Sınama turnuvaları 8
#81
[code] Engine Score RB RB Ap Fr Nu Mf Z Qu S-B
1: RBr 2.19 w 9.0/11 ·· == =1 1= 11 1 1 1 38,75
2: RBr 2.20 w 8.0/11 == ·· 11 10 == 1 1 1 35,50
3: Apil 1.05r1b- w 6.5/11 =0 00 ·· 10 11 1 1 1 22,50
4: Frittle 0.4 w 6.0/10 0= 01 01 ·· = 1 1 1 24,25
5: Numpty 0.5pr w 4.5/10 00 == 00 = ·· 1 1 1 14,00
6: Mf 1.1 w 1.0/7 0 0 0 0 0 ·· = = 1,00
6: Z 04 w 1.0/7 0 0 0 0 0 = ·· = 1,00
6: Qute 1.01 w 1.0/7 0 0 0 0 0 = = ·· 1,00

37 of 56 games played
Name of the tournament: CET2842c
Site/ Country: CET_Antalya_TUR, Türkiye
Level: Blitz 1/1[/code]
IECC 2246, MAPEJK 2300, DESC 2213
Best regards, iyi günler, mfSG, HT
Cevapla
#82
[code]CET2842c CET_Antalya_TUR 2010

1 2 3 4 5 6 7 8
1 RBr 2.19 w 2200 +307 ** ½1 1½ 11 1 1 1 8.0/9
2 RBr 2.20 w 2230 +133 ** 11 10 ½½ 1 1 1 7.0/9
3 Apil 1.05r1b- w 2130 +107 ½0 00 ** 10 11 1 1 1 6.5/11
4 Frittle 0.4 w 2215 +18 0½ 01 01 ** ½ 1 1 1 6.0/10
5 Numpty 0.5pr w 2115 +23 00 ½½ 00 ½ ** 1 1 1 4.5/10
6 Qute 1.01 w 2175 -327 0 0 0 0 0 ** ½ ½ 1.0/7 1.00
7 Z 04 w 2120 -264 0 0 0 0 0 ½ ** ½ 1.0/7 1.00
8 Mf 1.1 w 2100 -241 0 0 0 0 0 ½ ½ ** 1.0/7 1.00

[/code]
IECC 2246, MAPEJK 2300, DESC 2213
Best regards, iyi günler, mfSG, HT
Cevapla
#83
[code] Engine Score Ra
01: RataAeroespacial 0.1.0 w 38.0/54 ···
02: Talvmenni 0.1 w 2.0/3 101
02: Gfc 0.8 r5 JA w 2.0/3 101
04: Belzebub 0.66 w 1.5/3 =10
04: Marginal 0.1 w 1.5/3 01=
06: Butterfly 033 1.0/3 001
06: Blikskottel 0.8 w 1.0/3 010
06: Suff 0.3a w 1.0/3 001
06: RBr 2.20 w 1.0/3 010
06: Frittle 1.0 w 1.0/3 001
06: Standersen 1.3.1c r2 JA w 1.0/3 100
06: Protej 0.5.4a w 1.0/3 100
06: Ifrit j3.5 w 1.0/3 010
14: Damas 8a w 0.5/3 00=
14: Cheoss 0.649 JA w 0.5/3 0=0
16: Gray Matter 16.04 w 0.0/3 000
16: Avi 0.9b w 0.0/3 000
16: Frittle 0.4 w 0.0/3 000
16: Mf 1.3 w JA 0.0/3 000

54 games played / Tournament finished
Name of the tournament: CET2843c
Site/ Country: CET_Antalya_TUR, Türkiye
Level: Blitz 1/1[/code]
IECC 2246, MAPEJK 2300, DESC 2213
Best regards, iyi günler, mfSG, HT
Cevapla
#84
[code]CET2843c CET_Antalya_TUR 2010

