Yıldırım turnuvasında ilginç bir tartışma.
#1
Selamlar,

Kadıköy Satranç Merkezi'nin 2 Kasım'da düzenlediği yıldırım turnuvasında bir oyunumda ilginç bir olay gerçekleşti. Çok önemli olduğundan değil ama üzerine fikir cimnastiği yapılabilecek bir örnek olay olduğu için buraya aktarmak istedim.

Bu gibi konularda işin çok karıştığını, ayrıca uzun uzun yazıların zorlukla okunduğunu bildiğimden, madde madde yazarak açık olmaya çalışacağım.

A. Olan-bitenin tasviri:

-Tahtada piyonlar ve karşılıklı birkaç taşın olduğu bir oyunda, sıra Siyahta iken, Siyahlar saati durdurur ve hakemden Vezir ister(oyunun başında tahtanın yanında birer Vezir bulunmamaktadır. Oyunun başındaki Vezirler ise tahtadadır.) Vezir hakem tarafından masaya konur.

-Siyahlar, Vezir çıktığında, Beyazların kendisini mat edeceğini görür ve masaya konan Veziri kullanmaz. Saat çalışır, Siyahlar başka bir hamle yapar, devamında da oyunu kazanır. Beyazlar tarafından olay sırasında veya oyun bitiminde hakeme bir şikayette bulunulmaz.

-Siyahlar son kareye süreceği piyona dokunmamıştır.
-Siyahlar (kesin hatırlamıyorum ama) gelen Vezire de dokunmamıştır. (Bu Siyahlar da kim ola ki?Smile)

B. Sorular:

Yıldırım kurallarına göre,

-Bir oyuncu, tahtanın yanında Vezir bulunmadığı koşullarda, sıra kendi tarafındayken saati durdurup hakemden Vezir veya başka bir taş isteyebilir mi? (Ek: Terfi hamlesi yapmak üzere değilken de isteyebilir mi? Örneğin, karşılıklı geçer piyonlar varken)
-Gelen taşı kullanmaması mümkün müdür? Cezaya tâbi ise, şikayet olduğu takdirde hangi cezayı almalıdır?
-Siyah, gelen Veziri oynama amacıyla tutsaydı ne olurdu? (Piyona dokunmadan tahtaya koyup, terfiden vazgeçerek tekrar dışarı koysaydı ne olurdu?)
-Yaşanan olay göz önüne alındığında, Siyahın "etik davranmadığı" söylenebilir mi?
A.Karayel
Ara
Cevapla
#2
Öncelikle tahtadaki konumu dizmek gerekir.Oyuncuların kuvvet derecesini bilmek gerekir.Vezire terfi etmenin yanlış olduğunu hemen görmemiş olabilir.Rakibi rahatsız etmemek koşulu ile hakemden vezir istenebilir.Esas koşul rakibi rahatsız etmemektir.Rakibi rahatsız etmek amacını taşıyan hareketlere ödün verilmemelidir.Vezir çıkacakmış gibi rol oynamak söz konusu ise bu etik bir hareket değildir.Ben her zaman gençlere veya çocuklarıma şunu öğrettim:Rakibinizin niyetini anlamaya çalışınız!Yaptığı hareket sizi rahatsız etmek amacını taşımıyorsa şikayet etmeyiniz!10 yaşındaki bir çocuk kolları kısa kaldığı için hamle yaparken ayağa kalkıp tahtanın öbür yanına uzanabilir.Bu hareketin içeriğinde herhangi bir kötülük yoktur.Ama erişkin bir insan siz düşünürken ayağa kalkıp size tepeden bakıyorsa bu hareket hakeme şikayet etmeyi gerektiren bir harekettir.
Örneğinizdeki oyuncu hakemin getirdiği vezire dokunmuş olsa bile kanımca onu tahtaya koymadıkça oynamış sayılmaz.Çünkü henüz tahtanın içindeki bir taşı oynamamıştır.Ancak eri son kareye sürüp aynı anda elinde de hakemin getirdiği veziri tutuyorsa vezir çıkmak zorunda olduğu öne sürülebilir.Terfi eden er, saate basılmadan önce mutlaka bir taşa dönüşmelidir.Dönüşmezse imkansız hamle kavramına girer.Bir de hamleleri ve saate basmayı tek elle yapma zorunluluğu olduğunu hatırlamakda yarar vardır!!Vezir isterken saati durdurma hakkı yoktur!
Ateş Ülker
Ara
Cevapla
#3
Merhaba Ateş Bey,

