FALEZLER GRUBU TÜRKİYE KULÜPLER ŞAMP. BAŞLIYOR
#1
FALEZLER GRUBU KARŞILAŞMALARI 25 MARTTA BAŞLIYOR. Sekiz takımın iki grupta yapacağı karşılaşmalar öncesinde Şampyona Yönergesini aşağıda yayınlıyorum. Katılacak takımlar:
1- ANTALYA GENÇLİK SPOR
2- ÖZEL ENVAR KOLEJİ GSK
3- AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SK
4- HALK EĞİTİM SK
5- RAMAZAN SAVAŞ SK
6- ANTALYA SAĞLIK SPOR SK
7- MANAVGAT BELEDİYE SK
8- SİDE BELEDİYESİ GMSK


Yönerge, 2006-2007 sezonunda yılında yapılacak Türkiye Kulüpler Şampiyonası için ayrı hükümler bulunan bölümleri ve takvimi içermektedir. Kulüpler Türkiye Şampiyonası; İl /Yöre yarışmaları ve Final olmak üzere iki aşamalı gerçekleştirilecektir.
1. TSF Satranç Yarışmaları Yarışma Prosedürü ile Takım Satranç Yarışmaları Genel Yarışma Yönergesi hükümleri geçerlidir.
2. Ana Liste:
a. Ana listelerde en az 15, en çok 25 sporcu bulunabilir.
b. ELO ve UKD puanı olmayan sporcular 1200 UKD puanı sahibi gibi değerlendirilecektir.
c. Masalar 2 kategoride olacaktır.
i. Genel Masalar: İlk 4 masa,
ii. Özellikli Masalar: 2-e. ii de tanımlanan masalar,
d. Ana Liste sıralamasında; (Bkz. Örnek tablo)
i. Sporcuların önce ELO puanı, ELO puanı yoksa UKD puanları dikkate alınır,
ii. Birinci sıradaki sporcunun altındaki sporcuların ELO puanı, birinci sıradaki sporcudan en fazla 100 ELO puanı daha yüksek olabilir,
iii. Her bir sıradaki sporcunun ELO puanı, üstündeki sporcudan, en fazla 100 ELO puanı yüksek olabilir,
e. Takımlarda maça çıkış sırasında;
i. İlk 4 masaya ana liste sırası bozulmadan herhangi dört sporcu yazılabilir,
ii. 5. masada bayan sporcu, 6. masada genç genel (bay veya bayan) sporcu, 7. masada 16 yaş altı genel (bay veya bayan), 8. masada 16 yaş altı bayan, sporcu oynamak zorundadır.
f. Özellikli Kategorideki sporcular, ana sıralamadaki yerlerinde veya oynama haklarını sahip oldukları özellikli masalarda oynayabilirler.
g. Kulüplerin güç ortalamaları hesaplanırken sırası ile
i. En yüksek ELO/UKD’li 1 bayan sporcu,
ii. En yüksek ELO/UKD’li 1 genç sporcu,
iii. En yüksek ELO/UKD’li 16 yaş altı genel sporcusu
iv. En yüksek ELO/UKD’li 16 yaş altı bayan sporcusu
v. Kalanlar arasından en yüksek ELO/UKD li 4 sporcunun puanları dikkate alınır. Bu hesaplamalarda güncel UKD ve Ocak 2007 ELO listeleri ölçü olarak kullanılır.
h. Kulüpler Türkiye Şampiyonası İl/Yöre karşılaşmaları tamamlanıncaya değin ana listelerde bir değişiklik yapılmaz. Final yarışmaları için katılmaya hak kazanan kulüpler, ana listelerini yarışma takvimi uyarınca yeniden bildirebileceklerdir. Tüm UKD/ELO hesaplamaları, son yayınlanan listelere göre yapılacaktır.
k. Kulüpler ana listelerini yarışma takvimine göre İl/Yöre yarışmaları için İl Temsilcisine-yarışma koordinatörüne vereceklerdir. Final Grubu için de takvim uyarınca TSF ye iletilir.
l. Final Grubu için; kulüpler, EK–1 de belirlenen takvime göre onaylı ana listelerini, listede bulunan her bir sporcu için yapılmış sözleşmelerini ve bu sporculara ait lisansların kulüp yönetimince onaylanmış lisans örneklerini acele posta ya da iadeli taahhütlü posta ile Federasyona ulaştıracaklardır.
m. Bir takımın ana listelerinde en çok 4 yabancı uyruklu sporcu yer alabilir, bir turda en çok 2 yabancı sporcu oynayabilir.
n. Genç, bayan ve 16 yaş masalarında yabancı uyruklu sporcu oynatılmak istenirse bu sporcuların IM veya GM unvanlı sporcular olması zorunludur.