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 RataAeroespacial 0.1.0 w 2200 +124 *** 010 010 10½ ½01 011 101 011 101 110 101 110 110 11½ 1½1 111 111 111 111 38.0/54
2 Gfc 0.8 r5 JA w 2225 +95 101 *** 2.0/3 76.00
3 Talvmenni 0.1 w 2125 +195 101 *** 2.0/3 76.00
4 Marginal 0.1 w 2250 -50 01½ *** 1.5/3 57.00
5 Belzebub 0.66 w 2180 +20 ½10 *** 1.5/3 57.00
6 Protej 0.5.4a w 2235 -155 100 *** 1.0/3 38.00
7 RBr 2.20 w 2230 -150 010 *** 1.0/3 38.00
8 Standersen 1.3.1c r2 JA w 2230 -150 100 *** 1.0/3 38.00
9 Ifrit j3.5 w 2215 -135 010 *** 1.0/3 38.00
10 Suff 0.3a w 2205 -125 001 *** 1.0/3 38.00
11 Blikskottel 0.8 w 2200 -120 010 *** 1.0/3 38.00
12 Butterfly 033 2160 -80 001 *** 1.0/3 38.00
13 Frittle 1.0 w 2160 -80 001 *** 1.0/3 38.00
14 Damas 8a w 2240 -319 00½ *** 0.5/3 19.00
15 Cheoss 0.649 JA w 2210 -289 0½0 *** 0.5/3 19.00
16 Frittle 0.4 w 2215 -815 000 *** 0.0/3 0.00
17 Avi 0.9b w 2150 -750 000 *** 0.0/3 0.00
18 Mf 1.3 w JA 2100 -700 000 *** 0.0/3 0.00
19 Gray Matter 16.04 w 1800 -400 000 *** 0.0/3 0.00

[/code]
IECC 2246, MAPEJK 2300, DESC 2213
Best regards, iyi günler, mfSG, HT
Cevapla
#85
[code] Engine Score Bi Ch Fe Pa Sj Sj Ch Ch Pu Gl S-B
01: BikJump 1.8 w 10.0/11 ·· 1 1= 1 1 1 1 =1 1 1 53,00
02: Chaturanga 2.3.4 w 9.5/11 0 ·· 1 1 1 1 1 1 1= 11 40,00
03: Feuerstein 04.20 w 8.0/12 0= 0 ·· = 1 = 11 1= 1 1 35,25
04: Pawny 0.1.8 w 6.5/11 0 0 = ·· = 01 1 1 1 1= 24,75
05: Sjakk 1.1.1 w 5.5/12 0 0 0 = ·· == 1 10 10 1 20,75
06: Sjakk 1.1.3 w 5.0/12 0 0 = 10 == ·· 0= = 1 = 23,75
07: Chesley r258 JA w 4.5/11 0 0 00 0 0 1= ·· 1 1 1 15,50
08: Chenard 090502 w 4.0/12 =0 0 0= 0 01 = 0 ·· = 1 19,50
09: Pulsar 07 9a w 3.0/11 0 0= 0 0 01 0 0 = ·· 1 13,25
10: Glass 0.1a w 1.0/11 0 00 0 0= 0 = 0 0 0 ·· 5,75

57 of 90 games played
Name of the tournament: CET2844c
Site/ Country: CET_Antalya_TUR, Türkiye
Level: Blitz 1/1[/code]
IECC 2246, MAPEJK 2300, DESC 2213
Best regards, iyi günler, mfSG, HT
Cevapla
#86
[code]CET2844c CET_Antalya_TUR 2010