-Oyuncuların Elo'su 1950 civarında.
-Tahtadaki konum, henüz iki taraf için de keskin bir durum içermeyen, karşılıklı iki-üç alet ve (Siyahın terfi etmek üzere olan piyonu dışında, fazla ilerlememiş) birkaç piyon bulunan, fakat Siyahın açık materyal üstünlüğü bulunan bir konum. (sanırım Vezir+Kale+Ata karşı Vezir+iki Kale+At.) Beyazlar Veziriyle uzaktan bir hamlelik bir mat tehdidinde bulunmuş, iki tarafın da koordine bir atağı vb. yok.
-Masada Vezir bulunmadığından, oyunun başında tahtada bulunan Vezirler de hala oyundan çıkmadığından, yıldırım koşullarında (karşılıklı 15-20 sn.süre kalmış) herhalde Vezir istemek gerekir.
-Siyah, Vezir çıkmaya niyetlendi, fakat mat edileceğini saati durdurduktan hemen sonra gördü ve terfi hamlesinden vazgeçti. Bu süreçte terfi edecek piyona dokunulmadı.

Bu koşullarda bir satranççının başka türlü davranacağını da pek sanmıyorum. Yıldırımda 1 hamlede matı "uyumak" mümkün. Bu talihsiz durumu görmüşken, başka ne yapılabilir? Piyonu son kareye sürmek mecburiyeti yok, gelen Veziri kullanma zorunluluğu olmadığı da açık.

Oyunun sonunda bize hakem tarafından, Siyahın hareketinin "uyarı" cezasına tâbi olacağı, ama imkansız hamleden dolayı kaybın söz konusu olmadığı söylendi. Ben de buna katılıyorum.
A.Karayel
Ara
Cevapla
#4
Merhaba,

Ateş Ülker Nickli Kullanıcıdan Alıntı:Vezir isterken saati durdurma hakkı yoktur!

Erşan Gökerman, farklı bir konu başlığı altında değinmiş. Ancak açılan bir konu başlığı ile ilgili tüm detaylar izleyenlerin bilgi sahibi olabilmesi için aynı konu başlığı altında takip edilebilir olmalı diye düşündüğüm için burada Erşan Bey'in cevabını yineliyorum. FIDE satranç kuralları madde 12.b'ye göre oyuncunun vezir isterken saati durdurma hakkı vardır. Kuralın orijinali şu şekilde:

FIDE Handbook, Laws of Chess, 6.12b Nickli Kullanıcıdan Alıntı:A player may stop the clocks only in order to seek the arbiter?s assistance, for example when promotion has taken place and the piece required is not available.

Tercümesi: Bir oyuncu hakem yardımı istediğinde, örneğin er ile terfi hamlesi yapacak fakat erin terfi ettirileceği taş hazırda bulunmuyor ise, saatleri durdurabilir.

Ateş Ülker Nickli Kullanıcıdan Alıntı:Öncelikle tahtadaki konumu dizmek gerekir.Oyuncuların kuvvet derecesini bilmek gerekir.Vezire terfi etmenin yanlış olduğunu hemen görmemiş olabilir.

Bunların konu ile hiç ilgisi yok. Tahtadaki konum ne olursa olsun, oyuncuların kuvvet dereceleri ne olursa olsun FIDE kuralları geçerlidir. FIDE kuralları, oyuncuların kuvvet derecelerine istinaden oluşturulmamıştır.

