu 2675 -79 00 00 00 ½0 ½½ ** 11 11 5.5/14
7 OliThink 5.1.3 w 2675 -162 0½ 00 ½0 00 10 00 ** 11 4.0/14
8 Pupsi2 0.08 w 2675 -449 00 10 00 00 00 00 00 ** 1.0/14
[/code]
IECC 2246, MAPEJK 2300, DESC 2213
Best regards, iyi günler, mfSG, HT
Cevapla
#23
[code] Engine Score Br Li Gr Sn Pu Go Co Di S-B
1: Brutus 8.5 w 10.0/14 ·· 01 10 11 01 11 11 10 64,50
2: Little Thought 1.052 2cpu 9.0/14 10 ·· 0= 1= =1 11 =1 10 58,75
3: Greko 5.9 JA 8.0/14 01 1= ·· 1= 01 0= 01 =1 55,25
4: Snitch 1.6.2 8.0/14 00 0= 0= ·· =1 11 1= 11 44,75
5: Pupsi2 0.07 w 7.0/14 10 =0 10 =0 ·· 0= =1 11 43,25
6: Gosu 0.16 w 6.0/14 00 00 1= 00 1= ·· 10 11 34,00
7: Counter 1.0 w 4.5/14 00 =0 10 0= =0 01 ·· == 29,50
8: Diablo 0.5.1 HT w 3.5/14 01 01 =0 00 00 00 == ·· 27,50

56 games played / Tournament finished
Name of the tournament: CET2818a
Site/ Country: CET_Antalya_TUR, Türkiye
Level: Blitz 1/1[/code]
IECC 2246, MAPEJK 2300, DESC 2213
Best regards, iyi günler, mfSG, HT
Cevapla
#24
[code]CET2818a CET_Antalya_TUR 2010

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Brutus 8.5 w 2620 +165 ** 01 10 11 01 11 11 10 10.0/14
2 Little Thought 1.052 2cpu 2635 +91 10 ** 0½ 1½ ½1 11 ½1 10 9.0/14
3 Greko 5.9 JA 2605 +73 01 1½ ** 1½ 01 0½ 01 ½1 8.0/14 55.25
4 Snitch 1.6.2 2615 +36 00 0½ 0½ ** ½1 11 1½ 11 0 8.0/15 44.75
5 Pupsi2 0.07 w 2635 -10 10 ½0 10 ½0 ** 0½ ½1 11 7.0/14
6 Gosu 0.16 w 2620 -43 00 00 1½ 00 1½ ** 10 11 6.0/14
7 Counter 1.0 w 2630 -134 00 ½0 10 0½ ½0 01 ** ½½ 4.5/14
8 Diablo 0.5.1 HT w 2645 -212 01 01 ½0 00 00 00 ½½ ** 3.5/14
9 EXC 5.2b JA 2640 +775 1 ** 1.0/1[/code]
IECC 2246, MAPEJK 2300, DESC 2213
Best regards, iyi günler, mfSG, HT
Cevapla
#25
[code] Engine Score Br Xp Su Me Al Ga Gi Ch S-B
1: Bruja 1.91 w 10.5/14 ·· 10 == 11 01 1= 11 11 63,25
2: Xpdnt 080927 w 10.5/14 01 ·· 00 11 11 1= 11 11 59,25
3: Sungorus 1.1.0 JA 9.5/14 == 11 ·· 00 11 =0 11 11 58,75
4: Merlin 2.0b w 8.5/14 00 00 11 ·· =1 11 11 01 47,25
5: Alex 2.0.2 w 5.5/14 10 00 00 =0 ·· 10 10 11 29,25
6: Gaviota 0.74.41 w 4.5/14 0= 0= =1 00 01 ·· 00 10 33,25
7: Gibbon 2.42c w 4.0/14 00 00 00 00 01 11 ·· 10 17,50
8: Chesley r323 JA 3.0/14 00 00 00 10 00 01 01 ·· 17,00

56 games played / Tournament finished
Name of the tournament: CET2819a
Site/ Country: CET_Antalya_TUR, Türkiye
Level: Blitz 1/1[/code]
IECC 2246, MAPEJK 2300, DESC 2213
Best regards, iyi günler, mfSG, HT
Cevapla
#26
[code]CET2819a CET_Antalya_TUR 2010