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
1 BikJump 1.8 w 2395 +370 ** 1 1½ 1 1 1 1 ½1 1 1 10.0/11
2 Chaturanga 2.3.4 w 2390 +296 0 ** 1 1 1 1 1 1 1½ 11 9.5/11
3 Feuerstein 04.20 w 2390 +96 0½ 0 ** ½ 1 11 ½ 1½ 1 1 8.0/12
4 Pawny 0.1.8 w 2370 +62 0 0 ½ ** ½ 1 01 1 1 1½ 6.5/11
5 Sjakk 1.1.1 w 2390 -62 0 0 0 ½ ** 1 10 10 1 4.5/10 15.75
6 Chesley r258 JA w 2355 -45 0 0 00 0 0 ** 1½ 1 1 1 4.5/11 14.00
7 Sjakk 1.1.3 w 2370 -73 0 0 ½ 10 0½ ** ½ 1 ½ 4.0/10 18.25
8 Chenard 090502 w 2330 -71 ½0 0 0½ 0 01 0 ½ ** ½ 1 4.0/12 18.00
9 Pulsar 07 9a w 2350 -144 0 0½ 0 0 01 0 0 ½ ** 1 3.0/11
10 Glass 0.1a w 2360 -387 0 00 0 0½ 0 0 ½ 0 0 ** 1.0/11[/code]
IECC 2246, MAPEJK 2300, DESC 2213
Best regards, iyi günler, mfSG, HT
Cevapla
#87
[code] Engine Score KMBeECObCuBSChChRoBSSmBrKuFrBeKn S-B
01: KMT 1.2 w 7.0/9 · = 1 1 = 1 0 1 1 1 35,75
02: Bestia 0.90 w 6.0/10 = · 1 1 1 0 0 = 1 1 0 32,00
03: ECE 0.30 w 6.0/12 0 0 · 1 = 0 1 0 1 = = = 1 27,00
04: Obender 3.2.9.x w 6.0/10 0 0 · 0 1 = 1 1 1 = 1 26,75
05: Cuckoo 1.0.4 w 6.0/11 0 0 1 · 1 0 = 0 = 1 1 1 21,50
06: BSC 3.2 w 5.5/10 1 = 0 0 · 0 1 = 1 = 1 27,75
07: Chaturanga 2.3.3 nb w 5.5/10 = 1 = 1 · 0 1 = 0 0 1 26,75
08: Chesley r316 JA 5.5/10 0 0 0 1 1 · 0 1 = 1 1 22,50
09: Rooster 1.2 w 5.0/9 1 1 0 = 0 · 1 1 = 0 27,25
10: BSC 3.6 w 5.0/10 1 0 1 = 0 1 0 · 0 = 1 24,25
11: Smirf ms173g w 5.0/10 = = 0 = 0 0 · = 1 1 1 16,00
12: Brainless 081128 4.5/9 0 = = = 0 = 1 · = 1 19,00
13: Kurt 091027 w 4.0/10 0 0 = = 1 = = = = · 0 21,50
14: Frank Walter 1.07 w 4.0/10 0 0 0 0 1 0 1 0 1 · 1 15,50
15: Beaches 2.32 w 1.0/10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 · 6,00
16: KnightCap 3.7- w 0.0/2 0 0 · 0,00

76 of 120 games played
Name of the tournament: CET2845c
Site/ Country: CET_Antalya_TUR, Türkiye
Level: Blitz 1/1[/code]
IECC 2246, MAPEJK 2300, DESC 2213
Best regards, iyi günler, mfSG, HT
Cevapla
#88
[code]CET2845c CET_Antalya_TUR 2010

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6
1 KMT 1.2 w 2495 +174 * ½ 1 1 ½ 1 0 1 1 1 7.0/9
2 Bestia 0.90 w 2490 +29 ½ * 1 1 1 0 0 ½ 1 1 0 6.0/10 32.00
3 Obender 3.2.9.x w 2495 +30 0 0 * 0 ½ 1 1 1 1 ½ 1 6.0/10 26.25
4 ECE 0.30 w 2430 +22 0 0 * 1 0 1 0 ½ ½ 1 ½ ½ 1 6.0/12 26.25
5 Cuckoo 1.0.4 w 2440 +43 0 1 0 * 0 ½ 1 ½ 0 1 1 1 6.0/11 21.00
6 Chaturanga 2.3.3 nb w 2480 +1 ½ ½ 1 1 * 0 1 ½ 0 0 1 5.5/10 26.25
7 Chesley r316 JA 2445 +39 0 0 0 1 * 1 0 1 ½ 1 1 5.5/10 22.00
8 Rooster 1.2 w 2440 +50 1 0 1 ½ * 0 1 1 ½ 0 5.0/9 26.75
9 BSC 3.2 w 2435 +57 1 0 ½ 0 0 1 * 1 ½ 1 5.0/9 25.25
10 Smirf ms173g w 2475 -30 ½ 0 ½ ½ 0 0 * ½ 1 1 1 5.0/10 16.00
11 BSC 3.6 w 2435 +12 1 0 1 0 1 0 * 0 ½ 1 4.5/9 21.50
12 Brainless 081128 2440 +6 0 ½ ½ 0 ½ ½ 1 * ½ 1 4.5/9 18.25
13 Kurt 091027 w 2425 -33 0 0 ½ ½ 1 ½ ½ ½ ½ * 0 4.0/10 21.25
14 Frank Walter 1.07 w 2430 -44 0 0 0 1 0 1 0 0 1 * 1 4.0/10 15.50
15 Beaches 2.32 w 2430 -355 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 * 1.0/10
16 KnightCap 3.7- w 2435 -777 0 0 * 0.0/2[/code]
IECC 2246, MAPEJK 2300, DESC 2213
Best regards, iyi günler, mfSG, HT
Cevapla
#89
[code] Engine Score GaGaGlAnBBBBScNeKMSuAnKMBiCuAlBrArSi S-B
01: Garbo 2.02 w 8.5/9 · 1 1 1 = 1 1 1 1 1 38,50
02: Gaviota 0.74.41 2cpu w 7.5/9 0 · = 1 1 1 1 1 1 1 25,50
03: Glaurung 090123U w 6.0/9 0 · 1 1 1 1 0 1 0 1 26,50
04: Anatoli 0.35f w 6.0/9 0 · 1 = 0 1 1 1 = 1 23,25
05: BB 1.3a JA w 6.0/9 0 = 0 · = 1 1 1 1 1 23,00
06: BB 1.3a w 5.5/9 0 = · 1 1 1 0 = = 1 21,75
07: Scidlet 3.6.1 b1 JA w 5.0/9 = = 0 · 1 1 1 = 0 = 22,75
08: Neurosis 2.4 w 4.5/9 0 1 0 0 · 0 1 1 1 = 18,75
09: KMT 1.2.1 w 4.5/10 0 0 0 0 1 · = 1 = = 1 15,50
10: Sungorus 1.1.0 JA w 4.5/9 0 0 0 0 = · 1 1 1 1 14,25
11: Anechka 0.08 w 3.5/9 0 1 0 1 0 0 0 · 1 = 16,25
12: KMT 1.0.0 w 3.5/10 0 0 = 0 = 0 · = = = 1 12,25
13: BikJump 2.0 3.5/9 0 0 0 0 = · 1 1 1 0 10,75
14: Cuckoo 1.0.5 w 3.5/9 0 0 0 0 = 0 · 1 1 1 9,25
15: Alex 2.0.3 w 3.0/9 0 0 = = = 0 0 · = 1 10,00
16: Brutus 5.4 2.5/9 0 1 0 1 0 0 0 = · 0 12,50
17: Ares 1.003 w 2.5/9 0 = 0 = = = 0 = 0 · 12,25
18: Sierzant 2.8 w 2.0/9 0 0 0 0 0 1 0 0 1 · 6,00