Ateş Ülker Nickli Kullanıcıdan Alıntı:Örneğinizdeki oyuncu hakemin getirdiği vezire dokunmuş olsa bile kanımca onu tahtaya koymadıkça oynamış sayılmaz.Çünkü henüz tahtanın içindeki bir taşı oynamamıştır.Ancak eri son kareye sürüp aynı anda elinde de hakemin getirdiği veziri tutuyorsa vezir çıkmak zorunda olduğu öne sürülebilir.

Bence, oyuncu saati durdurup hakemden terfi için vezir istediğinde, vezire terfi hamlesine tuşe yapmıştır. Neden? Çünkü aksi sözkonusu olursa ekstra düşünme zamanı kazanmış olur. Örneğimizde tam olarak da bu durum oluşmuş.

FIDE Handbook, Laws of Chess, 6.12d Nickli Kullanıcıdan Alıntı:If a player stops the clocks in order to seek the arbiter?s assistance, the arbiter shall determine if the player had any valid reason for doing so. If it is obvious that the player had no valid reason for stopping the clocks, the player shall be penalised according to Article 13.4.

Tercümesi: Eğer bir oyuncu hakemin yardımını istemek amacı ile saatleri durdurursa, hakem oyuncunun bunu yapmak için geçerli bir nedeni olup olmadığına karar vermelidir. Eğer oyuncunun saati durdurmak için gün gibi ortada bir nedeni yok ise, oyuncu FIDE satranç kuralları 13.4 maddesine göre cezalandırılmalıdır.

Buradaki örnekte, bana göre hakem, saati durdurarak vezir isteyen oyuncuyu, eri vezire terfi ettiren hamleyi yapmamasının hemen ardından 13.4'e göre cezalandırmalı idi.

13.4 maddesi ne söylüyor?

FIDE Handbook, Laws of Chess, 13.4 Nickli Kullanıcıdan Alıntı:The arbiter can apply one or more of the following penalties:

a) warning
b) increasing the remaining time of the opponent
c) reducing the remaining time of the offending player
d) declaring the game to be lost
e) reducing the points scored in the game by the offending party
f) increasing the points scored in the game by the opponent to the maximum available for that game
g) expulsion from the event.

Tercümesi: Hakem aşağıdaki cezalardan bir veya birkaçını uygulayabilir:

a) uyarı
b) rakibin kalan zamanını arttırmak
c) ceza verilen oyuncunun kalan zamanını azaltmak
d) oyunu kayıp ilan etmek
e) ceza verilen tarafın ilgili oyunda aldığı puanı azaltmak
f) cezaya tabi oyunda rakibin aldığı puanı, o oyun için maksimum alınabilecek puan dahilinde arttırmak
g) turnuvadan ihraç etmek

Ateş Ülker Nickli Kullanıcıdan Alıntı:Bir de hamleleri ve saate basmayı tek elle yapma zorunluluğu olduğunu hatırlamakda yarar vardır!!

Doğru, ama konu ile ilgili değil. Doğru derken, hatırlamakda değil, hatırlamakta olacak.

Akr Nickli Kullanıcıdan Alıntı:Yaşanan olay göz önüne alındığında, Siyahın "etik davranmadığı" söylenebilir mi?

Bence evet, söylenebilir. Hakem de 13.4'e göre faul yapan oyuncuyu cezalandırmalı idi.

Fakat burada bir noktanın özellikle altını çizmek lazım. Hakem, bu tip durumlarda, özellikle bir yıldırım turnuvasında zeitnot var iken, oyunu yakınen takip etmeli ve oyuncunun oyunu durdurmasına gerek kalmadan terfi sözkonusu olur ise terfi edilebilecek taşların tümünü hazırlamalıdır.

AKr Nickli Kullanıcıdan Alıntı:Oyunun sonunda bize hakem tarafından, Siyahın hareketinin "uyarı" cezasına tâbi olacağı, ama imkansız hamleden dolayı kaybın söz konusu olmadığı söylendi. Ben de buna katılıyorum.