3. Yarışma Uygulaması
a. Herhangi bir şekilde 2 tur karşılaşmalara çıkmadığı için hükmen kaybeden takımlar yarışmadan çıkarılırlar. Gelecek yıl Kulüpler Türkiye Şampiyonasında oynayamazlar.
b. Oyunlar, İl/Yöre yarışmalarında ve final grubunda 90 dakika+30 sn/hamle eklemeli tempo ile oynanacaktır.
c. İl/Yöre yarışmalarında eşlendirme Berger (Döner, beyaz ve siyah değişerek) sistem ile olacaktır.
d. Final grubuna katılan tüm kulüplerin yer alacağı grupta 9 tur İsviçre sistemi eşlendirme kuralları uygulanacaktır.
e. Eşitlik bozma genel yarışma yönergesine uygun olarak yapılacaktır.
f. Takımlar maçlara en fazla 1 eksik sporcu ile çıkabilirler. Her eksik için 250.- YTL yaptırım uygulanacaktır.

4. İtirazlar:
Kulüpler Türkiye Şampiyonası final karşılaşmalarında itiraz kurulu oluşturulur, TSF İtiraz Kurulları Prosedürü uyarınca kurulacak itiraz kurulu, itirazları değerlendirir. İtirazlar, itiraza ilişkin maçın oynandığı turun bitiminden sonra en geç 15 dakika içinde yazılı olarak Başhakeme yapılacaktır. İtiraz Güvence bedeli 75.-YTL dir.
İl/Yöre yarışmalarında İtiraz kurulu oluşturulmaz, başhakemin kararı kesindir.

5. Masa Dereceleri: Final Grubunda;
a. Tüm masalarda yüzdelik başarı sıralamasına göre ilk üç dereceye giren sporculara madalya verilir. Bunun için sporcuların en az 7 maç oynamaları gereklidir.
b. Sporcular en az 5 oyun oynadıkları masalardan derecelendirmeye girerler. Yüzdelik başarıdaki eşitlik halinde, oyunculardan, oyun sayısı fazla olan daha başarılı kabul edilir. Yine eşitlik halinde oyuncuların takımlarının aldığı dereceye bakılır.

6. Ulaşım Bedeli, Konaklama ve Destek programı:
Final grubunda, katılan kulüplere:
a. Masa sayısı kadar satranç takımı ve dijital satranç saati, (8+8 Adet ), 1 Adet eğitim panosu, eğitim demirbaşı olarak destek programı içerisinde verilir,
b. Zorunlu giderlerini karşılayabilmeleri için 800.- YTL doğrudan destek sağlanır,
c. İl/Yöre yarışmalarına katılan kulüplere TSF tarafından bir ödeme ve destek programı ile yolluk ve harcırah uygulaması yapılmaz.