82 of 153 games played
Name of the tournament: CET2846c
Site/ Country: CET_Antalya_TUR, Türkiye
Level: Blitz 1/1[/code]
IECC 2246, MAPEJK 2300, DESC 2213
Best regards, iyi günler, mfSG, HT
Cevapla
#90
[code] Engine Score FiIvIgTaRyIvNaSt S-B
1: FireBird 1.0.1 2cpu 5.5/7 · = 1 = 1 1 1 = 17,50
2: IvanHoe 9.63 2cpu TGhost2 w 5.0/7 = · 0 1 1 = 1 1 15,25
3: Igorrit 0.086v 2cpu w 3.5/7 0 1 · = = = = = 12,00
4: Tankist 1.1 w 3.5/7 = 0 = · = = 1 = 11,00
5: Rybka 3 Dynamic 2cpu 3.5/7 0 0 = = · 1 = 1 9,25
6: IvanHoe 9.63 2cpu Tmini5 w 3.0/7 0 = = = 0 · = 1 8,75
7: Naum 4.1 2cpu w 2.5/7 0 0 = 0 = = · 1 6,50
8: Stockfish 1.6.3 2cpu DC 1.5/7 = 0 = = 0 0 0 · 6,25

28 games played / Tournament finished
Name of the tournament: CET2847c
Site/ Country: CET_Antalya_TUR, Türkiye
Level: Blitz 1/1[/code]
IECC 2246, MAPEJK 2300, DESC 2213
Best regards, iyi günler, mfSG, HT
Cevapla
#91
[code]CET2847c CET_Antalya_TUR 2010

