Sınama turnuvaları 10
#61
[code] Engine Score BB Ya Ga N2 Gr Ce Ca Di Da Gl Na He S-B
01: BB 1.3b 1cpu 15.5/22 ·· 11 =0 0= 10 01 11 11 11 01 11 =1 162,00
02: Yace 0.99.79 w 14.5/22 00 ·· 10 11 == 01 01 01 11 =1 11 11 144,50
03: Garbo 2.02 w 12.5/22 =1 01 ·· =1 01 =0 01 10 0= 01 =1 11 135,50
04: N2 0.1 11.5/22 1= 00 =0 ·· =1 == =1 == 10 =1 == 10 123,00
05: Greko 7.2 JA 11.5/22 01 == 10 =0 ·· 10 =0 =1 =1 =0 10 11 122,75
06: Cerebro 3.03b w 10.5/22 10 10 =1 == 01 ·· 01 01 1= =0 00 10 119,00
07: Caligula 0.7 w 10.5/22 00 10 10 =0 =1 10 ·· =1 0= 00 11 =1 110,25
08: Dirty 0.99z18 10 w 10.0/22 00 10 01 == =0 10 =0 ·· 10 =1 =1 01 104,50
09: Dana 4.2.4 w 9.5/22 00 00 1= 01 =0 0= 1= 01 ·· 11 =0 == 97,50
10: Glass 1.6 w 9.0/22 10 =0 10 =0 =1 =1 11 =0 00 ·· 00 0= 104,00
11: Nano 3.4 w 9.0/22 00 00 =0 == 01 11 00 =0 =1 11 ·· 0= 91,50
12: Hermann 2.4 2cpu 8.0/22 =0 00 00 01 00 01 =0 10 == 1= 1= ·· 81,50

132 games played / Tournament finished
Name of the tournament: CET2897c
Site/ Country: CET_Antalya_TUR, Türkiye
Level: Blitz 1/1[/code]
IECC 2246, MAPEJK 2300, DESC 2213
Best regards, iyi günler, mfSG, HT
Cevapla
#62
[code]CET2897c CET_Antalya_TUR 2010

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2
1 BB 1.3b 1cpu 2610 +156 ** 11 ½0 0½ 10 01 11 11 11 01 11 ½1 15.5/22
2 Yace 0.99.79 w 2620 +109 00 ** 10 11 ½½ 01 01 01 11 ½1 11 11 14.5/22
3 Garbo 2.02 w 2610 +53 ½1 01 ** ½1 01 ½0 01 10 0½ 01 ½1 11 12.5/22
4 N2 0.1 2615 +16 1½ 00 ½0 ** ½1 ½½ ½1 ½½ 10 ½1 ½½ 10 11.5/22 123.00
5 Greko 7.2 JA 2620 +10 01 ½½ 10 ½0 ** 10 ½0 ½1 ½1 ½0 10 11 11.5/22 122.75
6 Cerebro 3.03b w 2610 -9 10 10 ½1 ½½ 01 ** 01 01 1½ ½0 00 10 10.5/22 119.00
7 Caligula 0.7 w 2620 -20 00 10 10 ½0 ½1 10 ** ½1 0½ 00 11 ½1 10.5/22 110.25
8 Dirty 0.99z18 10 w 2625 -42 00 10 01 ½½ ½0 10 ½0 ** 10 ½1 ½1 01 10.0/22
9 Dana 4.2.4 w 2615 -47 00 00 1½ 01 ½0 0½ 1½ 01 ** 11 ½0 ½½ 9.5/22
10 Glass 1.6 w 2610 -57 10 ½0 10 ½0 ½1 ½1 11 ½0 00 ** 00 0½ 9.0/22 104.00
11 Nano 3.4 w 2615 -63 00 00 ½0 ½½ 01 11 00 ½0 ½1 11 ** 0½ 9.0/22 91.50
12 Hermann 2.4 2cpu 2615 -96 ½0 00 00 01 00 01 ½0 10 ½½ 1½ 1½ ** 8.0/22[/code]
IECC 2246, MAPEJK 2300, DESC 2213
Best regards, iyi günler, mfSG, HT
Cevapla
#63
[code] Engine Score Ga N2 Da An Br Ca Go Ki Gl Da S-B
01: Garbo 2.10 w 12.5/18 ·· 1= =1 00 1= =1 11 1= 01 11 104,50
02: N2 0.4 w 11.0/18 0= ·· 1= 00 11 10 10 == 11 11 87,00
03: Dana 4.4.5 w 10.5/18 =0 0= ·· 11 1= =1 01 == =1 == 90,50
04: AnMon 5.75 w 10.5/18 11 11 00 ·· =0 00 10 1= 11 1= 89,25
05: Brutus 8.4 10.5/18 0= 00 0= =1 ·· =1 11 10 =1 11 82,25
06: Caligula 0.7b w 9.0/18 =0 01 =0 11 =0 ·· 0= == 11 01 75,25
07: Gothmog 1.0 w 9.0/18 00 01 10 01 00 1= ·· 0= 11 11 67,50
08: Kiwi 0.6d JA w 8.0/18 0= == == 0= 01 == 1= ·· 00 1= 72,00
09: Glass 1.5 w 5.0/18 10 00 =0 00 =0 00 00 11 ·· 01 43,00
10: Daydreamer 1.6.1 w 4.0/18 00 00 == 0= 00 10 00 0= 10 ·· 33,75