7. İl / Yöre Yarışmaları:
a. İl Yarışmaları her il düzeyinde planlanmıştır. İl yarışmaları en az 4, en çok 8 kulüp arasında gerçekleşecektir. 4 den az kulübü olan iller, yakın iller ile birleştirilerek Yöre Yarışmaları gerçekleştirilecektir. 8 dan çok kulübe sahip iller de bölünerek grupların istenilen sayıda oynanması sağlanacaktır.
b. Bir ilde iki (ya da daha çok ) grup yarışması olabilecektir. Tüm iller, İl Temsilcilikleri tarafından, yarışma takvimine göre (EK-1) TSF ye başvuracaklar ve birleştirme işlemi TSF tarafından yapılacaktır.
c. Tam sayıda birden çok grup oluşturabilecek iller grup yapısını ( hangi grupta hangi kulüplerin olacağını) kendileri belirleyecektir. Bu belirleme işleminde, kulüplerin güç dengeleri gözetilecektir. Güç sırasına göre oluşturulacak seri başlarından sonra, kalan takımlar, gruplara güç dengesi oluşturacak biçimde dağıtılacaktır. Bu durumda bile iller (EK-4) ile başvurularını, oluşturdukları gruba göre yapacaklardır.
d. İl/Yöre yarışmalarına katılacak kulüplerin başvurularının TSF ye iletildiği tarihte, kulüplerin yıllık vize bedelleri İl Temsilciliği tarafından tahsil edilmiş olacaktır.
e. İl/Yöre Yarışmaları boyunca ana listeler değiştirilmeyecektir. (Ek-2) İl/Yöre yarışmalarına ait takımların ana listeleri TSF ye gönderilmeyecektir.
f. Birleştirme işleminde Coğrafi bölge, ulaşım kolaylığı gibi ölçütler TSF tarafından dikkate alınacaktır.
g. Her İl/Yöre yarışması için eşgüdümü sağlayacak bir görevlendirme yapılacaktır (Koordinatör). Bu görevli, İl temsilcisi veya (il temsilcisi bir kulübün ana listesinde sporcu ise) konu ile ilgili bir başkası olabilecektir. Süper Lig ve Kulüpler Türkiye Şampiyonası takvimi uyarınca TSF ye bildirilecektir. (EK-3 )
h. Birden fazla İlin birleşerek oluşturduğu Yöre yarışmaları için koordinatör ataması en fazla kulüp ile katılan il tarafından yapılacaktır. İllerin kulüp sayıları aynı ise koordinatörün hangi ilden olacağı kura ile belirlenir.
i. İl ve Yöre yarışmaları için; yarışmanın gerçekleştirilmesini sağlayacak doküman, standart form, satranç saati v.b. gereksinimleri varsa, TSF tarafından sağlanacaktır. Koordinatörler gereksinimlerini yarışma takvimi uyarınca TSF ye bildireceklerdir.
j. Her il/Yöre yarışmaları sonunda birinci olan kulüp Final karşılaşmalarına katılmaya hak kazanır.
k. Turlara ilişkin yarışma programı, kesinlikle, TSF tarafından bildirilen programa göre uygulanacaktır. (EK-5)
l. Program, uygulama ve hakem atamaları TSF’nin ilgili kurulları tarafından izlenecektir. Bu kapsamda TSF gözlemci ve Temsilci ataması yapar. Bu görevlilerin görev ücretleri, ulaşım bedeli ve harcırahları İl tarafından ödenir.
m. Eşlendirme Berger (Döner, beyaz ve siyah değişerek) sistem ile olacaktır. Her turda eşleşen takımlar arasında renk değiştirerek iki karşılaşma yapılacaktır. Her karşılaşmada ayrı takım puanı verilir. Durumları uygun gruplarda, renk değişimi devreler halinde de gerçekleştirilebilecektir. Bu durumda yapılan eşlendirmeye göre takımlar ilk karşılaşmalarını yapacak, birinci karşılaşmaların tamamlanmasının ardından renk değişimi ile ikinci devre karşılaşmaları gerçekleştirilebilecektir. Bu konudaki kararı kulüplerin katıldığı ilk toplantıda İl düzenleme kurulu verecektir. Böyle bir uygulamayı seçecek grupların programları TSF ye bildirecektir.
n. Oluşturulacak programa göre birleştirilen iller (yöre yarışmaları) turları, iller isterlerse, arasında değişim uygulayarak gerçekleştirebileceklerdir.
o. Karşılaşmaları yürüten hakemler İl Hakem Kurullarınca veya İl temsilcisi tarafından görevlendirilecektir. Hakem görev ödemeleri, atamanın yapıldığı GS İl Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.
p. Koordinatör: Koordinatör, kulüpler ve TSF ile iletişimi yürütür. Yarışmaların sağlıklı ve doğru biçimde yürütülmesi için il/yöre düzeyinde gerekli önlemleri alır, alınmasını sağlar. Grup oluşumunu, yönerge hükümleri doğrultusunda yerine getirir. Takımların sıra kurası işlemini planlar ve gerçekleştirir. Yarışma sonuçlarının geciktirilmeden TSF ye ulaşması için hakemler ile eşgüdümü sağlar. Her buluşma ve tur sonrası sonuçlar TSF Internet sitesinden yayınlanacağı için turlara ilişkin sonuçlar bekletilmeden TSF ye ulaştırılır. Yarışma için gerekli diğer iş ve işlemleri yürütür. Koordinatör olacakların e-posta iletişimini ve bilgisayar kullanımını bilmesi gerekir. Bu tür becerisi olmayanların koordinatör olarak görevlendirilmemelerine özen gösterilecektir.