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Bruja 1.91 w 2585 +190 ** 10 ½½ 11 01 1½ 11 11 10.5/14 63.25
2 Xpdnt 080927 w 2590 +185 01 ** 00 11 11 1½ 11 11 10.5/14 59.25
3 Sungorus 1.1.0 JA 2595 +118 ½½ 11 ** 00 11 ½0 11 11 9.5/14
4 Merlin 2.0b w 2585 +75 00 00 11 ** ½1 11 11 01 8.5/14
5 Alex 2.0.2 w 2570 -58 10 00 00 ½0 ** 10 10 11 5.5/14
6 Gaviota 0.74.41 w 2580 -124 0½ 0½ ½1 00 01 ** 00 10 4.5/14
7 Gibbon 2.42c w 2575 -147 00 00 00 00 01 11 ** 10 4.0/14
8 Chesley r323 JA 2600 -242 00 00 00 10 00 01 01 ** 3.0/14[/code]
IECC 2246, MAPEJK 2300, DESC 2213
Best regards, iyi günler, mfSG, HT
Cevapla
#27
[code] Engine Score Su Ma EC Gi Ad De S-B
1: Sungorus 1.3.0 w 8.0/10 ·· 10 11 01 11 11 33,50
2: Matilde 2008 6.0/10 01 ·· 00 11 10 11 25,50
3: ECE 1.00 w 5.0/10 00 11 ·· 00 11 10 23,00
4: Gibbon 2.52a w 4.5/10 10 00 11 ·· 0= 01 22,25
5: Adam 3.2 w 4.5/10 00 01 00 1= ·· 11 16,75
6: Delphil 2.3 2cpu w 2.0/10 00 00 01 10 00 ·· 9,50

30 games played / Tournament finished
Name of the tournament: CET2820a
Site/ Country: CET_Antalya_TUR, Türkiye
Level: Blitz 1/1[/code]
IECC 2246, MAPEJK 2300, DESC 2213
Best regards, iyi günler, mfSG, HT
Cevapla
#28
[code]CET2820a CET_Antalya_TUR 2010

1 2 3 4 5 6
1 Sungorus 1.3.0 w 2555 +229 ** 10 11 01 11 11 8.0/10
2 Matilde 2008 2550 +65 01 ** 00 11 10 11 6.0/10
3 ECE 1.00 w 2545 +1 00 11 ** 00 11 10 5.0/10
4 Gibbon 2.52a w 2535 -21 10 00 11 ** 0½ 01 4.5/10 22.25
5 Adam 3.2 w 2540 -27 00 01 00 1½ ** 11 4.5/10 16.75
6 Delphil 2.3 2cpu w 2550 -245 00 00 01 10 00 ** 2.0/10[/code]
IECC 2246, MAPEJK 2300, DESC 2213
Best regards, iyi günler, mfSG, HT
Cevapla
#29
[code] Engine Score Ha Di Ch Sl Br Ca Gr Su S-B
1: Hamsters 0.6.0 w 9.0/14 ·· 01 01 =0 1= =1 1= 11 55,25
2: Dirty 0.99z18 10 w 8.5/14 10 ·· 01 1= =1 =0 10 11 54,25
3: Chronos 1.9.6 w 8.5/14 10 10 ·· 1= =0 =0 11 11 51,75
4: Sloppy 0.2.2 JA w 8.0/14 =1 0= 0= ·· 1= =1 0= 11 51,25
5: Brutus 8.5 JA 7.5/14 0= =0 =1 0= ·· 0= 11 11 44,00
6: Caligula 0.7 w 7.0/14 =0 =1 =1 =0 1= ·· 01 =0 51,50
7: Greko 7.0 DC 5.0/14 0= 01 00 1= 00 10 ·· 01 34,50
8: Sungorus 1.4.0 2.5/14 00 00 00 00 00 =1 10 ·· 15,50

56 games played / Tournament finished
Name of the tournament: CET2831c
Site/ Country: CET_Antalya_TUR, Türkiye
Level: Blitz 1/1[/code]
IECC 2246, MAPEJK 2300, DESC 2213
Best regards, iyi günler, mfSG, HT
Cevapla
#30
[code]CET2831c CET_Antalya_TUR 2010