90 games played / Tournament finished
Name of the tournament: CET2898c
Site/ Country: CET_Antalya_TUR, Türkiye
Level: Blitz 1/1[/code]
IECC 2246, MAPEJK 2300, DESC 2213
Best regards, iyi günler, mfSG, HT
Cevapla
#64
[code]CET2898c CET_Antalya_TUR 2010

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
1 Garbo 2.10 w 2635 +140 ** 1½ ½1 00 1½ ½1 11 1½ 01 11 12.5/18
2 N2 0.4 w 2620 +93 0½ ** 1½ 00 11 10 10 ½½ 11 11 11.0/18
3 Dana 4.4.5 w 2640 +51 ½0 0½ ** 11 1½ ½1 01 ½½ ½1 ½½ 10.5/18 90.50
4 AnMon 5.75 w 2635 +56 11 11 00 ** ½0 00 10 1½ 11 1½ 10.5/18 89.25
5 Brutus 8.4 2640 +51 0½ 00 0½ ½1 ** ½1 11 10 ½1 11 10.5/18 82.25
6 Caligula 0.7b w 2640 -7 ½0 01 ½0 11 ½0 ** 0½ ½½ 11 01 9.0/18 75.25
7 Gothmog 1.0 w 2625 +9 00 01 10 01 00 1½ ** 0½ 11 11 9.0/18 67.50
8 Kiwi 0.6d JA w 2645 -51 0½ ½½ ½½ 0½ 01 ½½ 1½ ** 00 1½ 8.0/18
9 Glass 1.5 w 2630 -162 10 00 ½0 00 ½0 00 00 11 ** 01 5.0/18
10 Daydreamer 1.6.1 w 2625 -208 00 00 ½½ 0½ 00 10 00 0½ 10 ** 4.0/18[/code]
IECC 2246, MAPEJK 2300, DESC 2213
Best regards, iyi günler, mfSG, HT
Cevapla
#65
[code] Engine Score Bo
01: Booot 5.0.0 w 39.5/56 ····
02: Protector 1.3.2 2cpu w 3.5/4 11=1
03: Crafty 22.1 2cpu JA 2.5/4 1=01
04: Cyclone 1.0 2cpu w 2.0/4 0110
04: Bison 9.8 w 2.0/4 1001
06: Colossus 08b w 1.5/4 ===0
07: Bug2 1.6.4 1.0/4 =00=
07: Sloppy 0.2.0 JA 1.0/4 0=0=
09: SmarThink 1.10 w 0.5/4 00=0
09: Scorpio 2.3.3b w 0.5/4 000=
09: Amyan 1.72 w 0.5/4 000=
09: Cyrano 0.6b17 JA 0.5/4 =000
09: Delfi 5.3 1cpu w 0.5/4 =000
09: Ruffian 1.0.5 w 0.5/4 00=0
15: Twisted Logic 080729 w 0.0/4 0000