1 2 3 4 5 6 7 8
1 FireBird 1.0.1 2cpu 3060 +214 * ½ 1 ½ 1 1 1 ½ 5.5/7
2 IvanHoe 9.63 2cpu TGhost2 w 3040 +202 ½ * 0 1 1 1 1 4.5/6
3 Igorrit 0.086v 2cpu w 3065 -17 0 1 * ½ ½ ½ ½ ½ 3.5/7 11.25
4 Tankist 1.1 w 3065 -17 ½ 0 ½ * ½ ½ 1 ½ 3.5/7 10.75
5 Rybka 3 Dynamic 2cpu 3045 +5 0 0 ½ ½ * 1 ½ 1 3.5/7 8.75
6 IvanHoe 9.63 2cpu Tmini5 w 3050 -56 0 ½ ½ 0 * ½ 1 2.5/6 6.25
7 Naum 4.1 2cpu w 3030 -79 0 0 ½ 0 ½ ½ * 1 2.5/7 6.25
8 Stockfish 1.6.3 2cpu DC 3045 -219 ½ 0 ½ ½ 0 0 0 * 1.5/7[/code]
IECC 2246, MAPEJK 2300, DESC 2213
Best regards, iyi günler, mfSG, HT
Cevapla
#92
[code] Engine Score PaRoSjHoKuGoMaCh S-B
1: Pawny 0.1.3 5.0/7 · 1 1 1 1 0 0 1 17,00
2: Roce 0.0383 w 4.5/7 0 · 0 1 1 = 1 1 13,50
3: Sjakk 0.2.0 w 3.5/7 0 1 · = = = 0 1 11,50
4: Hoi 0.10.3 w 3.5/7 0 0 = · 1 1 1 0 11,25
5: Kurt 091027 JA w 3.5/7 0 0 = 0 · 1 1 1 9,75
6: Golem 0.4 r41x w 3.0/7 1 = = 0 0 · 1 0 12,00
7: Matmoi 7.15.0 3.0/7 1 0 1 0 0 0 · 1 10,50
8: Chesley r268 JA w 2.0/7 0 0 0 1 0 1 0 · 6,50

28 games played / Tournament finished
Name of the tournament: CET2848c
Site/ Country: CET_Antalya_TUR, Türkiye
Level: Blitz 1/1[/code]
IECC 2246, MAPEJK 2300, DESC 2213
Best regards, iyi günler, mfSG, HT
Cevapla
#93
[code]CET2848c CET_Antalya_TUR 2010

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Pawny 0.1.3 2345 +148 * 1 1 1 1 0 0 1 5.0/7
2 Roce 0.0383 w 2340 +97 0 * 0 1 1 ½ 1 1 4.5/7
3 Sjakk 0.2.0 w 2320 +17 0 1 * ½ ½ ½ 0 1 3.5/7 11.50
4 Hoi 0.10.3 w 2360 -27 0 0 ½ * 1 1 1 0 3.5/7 11.25
5 Kurt 091027 JA w 2315 +23 0 0 ½ 0 * 1 1 1 3.5/7 9.75
6 Golem 0.4 r41x w 2355 -72 1 ½ ½ 0 0 * 1 0 3.0/7 12.00
7 Matmoi 7.15.0 2360 -77 1 0 1 0 0 0 * 1 3.0/7 10.50
8 Chesley r268 JA w 2290 -107 0 0 0 1 0 1 0 * 2.0/7[/code]
IECC 2246, MAPEJK 2300, DESC 2213
Best regards, iyi günler, mfSG, HT
Cevapla
#94
[code] Engine Score DeDaCyBi S-B
1: Delfi 5.4 2cpu w 2.0/3 · 1 = = 2,75
2: Daydreamer 1.75 DC 1.5/3 0 · 1 = 2,00
2: Cyclone 3.4 2cpu 1.5/3 = 0 · 1 2,00
4: Bison 9.11 w 1.0/3 = = 0 · 1,75

6 games played / Tournament finished
Name of the tournament: CET2849c
Site/ Country: CET_Antalya_TUR, Türkiye
Level: Blitz 1/1[/code]
IECC 2246, MAPEJK 2300, DESC 2213
Best regards, iyi günler, mfSG, HT
Cevapla
#95
[code]CET2849c CET_Antalya_TUR 2010