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Hamsters 0.6.0 w 2680 +107 ** 01 01 ½0 1½ ½1 1½ 11 9.0/14
2 Dirty 0.99z18 10 w 2675 +86 10 ** 01 1½ ½1 ½0 10 11 8.5/14 54.25
3 Chronos 1.9.6 w 2675 +86 10 10 ** 1½ ½0 ½0 11 11 8.5/14 51.75
4 Sloppy 0.2.2 JA w 2695 +37 ½1 0½ 0½ ** 1½ ½1 0½ 11 8.0/14
5 Brutus 8.5 JA 2695 +12 0½ ½0 ½1 0½ ** 0½ 11 11 7.5/14
6 Caligula 0.7 w 2675 +10 ½0 ½1 ½1 ½0 1½ ** 01 ½0 7.0/14
7 Greko 7.0 DC 2685 -102 0½ 01 00 1½ 00 10 ** 01 5.0/14
8 Sungorus 1.4.0 2695 -277 00 00 00 00 00 ½1 10 ** 2.5/14[/code]
IECC 2246, MAPEJK 2300, DESC 2213
Best regards, iyi günler, mfSG, HT
Cevapla
#31
[code] Engine Score Am Na Da Ro Po Su Le Gr S-B
1: Amyan 1.61 w 11.0/14 ·· 11 =1 10 11 11 1= == 72,50
2: Nano 3.6 w 8.5/14 00 ·· 00 =1 11 1= 11 1= 48,50
3: Dana 4.2.4 w 8.0/14 =0 11 ·· 01 1= 10 01 10 54,25
4: Romi P3k DM 8.0/14 01 =0 10 ·· 10 1= 10 11 49,75
5: Porucznik 4 new w 6.5/14 00 00 0= 01 ·· 11 1= 1= 36,00
6: Sungorus 1.3.0 JA 6.0/14 00 0= 01 0= 00 ·· 11 11 32,25
7: Leila 0.53h w 5.0/14 0= 00 10 01 0= 00 ·· 11 30,75
8: Greko 6.5 w 3.0/14 == 0= 01 00 0= 00 00 ·· 26,50

56 games played / Tournament finished
Name of the tournament: CET2832c
Site/ Country: CET_Antalya_TUR, Türkiye
Level: Blitz 1/1[/code]
IECC 2246, MAPEJK 2300, DESC 2213
Best regards, iyi günler, mfSG, HT
Cevapla
#32
[code]CET2832c CET_Antalya_TUR 2010

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Amyan 1.61 w 2665 +214 ** 11 10 ½1 11 11 1½ ½½ 11.0/14
2 Nano 3.6 w 2660 +69 00 ** ½1 00 11 1½ 11 1½ 8.5/14
3 Romi P3k DM 2660 +44 01 ½0 ** 10 10 1½ 10 11 8.0/14 0.00
4 Dana 4.2.4 w 2655 +49 ½0 11 01 ** 1½ 10 01 10 8.0/14 0.00
5 Porucznik 4 new w 2650 -19 00 00 01 0½ ** 11 1½ 1½ 6.5/14
6 Sungorus 1.3.0 JA 2645 -38 00 0½ 0½ 01 00 ** 11 11 6.0/14
7 Leila 0.53h w 2650 -96 0½ 00 01 10 0½ 00 ** 11 5.0/14
8 Greko 6.5 w 2655 -225 ½½ 0½ 00 01 0½ 00 00 ** 3.0/14[/code]
IECC 2246, MAPEJK 2300, DESC 2213
Best regards, iyi günler, mfSG, HT
Cevapla
#33
[code] Engine Score He Ju Ch Ch Ne Ol Ro Ro S-B
1: Hermann 2.4 2cpu 12.0/14 ·· =1 11 10 11 11 1= 11 74,00
2: Junior 11.1 2cpu w 8.5/14 =0 ·· =1 01 =0 01 11 11 48,75
3: Cheese 1.2 w 7.5/14 00 =0 ·· =1 0= 10 11 11 39,25
4: Chaturanga 2.4.3 w 7.0/14 01 10 =0 ·· 01 1= 0= 1= 46,75
5: Nejmet 3.07 w 7.0/14 00 =1 1= 10 ·· 00 10 11 39,50
6: OliThink 5.3.0 7.0/14 00 10 01 0= 11 ·· =0 11 39,25
7: Romi P3k JA w 5.5/14 0= 00 00 1= 01 =1 ·· 01 35,50
8: Rodin 2.1h w 1.5/14 00 00 00 0= 00 00 10 ·· 9,00