56 games played / Tournament finished
Name of the tournament: CET2820b
Site/ Country: CET_Antalya_TUR, Türkiye
Level: Blitz 1/1[/code]
IECC 2246, MAPEJK 2300, DESC 2213
Best regards, iyi günler, mfSG, HT
Cevapla
#66
[code]CET2820b CET_Antalya_TUR 2010

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 Booot 5.0.0 w 2800 +156 **** 00½0 0½10 1001 0110 ½½½1 ½11½ 1½1½ 111½ ½111 11½1 ½111 111½ 11½1 1111 39.5/56
2 Protector 1.3.2 2cpu w 2890 +248 11½1 **** 3.5/4
3 Crafty 22.1 2cpu JA 2825 +63 1½01 **** 2.5/4
4 Cyclone 1.0 2cpu w 2825 -25 0110 **** 2.0/4 79.00
5 Bison 9.8 w 2810 -10 1001 **** 2.0/4 79.00
6 Colossus 08b w 2770 -58 ½½½0 **** 1.5/4
7 Bug2 1.6.4 2850 -240 ½00½ **** 1.0/4 39.50
8 Sloppy 0.2.0 JA 2770 -160 0½0½ **** 1.0/4 39.50
9 Scorpio 2.3.3b w 2825 -363 000½ **** 0.5/4 19.75
10 Delfi 5.3 1cpu w 2800 -338 ½000 **** 0.5/4 19.75
11 SmarThink 1.10 w 2780 -318 00½0 **** 0.5/4 19.75
12 Cyrano 0.6b17 JA 2770 -308 ½000 **** 0.5/4 19.75
13 Amyan 1.72 w 2770 -308 000½ **** 0.5/4 19.75
14 Ruffian 1.0.5 w 2745 -283 00½0 **** 0.5/4 19.75
15 Twisted Logic 080729 w 2840 -840 0000 **** 0.0/4[/code]
IECC 2246, MAPEJK 2300, DESC 2213
Best regards, iyi günler, mfSG, HT
Cevapla
#67
Booot 5.0.0 w br : 2900

yü,
IECC 2246, MAPEJK 2300, DESC 2213
Best regards, iyi günler, mfSG, HT
Cevapla
#68
[code] Engine Score Tw Ar He Pr Am Ro Cy Br Th Ph S-B
01: Twisted Logic 080422e w 13.5/18 ·· =0 11 10 1= 11 =1 11 01 11 111,25
02: Arasan 12.0 1cpu 11.0/18 =1 ·· 01 10 00 1= == =1 11 =1 94,00
03: Hermann 2.5 2cpu 10.0/18 00 10 ·· 00 11 11 11 1= 00 1= 82,50
04: ProDeo 1.5 w 9.5/18 01 01 11 ·· 00 0= 10 11 01 01 84,75
05: Amyan 1.61 w 9.5/18 0= 11 00 11 ·· 10 10 0= 1= 10 83,75
06: Rotor 0.4 w 8.5/18 00 0= 00 1= 01 ·· 10 01 =1 11 65,75
07: Cyrano 0.3b3 w 8.0/18 =0 == 00 01 01 01 ·· 10 10 1= 67,75
08: Brutus 7.2B 8.0/18 00 =0 0= 00 1= 10 01 ·· 11 =1 62,75
09: The Baron 2.2.3 w 7.0/18 10 00 11 10 0= =0 01 00 ·· == 65,00
10: Philou 3.1.41 w 5.0/18 00 =0 0= 10 01 00 0= =0 == ·· 44,50

90 games played / Tournament finished
Name of the tournament: CET2899c
Site/ Country: CET_Antalya_TUR, Türkiye
Level: Blitz 1/1[/code]
IECC 2246, MAPEJK 2300, DESC 2213
Best regards, iyi günler, mfSG, HT
Cevapla
#69
[code]CET2899c CET_Antalya_TUR 2010