1 2 3 4
1 Delfi 5.4 2cpu w 2790 +122 * ½ 1 ½ 2.0/3
2 Cyclone 3.4 2cpu 2795 -5 ½ * 0 1 1.5/3 2.00
3 Daydreamer 1.75 DC 2790 +1 0 1 * ½ 1.5/3 2.00
4 Bison 9.11 w 2790 -118 ½ 0 ½ * 1.0/3[/code]
IECC 2246, MAPEJK 2300, DESC 2213
Best regards, iyi günler, mfSG, HT
Cevapla
#96
[code] Engine Score Bi Ax Ma Al Ca Fi Ku Fe Sc Br Mo EC Mo Ar S-B
01: BikJump 1.7 w 18.0/26 ·· =0 =1 11 == 11 == 10 11 1= 0= 11 11 10 211,25
02: Ax 0.8 w 17.5/26 =1 ·· =0 01 1= 0= 00 11 11 =1 11 11 01 11 200,25
03: Matmoi 7.15.0 w 15.0/26 =0 =1 ·· 00 10 =0 1= 10 11 01 00 11 11 11 170,50
04: Alex 1.8.7 w 14.5/25 00 10 11 ·· 10 10 01 0= 01 10 1= =1 1 11 168,00
05: Carballo 0.3 w 14.0/25 == 0= 01 01 ·· 1= 0= =1 1= 10 1 1= =0 1= 167,25
06: FireFly 2.5.6 2cpu 13.5/25 00 1= =1 01 0= ·· 11 1= 01 01 =1 01 0 01 167,25
07: Kurt 091027 DC w 13.0/25 == 11 0= 10 1= 00 ·· 00 =0 10 11 01 1 1= 161,00
08: Feuerstein 04.42 w 12.0/25 01 00 01 1= =0 0= 11 ·· 0= 00 0 11 =1 1= 142,75
09: Schola 1.1.0 w 11.0/25 00 00 00 10 0= 10 =1 1= ·· 11 0 == 01 =1 122,00
10: Bremboce 0.60 w 10.0/25 0= =0 10 01 01 10 01 11 00 ·· 1 00 00 01 129,75
11: Monik 2.21 DC w 10.0/22 1= 00 11 0= 0 =0 00 1 1 0 ·· 11 == =0 124,50
12: ECE 0.21 w 9.0/25 00 00 00 =0 0= 10 10 00 == 11 00 ·· 1 11 96,25
13: Monik 2.21 DC 8.5/22 00 10 00 0 =1 1 0 =0 10 11 == 0 ·· 0= 103,00
14: Arabian Knight 1.09 w 8.0/26 01 00 00 00 0= 10 0= 0= =0 10 =1 00 1= ·· 94,25

174 of 182 games played
Name of the tournament: CET2850c
Site/ Country: CET_Antalya_TUR, Türkiye
Level: Blitz 1/1[/code]
IECC 2246, MAPEJK 2300, DESC 2213
Best regards, iyi günler, mfSG, HT
Cevapla
#97
[code]CET2850c CET_Antalya_TUR 2010

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 Ax 0.8 w 2380 +146 ** ½1 ½0 01 0½ 1½ 00 11 11 ½1 11 11 11 01 1 18.5/27
2 BikJump 1.7 w 2375 +157 ½0 ** ½1 11 11 ½½ ½½ 10 11 1½ 11 0½ 10 11 18.0/26
3 Matmoi 7.15.0 w 2385 +70 ½1 ½0 ** 00 ½0 10 1½ 10 11 01 11 00 11 11 1 16.0/27
4 Alex 1.8.7 w 2400 +56 10 00 11 ** 10 10 01 0½ 01 10 ½1 1½ 11 1 1 15.5/26
5 FireFly 2.5.6 2cpu 2395 +34 1½ 00 ½1 01 ** 0½ 11 1½ 01 01 01 ½1 01 0 1 14.5/26 178.00
6 Carballo 0.3 w 2390 +40 0½ ½½ 01 01 1½ ** 0½ ½1 1½ 10 1½ 1 1½ ½0 ½ 14.5/26 176.00
7 Kurt 091027 DC w 2390 +26 11 ½½ 0½ 10 00 1½ ** 00 ½0 10 01 11 1½ 1 1 14.0/26
8 Feuerstein 04.42 w 2390 0 00 01 01 1½ 0½ ½0 11 ** 0½ 00 11 0 1½ ½1 1 13.0/26
9 Schola 1.1.0 w 2390 -39 00 00 00 10 10 0½ ½1 1½ ** 11 ½½ 0 ½1 01 ½ 11.5/26
10 Bremboce 0.60 w 2400 -64 ½0 0½ 10 01 10 01 01 11 00 ** 00 1 01 00 1 11.0/26
11 ECE 0.21 w 2390 -81 00 00 00 ½0 10 0½ 10 00 ½½ 11 ** 00 11 1 1 10.0/26
12 Monik 2.21 DC w 2390 -35 00 1½ 11 0½ ½0 0 00 1 1 0 11 ** ½0 9.0/20
13 Arabian Knight 1.09 w 2390 -149 00 01 00 00 10 0½ 0½ 0½ ½0 10 00 ½1 ** 1½ 0 8.0/27
14 Monik 2.21 DC 2400 -99 10 00 00 0 1 ½1 0 ½0 10 11 0 0½ ** 7.5/20
15 Jars 1.75a w 2390 -260 0 0 0 0 ½ 0 0 ½ 0 0 1 ** 2.0/11[/code]
IECC 2246, MAPEJK 2300, DESC 2213
Best regards, iyi günler, mfSG, HT
Cevapla
Konuyu Okuyanlar: 1 Ziyaretçi