56 games played / Tournament finished
Name of the tournament: CET2833c
Site/ Country: CET_Antalya_TUR, Türkiye
Level: Blitz 1/1[/code]
IECC 2246, MAPEJK 2300, DESC 2213
Best regards, iyi günler, mfSG, HT
Cevapla
#34
[code]CET2833c CET_Antalya_TUR 2010

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Hermann 2.4 2cpu 2630 +294 ** ½1 11 10 11 11 1½ 11 12.0/14
2 Junior 11.1 2cpu w 2610 +81 ½0 ** ½1 01 ½0 01 11 11 8.5/14
3 Cheese 1.2 w 2615 +24 00 ½0 ** ½1 0½ 10 11 11 7.5/14
4 Chaturanga 2.4.3 w 2610 +5 01 10 ½0 ** 01 1½ 0½ 1½ 7.0/14 46.75
5 Nejmet 3.07 w 2605 +11 00 ½1 1½ 10 ** 00 10 11 7.0/14 39.50
6 OliThink 5.3.0 2610 +5 00 10 01 0½ 11 ** ½0 11 7.0/14 39.25
7 Romi P3k JA w 2630 -92 0½ 00 00 1½ 01 ½1 ** 01 5.5/14
8 Rodin 2.1h w 2610 -362 00 00 00 0½ 00 00 10 ** 1.5/14[/code]
IECC 2246, MAPEJK 2300, DESC 2213
Best regards, iyi günler, mfSG, HT
Cevapla
#35
[code] Engine Score Gl Ro Fl Pa Gr Na Ar C S-B
1: Glass 1.6 w 12.0/14 ·· 10 =1 11 11 11 11 =1 71,50
2: Rodin 3.0 w 10.0/14 01 ·· 00 =1 11 =1 11 11 56,50
3: Flux 2.2 w 9.0/14 =0 11 ·· 01 01 11 =1 01 58,50
4: Patzer 3.80 w 6.0/14 00 =0 10 ·· 10 00 11 =1 35,00
5: Greko 6.2.5 JA 5.0/14 00 00 10 01 ·· 1= =0 == 29,00
6: Naga 5.12 w 5.0/14 00 =0 00 11 0= ·· 01 01 28,50
7: Ares 1.004 w 5.0/14 00 00 =0 00 =1 10 ·· 11 25,00
8: C One 3.0 w 4.0/14 =0 00 10 =0 == 10 00 ·· 28,00

56 games played / Tournament finished
Name of the tournament: CET2834c
Site/ Country: CET_Antalya_TUR, Türkiye
Level: Blitz 1/1[/code]
IECC 2246, MAPEJK 2300, DESC 2213
Best regards, iyi günler, mfSG, HT
Cevapla
#36
[code]CET2834c CET_Antalya_TUR 2010

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Glass 1.6 w 2595 +309 ** 10 ½1 11 11 11 11 ½1 12.0/14
2 Rodin 3.0 w 2600 +152 01 ** 00 ½1 11 ½1 11 11 10.0/14
3 Flux 2.2 w 2600 +94 ½0 11 ** 01 01 11 ½1 01 9.0/14
4 Patzer 3.80 w 2595 -51 00 ½0 10 ** 10 00 11 ½1 6.0/14
5 Greko 6.2.5 JA 2590 -97 00 00 10 01 ** 1½ ½0 ½½ 5.0/14 29.00
6 Naga 5.12 w 2585 -92 00 ½0 00 11 0½ ** 01 01 5.0/14 28.50
7 Ares 1.004 w 2590 -97 00 00 ½0 00 ½1 10 ** 11 5.0/14 25.00
8 C One 3.0 w 2595 -160 ½0 00 10 ½0 ½½ 10 00 ** 4.0/14
[/code]
IECC 2246, MAPEJK 2300, DESC 2213
Best regards, iyi günler, mfSG, HT
Cevapla
#37
[code] Engine Score Br EX So Me KM Ch Su Si S-B
1: Brutus 6.1 11.0/14 ·· 0= 01 11 11 11 =1 11 65,50
2: EXC 5.3b JA w 9.5/14 1= ·· 11 01 01 10 1= 1= 64,25
3: Sorgenkind 0.4 w 7.5/14 10 00 ·· 01 =1 11 10 10 47,75
4: Merlin 2.3.1 w 6.5/14 00 10 10 ·· 1= 00 11 == 41,75
5: KMT 1.2 DC 6.5/14 00 10 =0 0= ·· 1= =1 =1 39,00
6: Chaturanga 2.4.0 w 5.5/14 00 01 00 11 0= ·· 01 10 35,25
7: Sungorus 1.2.0 JA w 5.5/14 =0 0= 01 00 =0 10 ·· 11 34,50
8: Sierzant 3.1c w 4.0/14 00 0= 01 == =0 01 00 ·· 27,50