8. Final Grubuna Katılım Hakkı
a. 2006-2007 sezonunda, Kulüpler Türkiye Şampiyonası Final karşılaşmalarına; 2006 yılında Kulüpler Türkiye Şampiyonasında Final grubunda eleme karşılaşmalarına katılan kulüplerden süper lige çıkamayan kulüpler, 2006 yılında Süper ligden karşılaşmalar sonunda düşen kulüpler doğrudan, İl/Yöre yarışmalarına katılan, 4 takımlı gruplarda grup birincisi olan kulüpler, 8 takımlı gruplarda grup 1. ve 2. olan kulüpler katılabilecektir. Grupta 8 den az 4 ten çok takım olması durumunda grup 1. olan kulüpler (katılmamaları halinde sıradaki kulüp/kulüpler) final yarışmasına katılır.
b. Doğrudan Final grubuna katılma hakları olmasına karşın İl/Yöre yarışmalarına da katılan kulüplerin bu hakları saklı tutulur.
c. Final grubuna doğrudan katılma hakkı olan kulüpler İl/Yöre yarışmalarında da bu hakkı kazanmaları halinde o gruptaki sıradaki kulüp de final grubuna alınır.
d. İl/Yöre yarışmalarından final yarışmasına gelen kulüpler yeni ana liste oluşturabileceklerdir.
e. Final yarışmasında 5,6…10. takımlar 2007-2008 sezonunda doğrudan final yarışmasında oynama hakkı elde ederler.
9. Türkiye İş Bankası Satranç Ligine Çıkma:
Final grubunda ilk 4 kulüp Türkiye İş Bankası Satranç Ligine çıkar. İlk 3 dereceyi alan kulüplere kupa, ilk 4 kulübün sporcularına madalya verilir.
10. Yönerge uyarınca sıralanan maddeler için TSF ile iletişim kurulacak konularda yazışma yapılsa bile aynı iletişim [email protected] Internet adresi ile de sağlanacaktır. Sadece yazışma yolu ile sağlanacak gecikmelerde ilgili kulüpler sorumludur.

( EK – 1 )
2006-2007 SEZONU KULÜPLER TÜRKİYE ŞAMPİYONASI TAKVİMİ

AÇIKLAMA TARİH YER
Kulüpler Türkiye Şampiyonası İl/Yöre Yarışmaları İçin Kulüplerin Ön Hazırlık Çalışmalarının Başlaması Temmuz 2006
Kulüpler Türkiye Şampiyonası Yarışmaları için kulüplerin Transfer Dönemi 10.70. 2006 09.02. 2007
Kulüpler Türkiye Şampiyonası İl/Yöre Yarışmaları kulüplerinin başvurularının İl Müdürlüklerine yapılması (son tarih) 15 Şubat 2007
Kulüpler Türkiye Şampiyonası İl/Yöre Yarışmaları kulüplerinin GS İl Müdürlüğü tarafından Internet üzerinden TSF ye son başvurusu (Ek-4 İle) 19 Şubat 2007
Saat 14:00
Koordinatör Atamalarının gerçekleştirilmesi ve Internet üzerinden TSF’ ye son bildirimi ( EK-3 ile) 19 Şubat 2007
Saat 14:00
Koordinatörlere Internet üzerinden uygulama eğitimi 21-27 Şubat 2007
Kulüpler Türkiye Şampiyonası İL/Yöre yarışmaları için varsa gereksinimlerin Internet üzerinden TSF ye bildirimi 27 Şubat 2007
Kulüpler Türkiye Şampiyonası İl/Yöre Yarışmaları gruplarının oluşumu, Internet üzerinden TSF ye bildirimi 21 Şubat 2007
Kulüpler Türkiye Şampiyonası İl/Yöre Yarışmaları kulüplerinin ve grupların TSF Internet Sitesinden yayını 22 Şubat 2007
Kulüpler Türkiye Şampiyonası İl/Yöre Yarışmaları kulüplerinin Ana Listelerin koordinatörlere teslimi (EK-2 İle en son tarih) 27 Şubat 2007
Kulüpler Türkiye Şampiyonası İl/Yöre Yarışmaları grup oluşumu takımların sıra kuralarının çekimi 03 Mart 2007
Saat 14:00 İllerde
Kulüpler Türkiye Şampiyonası İl/Yöre Yarışmaları grup takımlarının ana listelerinin illerde ilanı 06 Mart 2007
Saat 17:00
Kulüpler Türkiye Şampiyonası İl/Yöre Yarışmaları grup takımlarının ana listelerine olabilecek itirazlar son tarih 08 Mart 2007
Saat 14:00
Kulüpler Türkiye Şampiyonası İl/Yöre Yarışmaları grup takımlarının ana listelerinin kesinleşmesi ve illerde ilanı 13 Mart 2007 Saat 14:00
Kulüpler Türkiye Şampiyonası İl/Yöre Yarışmalarının başlaması 25 Mart 2007 Çeşitli
Kulüpler Türkiye Şampiyonası İl/Yöre Yarışmalarının tamamlanması 03 Haziran 2007 Çeşitli
Kulüpler Türkiye Şampiyonası İl/Yöre Yarışmalarının sonuçlarının TSF’ye internet üzerinden son bildirimi 04 Haziran 2007 saat 14:00
Kulüpler Türkiye Şampiyonası Final Grubu için ana listelerin TSF’ ye internet üzerinden bildirimi (son tarih) 22 Haziran 2007 saat 14:00
Kulüpler Türkiye Şampiyonası Final Grubu için TSF Internet Sitesinden Başvuruların ve ana listelerin yayını 22 Haziran 2007 saat 17:00
Kulüpler Türkiye Şampiyonası Final Grubu Düzeltmeler İçin Internet üzerinden Listelerin Geri Bildirimi 26 Haziran 2007
Kulüpler Türkiye Şampiyonası Final grubu Kulüplerinin listelerinin kesinleşmesi, TSF Internet Sitesinden yayını 28 Haziran 2007
Kulüpler Türkiye Şampiyonası Final Grubu Karşılaşmaları 03-09 Temmuz 2007 Konya