Ben şahsen her durumda bu görüşe katılabildiğimi söyleyemeyeceğim. Uyarı cezası 13.4 a bendidir. Hakem, 13.4'ü uygulayabileceğini görmüş, ancak inisiyatifi ile a bendini seçmiştir. Ben olsam (ki hakem değilim, oyuncuyum) 13.4 altında a, b, c, d veya g maddelerinden birini uygulardım. Hangi alt maddeyi uygulayacağıma da o anki gözlemim sonucu oluşturduğum inisiyatifim ile karar verirdim.

Saygılarımla,
Gökhan DEMİR
Ara
Cevapla
#5
sistemsel hata nedeni ile duplike post edilmiş bir önceki ile aynı olan yazımı siliyorum...
Ara
Cevapla
#6
Karayel'in sorusunu en doğru şekilde yanıtlamak için önce oyuncuların kuvvet derecesini bilmek ve tahtadaki durumu da dizmek gerekir.Kuvvet derecesi bizim kararımızı ne kadar etkiler?Vezir çıkacak gibi yapıp bir de üstüne saati durdurup zaman kazanan oyuncu daha sonra vezir çıkmıyorsa bu hareketin içeriğinde etik olmayan unsurlar var,demektir.Yoksa ben FİDE kurallarının oyuncuların kuvvet derecelerine göre şekillendiğini öne sürmedim!Önce tahtadaki durumu dizeceğiz.Hamle sırasının kimde olduğunu bileceğiz.Daha sonra da kararımızı biraz etkilemesi mümkün olan bir ayrıntıyı bileceğiz!O da oyuncuların kuvvet derecesidir.Eğer adıgeçen opyuncular 1200 Elo kuvvetinde ise Siyahın Vezire terfi etmenin yanlış olduğunu fark etmesi zaman alabilir!!
Tabii FİDE kuralını okuyarak değerlendirme yapmak doğrudur.Ancak Gökhan Demir'in gösterdiği 2 kuralın birbiri ile çelişen yönü vardır.6.12 b kuralı,oyuncuya hakemden yardım(vezir)isterken saati durdurma hakkını tanımaktadır.6.12d maddesi ise oyuncunun saati durdurmak için geçerli bir nedeni olup olmadığını sorgulamaktadır.Bizim örneğimizde geçerli nedeni olduğu söylenemez.Çünkü hem vezir çıkacağım iması ile saati durdurmuş hem de vezire terfi etmemiştir.Şu halde bana göre "oyuncu saati durdurduğu için" ceza almalıdır.Gökhan Demir'e göre ise "vezir isteyip vezire çıkmayarak -tuttuğu taşı oynamadı-"kuralından ceza almalıdır.
FİDE kurallarını gerektiği zaman sorgulamak hakkımız vardır.Yıldırım oyununda saniyelerin önemi vardır.Zaten günümüzde 3 dakikalık(2 san.eklemeli) düşünme süresi olan yarışmalar düzenlenmektedir.Kritik durumda hakemden yardım istemek bahanesi ile saati durdurmak hamle sırasında olan oyuncuya avantaj sağlar!Yıldırım oyununda saatin durdurulması ağır oyuna benzemez!
Örneğimizde Siyah saati durdurmuş,hakem veziri getirmiş,ancak Siyah vezire terfi etmemiş,başka türlü oynayarak oyunu kazanmıştır.Böylece hem kendisi düşünmek için birkaç saniye veya daha fazla zaman kazanmış,hem rakibini vezir çıkacakmış gibi rahatlatmış ve rakibin dikkatini dağıtmış, hem de zaman kazanırken hakemin bunu anlamamasını sağlamıştır.12b maddesi gerekli olan taş mevcut değilse hakemden istenirken saati durdurmaya izin veriyor.Bu madde yıldırım oyunu için yanlıştır!Zaten birçok ciddi yarışmada masada ek vezir bulundurulur.Yoksa canı her vezir isteyen saati durdurdu mu yıldırımdaki mücadele anlamını kaybeder.Ben burada yıldırım oyunu deyimini kullanıyorum.Ancak bütün oyunların sonunda iki tarafın da zamanı azalınca yıldırım oyununa dönüşebileceği unutulmamalıdır.(Eklemeli de olsa zaman azalınca saniyeler önem kazanır!)
Ben hamle ve saate basma hareketi aynı elle yapılır derken,Gökhan Demir hemen Ateş Ülker'in bir yanlışını daha yakalamanın sevinci ile "konu ile ilgisi yok"diye araya girdi.Bu koşulu şu nedenle hatırlattım.Siyah hakemin getirdiği veziri eline almış mıdır?Nitekim Gökhan Demir vezirin tutulmuş sayılacağını ve erin vezire terfi etmesinin zorunlu olduğunu öne sürüyor.Bu yaklaşım kabul edilebilir.Yine de olayın ayrıntısını öğrenmemiz gereklidir.
Örneğin bir senaryo yazalım" Hakem veziri getirdi ve masaya koydu.Siyah sol eli ile vezire dokundu.Ama eline almadı.Vezir gelince sağ eli ile saatini çalıştırdı.Sonra yine sağ eli ile terfi dışında bir hamle yaptı.O anda muhtemelen yedek vezir masada duruyordu.Olay böyle cereyan etmiş olabilir.Biraz farklı da olabilir!Her halikarda Siyaha ceza verilmesi gerektiği noktasında buluşuyoruz.Ama bu cezanın ağırlığını ancak onun kuvvet derecesini öğrendikten sonra tespit edebiliriz.Vezir ve Şah ile tek başına şahı mat edemeyen bir oyuncuya verilecek ceza farklıdır.Elo puanı 1950 olana verilecek ceza farklıdır.(8 yaşında bir oyuncunun tek vezir ile tek şahı mat edemediğini ve 60 hamle oynadığını bizzat gördüm!Hakem bu oyunu berabere ilan etmişti.)
Ateş Ülker
Ara
Cevapla
#7
Selamlar,