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
1 Twisted Logic 080422e w 2690 +169 ** ½0 11 10 1½ 11 ½1 11 01 11 13.5/18
2 Arasan 12.1- 1cpu 2695 +51 ½1 ** 01 10 00 1½ ½½ ½1 11 ½1 11.0/18
3 Hermann 2.5 2cpu 2685 +23 00 10 ** 00 11 11 11 1½ 00 1½ 10.0/18
4 ProDeo 1.5 w 2665 +25 01 01 11 ** 00 0½ 10 11 01 01 9.5/18 84.75
5 Amyan 1.61 w 2655 +37 0½ 11 00 11 ** 10 10 0½ 1½ 10 9.5/18 83.75
6 Rotor 0.4 w 2655 -1 00 0½ 00 1½ 01 ** 10 01 ½1 11 8.5/18
7 Cyrano 0.3b3 w 2670 -37 ½0 ½½ 00 01 01 01 ** 10 10 1½ 8.0/18 67.75
8 Brutus 7.2B 2665 -32 00 ½0 0½ 00 1½ 10 01 ** 11 ½1 8.0/18 62.75
9 The Baron 2.2.3 w 2670 -77 10 00 11 10 0½ ½0 01 00 ** ½½ 7.0/18
10 Philou 3.1.41 w 2660 -153 00 ½0 0½ 10 01 00 0½ ½0 ½½ ** 5.0/18
[/code]
IECC 2246, MAPEJK 2300, DESC 2213
Best regards, iyi günler, mfSG, HT
Cevapla
#70
[code] Engine Score Xp Pi Da Br Di Ro Gr Li S-B
1: Xpdnt 080927 w 10.0/14 ·· 11 01 =0 =1 01 11 11 63,50
2: Piko 3.3 w 9.5/14 00 ·· 11 01 0= 11 11 11 55,50
3: Dana 3.6.3 w 7.5/14 10 00 ·· 10 10 == 11 1= 45,75
4: Brutus 6.1 JA w 7.0/14 =1 10 01 ·· =0 11 00 10 52,00
5: Diablo 0.5.1 DC w 7.0/14 =0 1= 01 =1 ·· 10 0= 01 49,50
6: Romi OW2c 7.0/14 10 00 == 00 01 ·· 11 11 40,50
7: Greko 7.1 w 5.5/14 00 00 00 11 1= 00 ·· 11 29,50
8: LittleThought 1.052 2cpu 2.5/14 00 00 0= 01 10 00 00 ·· 17,75

56 games played / Tournament finished
Name of the tournament: CET2899c_2
Site/ Country: CET_Antalya_TUR, Türkiye
Level: Blitz 1/1[/code]
IECC 2246, MAPEJK 2300, DESC 2213
Best regards, iyi günler, mfSG, HT
Cevapla
#71
[code]CET2899c_2 CET_Antalya_TUR 2010

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Xpdnt 080927 w 2550 +162 ** 11 01 ½0 ½1 01 11 11 10.0/14
2 Piko 3.3 w 2550 +132 00 ** 11 01 0½ 11 11 11 9.5/14
3 Dana 3.6.3 w 2555 +22 10 00 ** 10 10 ½½ 11 1½ 7.5/14
4 Brutus 6.1 JA w 2545 +8 ½1 10 01 ** ½0 11 00 10 7.0/14 51.50
5 Diablo 0.5.1 DC w 2545 +8 ½0 1½ 01 ½1 ** 10 0½ 01 7.0/14 49.50
6 Romi OW2c 2565 -39 10 00 ½½ 00 01 ** 11 1½ 6.5/14
7 Greko 7.1 w 2550 -72 00 00 00 11 1½ 00 ** 11 5.5/14
8 LittleThought 1.052 2cpu 2560 -234 00 00 0½ 01 10 0½ 00 ** 3.0/14[/code]
IECC 2246, MAPEJK 2300, DESC 2213
Best regards, iyi günler, mfSG, HT
Cevapla
#72
[code] Engine Score Cy St Ru N2 Ya Am Tw Um Cr S-B
1: Cyclone 3.2 2cpu 12.0/16 ·· =1 10 11 11 01 01 11 =1 89,00
2: Stockfish 1.0.1 DC 2cpu 11.5/16 =0 ·· 00 11 11 11 =1 11 1= 77,25
3: Ruffian 1.0.5 w 10.0/16 01 11 ·· 01 11 =0 1= =0 1= 80,00
4: N2 0.4 7.5/16 00 00 10 ·· 01 =1 0= 11 1= 50,00
5: Yace 0.99.87 w 7.0/16 00 00 00 10 ·· 10 11 1= 1= 43,25
6: Amyan 1.72 w 6.5/16 10 00 =1 =0 01 ·· =1 10 00 52,75
7: Twisted Logic 080519z w 6.0/16 10 =0 0= 1= 00 =0 ·· 01 01 48,75
8: Umko 0.9 DC 6.0/16 00 00 =1 00 0= 01 10 ·· 11 42,00
9: Crafty 22.1 2cpu w JA 5.5/16 =0 0= 0= 0= 0= 11 10 00 ·· 43,00