(EK-3)

KULÜPLER TÜRKİYE ŞAMPİYONASI İL / YÖRE YARIŞMALARI
KOORDİNATÖR BİLDİRİMİ

Adı-Soyadı İli
Satranç Sporu ile yakınlığı Görevi
Adres Ev
İş
e-Posta Telefon 1
Fax Telefon 2
GS İl Müdürlüğü Telefon ve fax Telefon GSM

Türkiye Kulüpler Satranç Şampiyonası Yönergesi uyarınca, Kulüpler Türkiye Şampiyonası il / yöre yarışmaları için koordinatör olarak görevlendirilen ............................................’ a ilişkin bilgiler yukarıda sıralanmıştır. Bilgilerinizi rica ederim.

Gençlik Spor İl Müdürü


(EK-4)

KULÜPLER TÜRKİYE ŞAMPİYONASI İL / YÖRE YARIŞMALARI İL KATILIM LİSTESİ
(Gençlik Spor İl Müdürlüklerince Doldurulup TSF ye gönderilecektir.
Gerektiğinde yeni satırlar eklenebilir)

İLİ
SIRA İLÇE KULÜP ADI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Yarışma için il Olanakları ile sağlanabilecek satranç takımı sayısı:
Yarışma için il Olanakları ile sağlanabilecek elektronik satranç saati sayısı:


Gençlik ve Spor İl Müdürü(EK – 5)
KULÜPLER TÜRKİYE ŞAMPİYONASI İL / YÖRE YARIŞMALARI YARIŞMA PROGRAMI
(Grup karşılaşmaları kesinlikle belirlenen takvime uygun yapılacaktır)

4 Takımlı İl/Yöre Yarışması programı

2007 TÜRKİYE KULÜPLER SATRANÇ ŞAMPİYONASI
………………. GRUBU YARIŞMA PROGRAMI


AÇIKLAMA GRUP ADI TARİH YARIŞMA YERİ SAAT
Teknik Toplantı 25 Mart 2007 Pazar ……………………. salonu 09:00
1. Tur / 1. Maç 10:00
1. Tur / 2. Maç 16:00
Teknik Toplantı 15 Nisan 2007 Pazar 09:00
2. Tur / 1. Maç 10:00
2. Tur / 2. Maç 16:00
Teknik Toplantı 03 Haziran 2007 Pazar 09:00
3. Tur / 1. Maç 10:00
3. Tur / 2. Maç 16:005-6 Takımlı İl/Yöre Yarışması programı