Yazılanları okudum, olayla ilgili eksik bıraktığım bir nokta var mı diye düşündüm. Sürenin 3 dk+2 sn eklemeli olduğunu belirteyim. Ateş Bey'in isteği üzerine, hatırladığım kadarıyla, tahtadaki konuma epey benzer olan bir konum (pozisyonun niteliklerini daha önce yazdım) dizdim. Tartışmaya bir katkısı olacaksa bunun üzerinden devam edilebilir (hamle siyahta):

4jn33jshmc7l.png

Oyuncuların zamanı : 0.30 - 0.15. Bu arada meseleye ilişkin kararımızı etkilemeyebilir ama şu bilgiyi değiştireyim: o konumda sanırım alet kaybı vardı, 1 hamlede mat değil.

*Eğer bir oyuncu saati durdurup ek taş isterse, gelen taşı o hamle içinde oynamak zorunda mıdır, burası muğlak. Yıldırımda sık sık görmüşüzdür, tehlikeli bir geçer piyon yaratan taraf Veziri şöyle bir önüne alır, böyle bir durum da sözkonusu olabilir, veya karşılıklı geçer piyonların sürüldüğü bir oyunsonu konumunda taraflar Vezir istemiş olabilir. Eğer tahtanın yanında açıkça görülen bir Vezir varsa, zaman kazanmak istediğini düşünebiliriz, yoksa, saati durdurmak ve hakemden talep etmek mümkün olmalı.

*İnsanın girift sorunlar yaratma kapasitesi yüksek olduğundan, her türlü sorunu yalnızca maddeler ile çözebileceğimizi sanmıyorum. Oyuncuların hali tavrı, niyeti önemlidir. Örneğin ben saatin durduğu durumlarda tahtaya pek bakmamayı tercih ederim, ağır partide tuşe şikayeti olduğunda taraflar anlaşamıyorsa hakem derhal ceza vermez ama masayı "yakından takip eder", vb. Dolayısıyla Siyah için "niyet okuması" farklı şekillerde yapılabilir. Kasıt olup olmadığı konusunda karar verilmelidir.

