KULÜPLEŞMEK
#1
Ülkemizde son zamanlarda artış göstererek açılan satranç kulüpleri var.
Bu yazıyı İSD için kısaca hatırlatma olarak yazdım.

Benim bu ocağa, geleneğine ve satranç adına yaptıklarına derin saygım var.
Sadece bilgilendirmek için yazıyorum.
...

Önce biribirinden farklımolan yeni düzenlemeleri tanımak lazım.Kulüp, Gençlik faaliyeti, spor faaliyeti veya gençlik ve spor faaliyetinde bulunmak amacıyla kurulabiliyor
Spor kulübü Spor faaliyetlerinde bulunmak amacıyla kuruluyor.
Gençlik kulübü, Gençlik faaliyetlerinde bulunmak amacıyla, Gençlik ve spor kulübü ise Gençlik ve spor faaliyetlerinde bulunmak amacıyla kurulabiliyor.

Dernek ( mesela İSD)  başvurmaları halinde; spor faaliyetine yönelik olarak spor kulübü olabilir.
a) Genel kurul, b) Yönetim kurulu, c) Denetim kurulunuz olacak.
[color=maroon] [/color]Kulüplerin faaliyetlerini daha iyi bir şekilde yürütebilmelerini sağlamak amacıyla [color=maroon]yardım da alabiliyorsunuz.

 Bu ödenek[/color]
;
a) Spor malzemesi, araç ve gereç,
b) Tesis yapımı, bakımı ve onarımı,
c) Tüzüklerindeki amaç doğrultusunda eğitim, bilim, kültür ve sanat faaliyetleri,
d) Sağlık hizmetleri,
e) Sigortalama ve sosyal güvenlik hizmetleri,
f) Kira ve benzeri zorunlu giderler, konularında verilebiliyor.

Ayrıca başvurmaları halinde;
4/11/2004 tarihli ve 5253 sayılı Dernekler Kanununa göre kurulan ve en fazla iki spor dalında faaliyet göstermek üzere bu Yönetmelik uyarınca kayıt ve tescilleri uygun görülen kulüpler, “İhtisas Spor Kulübü’’ adını alırlar. Bu kulüplerin;
a) Seçtikleri spor dalının bütün kategorilerinde faaliyet göstermeleri,
b) Faaliyet gösterecekleri spor dalında, en az üçüncü kademe antrenör belgesine sahip sözleşmeli antrenör çalıştırmaları,
c) Faaliyet gösterecekleri spor dalının faaliyet giderlerini karşılayacak gelire sahip olmaları,
d) Faaliyet gösterecekleri spor dalı ile ilgili tapulu veya kiralanmış tesislerinin bulunması,
Zorunludur.
Federasyon boyunduruğuna girmek söz konusu değil. Satranç etkinlikleri için taahhütte bulunuyorsunuz. Sanırım bu boyunduruk yakıştırması, kulüpleşmek için bir takım meşakkatli işlerden kaçmak için kullanılan bir gerekçe.
Ama haklı bir gerekçeleri de olabilir. O zaman açıklanırdı belki.

Bakın burada bir detay daha var.
 
Kulüpler bağlı oldukları federasyonda en az üç üye ile temsil olunurlar. Üye sayısınız eğer 100’e kadar ise üç üye ile, üye sayısı 100’den fazla  ise daha sonraki her 100 üye için ilave bir  temsilci ile temsil ediliyorsunuz.

İSD nin neden söz hakkı olmasın ki? Bence en öncelikli söz hakkına sahip derneklerin başında gelmektedir.

 Ancak her kulüp için  temsilci sayısı yediden fazla olamaz. Federasyonlar da bağlı oldukları konfederasyonun genel kurulunda en az üçer üye ile temsil olunurlar. Temsilci üyeler ilgili kulüplerin ve federasyonların genel kurullarınca seçilirler.
 
Kulüp olduğunuz  zaman  taahhüt ettiğiniz gençlik faaliyeti türlerinde ve spor dallarında gençlik lideri, eğitmen ve antrenör çalıştırmaya mecburdurlar.

Giderlerinizi karşılamak amacıyla gelir kalemleriniz de olmalı. Bu zaten gereklidir. Aksi düşünülebilir mi? Denetlenerek bunu yapabilirsiniz.

Denetim kurulunuz kulübünüzün, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve kulüp tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını kulüp tüzüğünde tespit edilen usul ve esaslara  göre bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve genel kurula sunar.

Bence İSD bunları bir düşünmelidir.

Ama dernek olarak kalma kararlılığı varsa, dernek geleneğinin korunması kararlılığı varsa ona ancak saygı duyulur.