56 games played / Tournament finished
Name of the tournament: CET2835c
Site/ Country: CET_Antalya_TUR, Türkiye
Level: Blitz 1/1[/code]
IECC 2246, MAPEJK 2300, DESC 2213
Best regards, iyi günler, mfSG, HT
Cevapla
#38
[code]CET2835c CET_Antalya_TUR 2010

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Brutus 6.1 2555 +227 ** 0½ 01 11 11 11 ½1 11 11.0/14
2 EXC 5.3b JA w 2550 +137 1½ ** 11 01 01 10 1½ 1½ 9.5/14
3 Sorgenkind 0.4 w 2555 +27 10 00 ** 01 ½1 11 10 10 7.5/14
4 Merlin 2.3.1 w 2560 -28 00 10 10 ** 1½ 00 11 ½½ 6.5/14 41.75
5 KMT 1.2 DC 2560 -28 00 10 ½0 0½ ** 1½ ½1 ½1 6.5/14 39.00
6 Chaturanga 2.4.0 w 2560 -79 00 01 00 11 0½ ** 01 10 5.5/14 35.25
7 Sungorus 1.2.0 JA w 2555 -73 ½0 0½ 01 00 ½0 10 ** 11 5.5/14 34.50
8 Sierzant 3.1c w 2560 -162 00 0½ 01 ½½ ½0 01 00 ** 4.0/14
[/code]
IECC 2246, MAPEJK 2300, DESC 2213
Best regards, iyi günler, mfSG, HT
Cevapla
#39
[code] Engine Score Bu Gn Um Ne Al Ro C Kn S-B
1: Butcher 1.60n1 w 11.0/14 ·· 0= 11 11 11 =1 11 == 71,00
2: Gnu 5.0.7 9b JA w 8.0/14 1= ·· 10 =1 00 11 10 10 56,25
3: Umko 0.9 8.0/14 00 01 ·· 11 =0 1= 10 11 48,00
4: Neurosis 2.5 w 7.5/14 00 =0 00 ·· 1= =1 11 11 40,50
5: Alex 2.0.0 w 7.0/14 00 11 =1 0= ·· 00 1= 1= 44,50
6: Rooster 1.0 6.0/14 =0 00 0= =0 11 ·· 10 =1 37,75
7: C Mind 0.82 w 4.5/14 00 01 01 00 0= 01 ·· 10 29,50
8: Knockout 0.7.1 w 4.0/14 == 01 00 00 0= =0 01 ·· 30,00

56 games played / Tournament finished
Name of the tournament: CET2821a
Site/ Country: CET_Antalya_TUR, Türkiye
Level: Blitz 1/1[/code]
IECC 2246, MAPEJK 2300, DESC 2213
Best regards, iyi günler, mfSG, HT
Cevapla
#40
[code]CET2821a CET_Antalya_TUR 2010

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Butcher 1.60n1 w 2490 +225 ** 0½ 11 11 11 ½1 11 ½½ 11.0/14
2 Gnu 5.0.7 9b JA w 2485 +55 1½ ** 10 ½1 00 11 10 10 8.0/14 56.25
3 Umko 0.9 2495 +44 00 01 ** 11 ½0 1½ 10 11 8.0/14 48.00
4 Neurosis 2.5 w 2495 +19 00 ½0 00 ** 1½ ½1 11 11 7.5/14
5 Alex 2.0.0 w 2490 0 00 11 ½1 0½ ** 00 1½ 1½ 7.0/14
6 Rooster 1.0 2490 -49 ½0 00 0½ ½0 11 ** 10 ½1 6.0/14
7 C Mind 0.82 w 2490 -129 00 01 01 00 0½ 01 ** 10 4.5/14
8 Knockout 0.7.1 w 2485 -153 ½½ 01 00 00 0½ ½0 01 ** 4.0/14[/code]
IECC 2246, MAPEJK 2300, DESC 2213
Best regards, iyi günler, mfSG, HT
Cevapla
Konuyu Okuyanlar: 2 Ziyaretçi