*Bu olay için verilebilecek cezalara dair: c sanırım pratikte mümkün değil, a mümkün, b olabilir ama yıldırımda nasıl uygulanır bilemiyorum (2 dakika ekleyecek değil ya?), d zaten mümkün, hakemin takdirine kalmış, "faulü verse 'niye verdin' denemez". g (turnuvadan ihraç) maddesi ise elbette ki çok ağır ve oyuncunun başka vukuatı yoksa bu olay için kesinlikle uygulanamaz.
A.Karayel
Ara
Cevapla
#8
Sıra Siyahda ise Ag4+ hamlesi ile hemen kazanıyor.Ag4 den sonraki hamlede kış çekerek Vezir çıkabiliyor.Dolayısıyla Vezir gelmesini 2 hamle önce isteyebilir.Ama kanımca yıldırım oyununda saati durdurmak çok önemli bir üstünlük sağlayabilir.Vezir istemek için saati durdurma hakkı sınırları belli olmayan bir hak gibi görünmektedir.Çünkü böyle bir durumda saatin durmasına izin veren anlayış, saatin ne zaman tekrar çalıştırılmaya başlayacağını söylememektedir.Gelen vezir masaya 50 santim yaklaştığı zaman mı saat tekrar çalışır?Yoksa hakem 2 nci siyah veziri masaya koyduğu zaman mı saat yeniden çalışır?Kuralları dikkatle okuyalım!Ama mantık sırası içinde yanlışlık görüyorsak bunu tartışalım!Saati durduran ve hamleyi yapacak olan oyuncu zaman kazanmaktadır.Yıldırım oyununda zaman önemlidir.2 vezir fazla olan taraf zamanı kalmadığından yenilebilir!Dolayısıyla bu saati durdurma hakkı yıldırım oyunu ile ilgili kurallar ışığında incelenmelidir.Zelzele olur veya ışıklar kesilir.Böyle durumlarda saat durdurulur.Ama vezir istemek için durdurursan oynanan oyun yıldırım olmaktan çıkar.Çünkü saat yeniden çalışana kadar Ag4+ ile başlayan devamyolunu sonuna kadar görmek mümkündür!Oysa 15 saniyesi olan oyuncu bu devamyolunu sonuna kadar göremeyebilir.Büyükustaların dahi 5 dakikadan az zaman kaldığında ne kadar telaşlandığını biliyoruz.Bir oyuncunun 30 saniyesi diğerinin 15 saniyesi varken saat durabiliyorsa o oyunun adı "yıldırım"olmaz!Kurallara uyacağız.Ama aklımıza yatmayanı da eleştirmemiz gerekir!Yıldırım oyununda 2 nci Vezir mutlaka masada hazır bulundurulmalıdır.Saatin durdurulabilmesi yanlıştır.Bu yanlışlık FİDE kongresinde ele alınıp düzeltilmelidir.
Ateş Ülker
Ara
Cevapla
#9
Belirtilen örnekte cezalık bir durum yoktur. Konumda piyonun son yataya ulaşması ile ilgili açık bir durum vardır ve oyuncu masada vezir yoksa saati durdurup vezir isteyebilir. Bu gereksiz hakem yardımı isteme eylemi olarak tanımlanamaz. Zaten tahta kenarında yedek vezirin olmaması oyuncunun değil organizasyonun eksiğidir.
Aslında piyon son yataya bu kadar yaklaşınca hakem o istemeden veziri tahta kenarına koymalıdır. Tahta dışındaki bir taşı tutmakla “dokunma” eylemi gerçekleşmez. Tahta içindeki terfi edecek piyonu tutarsa “dokunmuş” olur. Örnekte Ateş beyin işaret ettiği hamle olmakla birlikte böyle bir hamle olmadığını varsayalım, eğer oyuncu son anda vezir çıkınca kaybettiğini görüp saha içindeki piyona dokunmamışsa elbette vazgeçebilir. Bu kadar kesin olmasa da daha iyi bir hamle görmüşse de vazgeçebilir.
Ara
Cevapla
#10
Benim de anladığım kadarıyla, olayda bir kasıt yok. Yıldırım partisinin heyecanı içinde yapılmış bir hatadan söz edebiliriz belki, çünkü, neticede saati durdurmak rakibi psikolojik olarak etkileyebilir. FIDE kuralları bu konuda çok açık ancak bu kuralları suistimal etmeye çalışacak kişiler çıkabilir. Bu durumlarda hakem takdir yetkisini kullanmalı. Siyahlarla oynayan oyuncunun davranışı kurallara tamamen uygun. Rakibi etkilemeye yönelik bir kasıt içinde de değilse ("manyel yapmıyorsa") her şey kitabına uygun.
Ara
Cevapla
#11
https://www.fide.com/fide/handbook.html?...ew=article