72 games played / Tournament finished
Name of the tournament: CET2899c_3
Site/ Country: CET_Antalya_TUR, Türkiye
Level: Blitz 1/1[/code]
IECC 2246, MAPEJK 2300, DESC 2213
Best regards, iyi günler, mfSG, HT
Cevapla
#73
[code]CET2899c_3 CET_Antalya_TUR 2010

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Cyclone 3.2 2cpu 2900 +42 ** ½1 ½1 10 01 11 ½1 01 11 11.5/16
2 Stockfish 1.0.1 DC 2cpu 2895 +21 ½0 ** ½1 00 ½1 11 1½ 11 11 11.0/16
3 Umko 0.9 DC 2730 +182 ½0 ½0 ** ½1 10 ½½ 11 11 11 10.5/16
4 Ruffian 1.0.5 w 2745 +142 01 11 ½0 ** 1½ 11 1½ ½0 01 10.0/16
5 Twisted Logic 080519z w 2760 -29 10 ½0 01 0½ ** 00 01 ½½ 1½ 6.5/16 49.75
6 Yace 0.99.87 w 2785 -57 00 00 ½½ 00 11 ** 1½ 10 10 6.5/16 41.25
7 Crafty 22.1 2cpu w JA 2785 -84 ½0 0½ 00 0½ 10 0½ ** 11 ½ 5.5/15
8 Amyan 1.72 w 2770 -111 10 00 00 ½1 ½½ 01 00 ** ½0 5.0/16
9 N2 0.4 2765 -115 00 00 00 10 0½ 01 ½ ½1 ** 4.5/15[/code]
IECC 2246, MAPEJK 2300, DESC 2213
Best regards, iyi günler, mfSG, HT
Cevapla
#74
[code] Engine Score Pl Sm S-B
1: Plisk 0.1.2 1cpu 1.5/2 ·· =1 0,75
2: Smirf ms175e w 0.5/2 =0 ·· 0,75

2 games played / Tournament finished
Name of the tournament: CET2899c_4
Site/ Country: CET_Antalya_TUR, Türkiye
Level: Blitz 1/1[/code]
IECC 2246, MAPEJK 2300, DESC 2213
Best regards, iyi günler, mfSG, HT
Cevapla
#75
[code] Engine Score Ro Ry Na Ig Ta St S-B
1: RobboLito 0.085g3 w 13.0/20 ···· 0011 0=== 0=11 0111 1111 112,00
2: Rybka 3 2cpu 12.5/20 1100 ···· 1=11 11== 0==1 0110 122,00
3: Naum 4.1 12.0/20 1=== 0=00 ···· 110= =111 ==11 105,50
4: Igorrit 0.086v w 9.0/20 1=00 00== 001= ···· 0=11 01=1 83,75
5: Tankist 1.1 w 7.5/20 1000 1==0 =000 1=00 ···· 01=1 72,50
6: Stockfish 1.6.2 JA 1cpu 6.0/20 0000 1001 ==00 10=0 10=0 ···· 61,75

60 games played / Tournament finished
Name of the tournament: CET2821b
Site/ Country: CET_Antalya_TUR, Türkiye
Level: Blitz 1/1[/code]
IECC 2246, MAPEJK 2300, DESC 2213
Best regards, iyi günler, mfSG, HT
Cevapla
#76
[code]CET2821b CET_Antalya_TUR 2010