Saygı ve selamlarımla.
- MATRANÇ -
Ara
Cevapla
#2
Hocam neden yalnızca İSD'ye yönelik yazdınız? "İl Temsilciliği" yapısına karşı olan yorum ve önerilerin bir hayli fazla olduğu ÖSF ortamında kulüp ve dernekleşme oranının artmasına katkı sağlamanız amacıyla burada olası zorluklar ile beraber kolay çözüm yollarını da yazmanız teşvik açısından yararlı olacaktır. Böylece bakarsınız il temsilcilerinin yükü ve yetkileri azalır, çoğalan kulüp ve derneklerin de devreye girmesi sağlanır.
Siz ve ben yıllardır temsilcilik çatısı altında faaliyetlerde bulunduk, sistemin ne olduğunu ve de ne olmadığını en iyi bilenlerdeniz.
Dünyada yer alan 200'e yakın ülkenin bilmediği bir sistemin sahibiyiz. Böylece Dernek ve Kulüpler satranç camiamızın etkinliklerinde daha fazla yer alabilir.
[font=Trebuchet MS]ZESDER Balıkesir Zekâ ve Zihin Sporları Kulübü[/font]
Cevapla
#3
2 konuda dikkatinizi çekmek isterim.Bir Satranç İhtisas kulübünün Satranç Federasyonu Genel Kurulunda 7 temsilci ile temsil edilebileceğini sanmıyorum.Eğer Süper Ligde oynayan bir kulüp ise 5 delege ile temsil edilme hakkı kazanabilir!Bu uygulamanın günümüzde değişmediğini sanıyorum.İstanbul Satranç Derneği örneğinde ,kulüp olmak için görünen başlıca engel kiralamış olduğu lokalin fiziki koşullarının mevzuata ne kadar uygun olduğunun belirlenmesidir!(Örneğin yangın merdiveninin bulunması ve giriş kapısının boyutları gibi özellikler...)Bu engel bütün Dernek veya Kulüplerin karşısına çıkabilir.Diğer birçok koşul yönünden Spor kulübü veya İhtisas kulübü olmak İstanbul Satranç Derneği için zor değildir!Dernek yönetimi neden Spor kulübü olmak istemiyor?Dertsiz başına yeni dertler açmak istemiyor!Satrançcılar,fazla dertten kaçan kimselerdir.Şimdiki Dernek Başkanı Spor kulübü olmak istiyor.Bu defa bir üyemiz şiddetle buna karşı çıkıyor!Başkanın vazgeçmesine neden oluyor!Olayın özü budur!Bu sorunları konuşmak diğer kulüplere ışık tutar!Kanımca bütün Satranç İhtisas kulüpleri "Spor kulübü"ünvanını tescil ettirmelidir.Ancak bu şekilde Federasyon nezdinde söz sahibi olabilirler.Ancak bu şekilde Türk satrancının gelişmesine katkı sağlıyabilirler."Bana dokunmayan Federasyon çok yaşasın!"kendi başına bir ilkedir.Satranca hizmet etmek istemeyen, sadece kendini düşünen bir ilkedir.
Ateş Ülker
Ara
Cevapla
#4
(07-12-2015, 11:33)Naci Erdem Nickli Kullanıcıdan Alıntı: Hocam neden yalnızca İSD'ye yönelik yazdınız?

Naci Bey,
Merhaba.

Özellikle İSD için yazmamın özel  sebebi Ateş Bey'in İSD ile söylediği bir tespit ile ilgili olmasıdır.
Ama İSD nin kulüpleşmeme kararları yerinde olabilir, özel sebepleri varsa bilmiyorum.
Ben sadece yönlendirme amaçlı kısaca bilgilendirdim.

Yazımın başlığı KULÜPLEŞMEK.
Genele de hitap ediyor. Elbette tüm derneklere yol gösterici olmalı ve teşvik etmelidir.
Yapılacaklar çok bellidir.
Ama çok kısaca bahsettim.

...

Merhaba Ateş Bey,

İSD içinde başkanın düşüncesi ile bir üyenin şiddetle karşı çıkması bir iç sorundur.
Buna dernek yönetimi karar verecektir.
Ben sadece kısaca bilgi vermek amaçlı yazdım.
Çünkü yıllardır dernek kalanların neler ile boğuştuğunu biliyorum.
Gelir kalemleri son derece sınırlıdır.Giderlerini karşılayacak gelir kalemleri ve etkinlikleri olmalı.
 
Üye aidatlarıyla yetinmek , turnuva düzenlemek için ruhsat beyan etmek zorunda kalacaklardır.

İSD nin gücü eskiye oranla ne durumda bilemem. 30 yıl öncesiyle de kıyaslamak ne kadar doğru olur?

Ama bence burada yapılacak en öncelikli ve mantıklı yaklaşım, yönetimin sağlıklı bir biçimde oturup tartışması, eksileri ve artıları ortaya koyması olacaktır.
Emsaller incelenebilir değil mi?

Ben artılarını ortaya koyuyorum, dernek ise eksileri yaşamaktadır.
- MATRANÇ -
Ara
Cevapla
#5
(07-12-2015, 12:00)Ateş Ülker Nickli Kullanıcıdan Alıntı: 2 konuda dikkatinizi çekmek isterim.Bir Satranç İhtisas kulübünün Satranç Federasyonu Genel Kurulunda 7 temsilci ile temsil edilebileceğini sanmıyorum.Eğer Süper Ligde oynayan bir kulüp ise 5 delege ile temsil edilme hakkı kazanabilir!Bu uygulamanın günümüzde değişmediğini sanıyorum.

Olabiliyor.
Şöyle ki;

Kulüpler bağlı oldukları federasyonda en az üç üye ile temsil olunurlar.
 Üye sayısı 100’e kadar olan kulüpler üç üye ile, üye sayısı 100’den fazla olan kulüpler ise daha sonraki her 100 üye için ilave bir  temsilci ile temsil olunurlar.
 Ancak her kulüp için  temsilci sayısı yediden fazla olamaz.

Kaynak:
Gençlik ve Spor Kulüpleri Yönetmeliği (Resmi Gazete Tarihi: 08/07/2005 Sayısı: 25869)
(08 Temmuz 2005 tarihli resmi gazeteden alınmıştır)
- MATRANÇ -
Ara
Cevapla
Konuyu Okuyanlar: 1 Ziyaretçi