[color=#494949][size=x-small][font=verdana, tahoma, verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]4.4 d) If a player having the move [color=#494949][size=x-small][font=verdana, tahoma, verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]promotes a pawn, the choice of the piece is finalised when the piece has touched the square of promotion[/font][/size][/color][/font][/size][/color]


[size=small][color=#494949][size=x-small][font=verdana, tahoma, verdana, Arial, Helvetica, sans-serif][color=#494949][size=x-small][font=verdana, tahoma, verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]yani oyuncunun eline vezir alıp almaması, hakemden vezir isteyip istememesi onun hangi taşa çıkacağı kararının son hali değildir. kurala göre oyuncu hangi taşa terfi edeceğine terfi etmeyi planladığı taşı terfi karesine dokundurduğu anda karar vermiş olacaktır. Buna göre oyuncu henüz bir karar vermemiştir ya da kararını kesinleştirmemiştir. [/font][/size][/color][/font][/size][/color][/size]


oyuncu ha bu hamle ha ertesi hamle piyonu terfi etmeye çok yakın. bu saate kadar hakemin o veziri o masaya çoktan getirmiş olması gerekli iken oyuncu kendi süresinde saati durdurarak haklı bir istemde bulunmuş ve tahtanın yanında vezir olsun demiştir. burada bu istem son derece haklıdır.
oyuncu raytinglerinden bağımsız olarak bir hamleyi gözden kaçırabilir, veziri istedi tahtaya baktı ve bir baktı ki vezir çıkarsa taş kaybediyor hamlesinden vazgeçmesi kadar doğal bir durum yok , ki zaten ortada henüz dokunulan bir taş mevcut değil. 


burada oyunun ceza verilmeden devam etmesi gerekli, eksik ya da sorun oyuncu kaynaklı değil.
Ara
Cevapla
#12
Vezir çıkmayı planlayan oyuncu ( henüz olasılık aşamasında iken ) saati durduramamalıdır. Aksi durumda kural dışı hareket kabul edilip yenik sayılmalı. 

Bunun yerine kural şu şekilde yeniden düzenlenebilir.

Oyuncu piyonunu son sıraya sürer ve saati durdurup hakeme çıkacağı taşı deklare eder. Dolayısı ile bir süre avantajı kazanmamış olur. 

Ancak bu sefer rakip avantaj kazanmış gibi görünüyor. O halde hazırda taş(lar) bulundurulması en mantıklı çözüm gibi görünüyor. 

Not:Ateş abi yazılarını okurken çok zorlanıyorum. Paragraf ve boşluk kullanırsan gözünden benim gibi rahtsızlık çeken okuyucular için çok iyi olacak  Smile
Mustafa DEMİR
Ara
Cevapla
Konuyu Okuyanlar: 1 Ziyaretçi