1 2 3 4 5 6
1 Rybka 3 2cpu 3225 +86 ***** 1½11 11½0 11½½ 0½10 0½½1 12.5/20 127.75
2 Naum 4.1 3225 +63 0½00 ***** 1½½½ 110½ ½½½11 ½111 12.5/21 110.75
3 RobboLito 0.085g3 w 3260 +8 00½1 0½½½ ***** 0½11 ½111 0½11 11.5/20
4 Igorrit 0.086v w 3245 -26 00½½ 001½ 1½00 ***** 0111 ½½11 10.0/20
5 Stockfish 1.6.2 JA 1cpu 3185 -56 1½01 ½½½00 ½000 1000 ***** 1½½0 7.5/21
6 Tankist 1.1 w 3200 -79 1½½0 ½000 1½00 ½½00 0½½1 ***** 7.0/20[/code]
IECC 2246, MAPEJK 2300, DESC 2213
Best regards, iyi günler, mfSG, HT
Cevapla
#77
[code] Engine Score Sh St Ha Ko Sp On Cr Ry Hi Hi S-B
01: Shredder 12 1cpu w 12.0/18 ·· =1 10 01 == 11 == 10 =1 11 100,75
02: Strelka 3 w 11.5/18 =0 ·· 11 11 0= 11 11 00 01 =1 103,75
03: Hannibal 1.0a 11.0/18 01 00 ·· 11 =1 00 01 11 =1 11 86,50
04: Komodo 1.1 10.0/18 10 00 00 ·· 11 01 11 01 1= =1 82,25
05: Spark 0.3 vc 10.0/18 == 1= =0 00 ·· == == 11 == 11 80,75
06: Onno 1.1.1 9.5/18 00 00 11 10 == ·· 01 1= =1 =1 76,25
07: Critter 0.60 1cpu 9.5/18 == 00 10 00 == 10 ·· 11 11 1= 73,25
08: Rybka 2.4 2cpu 6.0/18 01 11 00 10 00 0= 00 ·· 01 0= 58,00
09: Hiarcs 11.1 1cpu w 6.0/18 =0 10 =0 0= == =0 00 10 ·· == 53,25
10: Hiarcs 10 x54 w 4.5/18 00 =0 00 =0 00 =0 0= 1= == ·· 35,25

90 games played / Tournament finished
Name of the tournament: CET2822b
Site/ Country: CET_Antalya_TUR, Türkiye
Level: Blitz 1/1[/code]
IECC 2246, MAPEJK 2300, DESC 2213
Best regards, iyi günler, mfSG, HT
Cevapla
#78
[code]CET2822b CET_Antalya_TUR 2010

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
1 Shredder 12 1cpu w 3015 +127 ** ½1 01 10 ½½ ½½ 11 10 ½1 11 12.0/18
2 Strelka 3 w 2990 +113 ½0 ** 1½ 11 0½ 11 11 00 01 ½1 11.0/18 96.50
3 Komodo 1.1 3035 +63 10 0½ ** 00 11 11 01 ½1 1½ ½1 11.0/18 87.00
4 Hannibal 1.0a 3030 +69 01 00 11 ** ½1 01 0½ ½1 ½1 11 11.0/18 86.50
5 Spark 0.3 vc 3010 +32 ½½ 1½ 00 ½0 ** ½½ ½½ 1½ ½½ 11 9.5/18 74.25
6 Critter 0.60 1cpu 3070 -34 ½½ 00 00 10 ½½ ** 10 11 11 1½ 9.5/18 69.75
7 Onno 1.1.1 3030 -9 00 00 10 1½ ½½ 01 ** 1½ ½1 ½1 9.0/18
8 Rybka 2.4 2cpu 3040 -119 01 11 ½0 ½0 0½ 00 0½ ** 01 0½ 6.5/18
9 Hiarcs 11.1 1cpu w 2990 -99 ½0 10 0½ ½0 ½½ 00 ½0 10 ** 5.0/16
10 Hiarcs 10 x54 w 3005 -198 00 ½0 ½0 00 00 0½ ½0 1½ ** 3.5/16[/code]
IECC 2246, MAPEJK 2300, DESC 2213
Best regards, iyi günler, mfSG, HT
Cevapla
Konuyu Okuyanlar: 1 Ziyaretçi