2007 TÜRKİYE KULÜPLER SATRANÇ ŞAMPİYONASI
………………. GRUBU YARIŞMA PROGRAMI


AÇIKLAMA GRUP ADI TARİH YARIŞMA YERİ SAAT
Teknik Toplantı 25 Mart 2007 Pazar ……………………. salonu 09:00
1. Tur / 1. Maç 10:00
1. Tur / 2. Maç 16:00
Teknik Toplantı 15 Nisan 2007 Pazar 09:00
2. Tur / 1. Maç 10:00
2. Tur / 2. Maç 16:00
Teknik Toplantı 06 Mayıs 2007 pazar 09:00
3. Tur / 1. Maç 10:00
3. Tur / 2. Maç 16:00
Teknik Toplantı 20 Mayıs 2007 Pazar 09:00
4. Tur / 1. Maç 10:00
4. Tur / 2. Maç 16:00
Teknik Toplantı 03 Haziran 2007 Pazar 09:00
5. Tur / 1. Maç 10:00
5. Tur / 2. Maç 16:00


7-8 Takımlı İl/Yöre Yarışması programı

2007 TÜRKİYE KULÜPLER SATRANÇ ŞAMPİYONASI
…………… GRUBU YARIŞMA PROGRAMI

AÇIKLAMA GRUP ADI TARİH YARIŞMA YERİ SAAT
Teknik Toplantı 25 Mart 2007 Pazar ……………………. salonu 09:00
1. Tur / 1. Maç 10:00
1. Tur / 2. Maç 16:00
Teknik Toplantı 01 Nisan 2007 Pazar 09:00
2. Tur / 1. Maç 10:00
2. Tur / 2. Maç 16:00
Teknik Toplantı 08 Nisan 2007 Pazar 09:00
3. Tur / 1. Maç 10:00
3. Tur / 2. Maç 16:00
Teknik Toplantı 15 Nisan 2007 Pazar 09:00
4. Tur / 1. Maç 10:00
4. Tur / 2. Maç 16:00
Teknik Toplantı 06 Mayıs 2007 pazar 09:00
5. Tur / 1. Maç 10:00
5. Tur / 2. Maç 16:00
Teknik Toplantı 20 Mayıs 2007 Pazar 09:00
6. Tur / 1. Maç 10:00
6. Tur / 2. Maç 16:00
Teknik Toplantı 03 Haziran 2006 Pazar 09:00
7. Tur / 1. Maç 10:00
7. Tur / 2. Maç 16:00

KULÜPLER TÜRKİYE ŞAMPİYONASI FİNAL GRUBU YARIŞMA PROGRAMI

AÇIKLAMA TARİH SAAT

Teknik Toplantı 04 Temmuz 2007 Çarşamba 09:00
1. Tur Eşlendirmesinin duyurulması 10:00
1. Tur maça çıkış belgelerinin teslimi 10:15
1. TUR 11:00
2. Tur maça çıkış belgelerinin teslimi 16:30
2. TUR 17:30
3. Tur maça çıkış belgelerinin teslimi 05 Temmuz 2007 Perşembe 09:00
3. TUR 10:00
4. Tur maça çıkış belgelerinin teslimi 16:00
4. TUR 17:00
5. Tur maça çıkış belgelerinin teslimi 06 Temmuz 2007 Cuma 09:00
5. TUR 10:00
6. Tur maça çıkış belgelerinin teslimi 16:00
6. TUR 17:00
7. Tur maça çıkış belgelerinin teslimi 07 Temmuz 2007 Cumartesi 09:00
7.TUR 10:00
8. Tur maça çıkış belgelerinin teslimi 16:00
8. TUR 17:00
9. Tur maça çıkış belgelerinin teslimi 08 Temmuz 2007 Pazar 09:00
9. TUR 10:00
ÖDÜL TÖRENİ 17:00
Cevapla
#2
Falezler Grubu Kuraları Mustafa ŞAhin, Mustafa İmamoğlu, Akif Bayrak, Abidin Ünal yönetiminde çekildi.

Gruplar ve takımların sıraları aşağdadır.

FALEZLER Grubu

1- Akdeniz Üniversitesi SK
2- Ramazan Savaş Sk
3- Halk Eğitim SK
4- Side Belediyesi Gençlik Merkezi SK

OLYMPOS Grubu

1- Antalya Gençlik Spor
2- Antalya Sağlık Spor
3- Manavgat Belediye SK
4-Özel Envar Koleji GSK

Saygılarımla
Abidin Ünal
Cevapla
#3
bu turnuwa nerede olacak. :S
Ara
Cevapla
#4
Mert merhaba

Akdeniz Üniversitesi Öğrenci Yurdu tesislerinde yapılacak.

Selamlar

Abidin Ünal
Cevapla
Konuyu Okuyanlar: 1 Ziyaretçi